Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 October at 16:50 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «alcoholhandicap»:


Total: 1 results - 0.004 seconds

alcoholslot via cbr 12 100%

Rijbewijshouders die onder invloed achter het stuur gaan zitten, worden primair niet beschouwd als criminelen die opzettelijk anderen in gevaar brengen, maar als personen met een alcoholhandicap.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/alcoholslot-via-cbr-12/

15/03/2017 www.pdf-archive.com