Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «alebo»:


Total: 41 results - 0.028 seconds

Všeobecné obchodné podmienky 100%

A) B) tuzemskou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá napĺňa znaky podnikateľa podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, ktorým sa spravuje a tieto osoby konajú v rámci svojho povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti, tuzemskou alebo zahraničnou fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nekoná v rámci povolania, predmetu podnikania alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len "Spotrebiteľ"), (ďalej pre osoby pod písm.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 98%

140-19767 (ďalej len „Podnikateľ“) poskytuje služby v oblasti vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Podnikateľom a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa ktoré je študentom (ďalej len „klient“ ) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 97%

Hotel môže ubytovať len Klienta, ktorý sa riadne prihlási, to znamená, že Klient predloží pracovníkovi na recepcii Hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Ochrana osobných údajov 92%

Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ochrana-osobn-ch-dajov/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

et-2014 11t 90%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/et-2014-11t/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Formular 2% 2013 - novy 89%

príslušníkov dátum narodenia) 02 03 / Adresa trvalého pobytu alebo pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval Ulica a súpisné/orientačné číslo 04 PSČ 05 Štát 07 Telefónne číslo 08 Obec 06 Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane 09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % 1) zaplatenej dane 10 Suma do výšky 2 % alebo 3 % eurá) 1) zo zaplatenej dane z r.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/19/formular-2-2013-novy/

19/02/2014 www.pdf-archive.com

Nábytok návod na používanie 89%

Rovnako nemá byť umiestnený v miestnosti kde sa varí jedlo alebo suší bielizeň.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/05/na-bytok-na-vod-na-pouz-i-vanie/

05/05/2017 www.pdf-archive.com

KMM 87%

schéma) alebo externých zdrojov (údaje resp.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/kmm/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

Kap.kurz info SK 87%

Je možné dohodnúť parkovanie automobilu u niekoho v súkromí, alebo na verejnom parkovisku.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/26/kap-kurz-info-sk/

26/04/2014 www.pdf-archive.com

ZOD C 1 12 2016 MK.PDF 87%

- práce realizovať v súlade s platnými STN, EN a predpismi, zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, - úroveň kvality preukáže zhotoviteľ osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami, príp.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/08/zod-c-1-12-2016-mk/

08/12/2016 www.pdf-archive.com

ET-2014 18t 84%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/09/et-2014-18t/

09/05/2014 www.pdf-archive.com

Reklmačný poriadok 83%

Právo na reklamáciu Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Ekonomický-týždenník-6-týždeň 81%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomick-t-denn-k-6-t-de/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Vyjadrenie MPRV SR 81%

Je podľa vás ponechanie 20% nepokosenej plochy prijateľné alebo príliš vysoké číslo pre poľnohospodárov 4.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/11/vyjadrenie-mprv-sr/

11/10/2015 www.pdf-archive.com

ET-2014 19t 79%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/22/et-2014-19t/

22/05/2014 www.pdf-archive.com

Komunisti-BoPKoTi 79%

Komunistický zázrak vs BoPKoTi Táto knižka nie je komerčná, je prístupná zadarmo, a preto môže byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo inak šírená bez súhlasu autora Design:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/29/komunisti-bopkoti/

29/04/2017 www.pdf-archive.com

ET-2014 9t 77%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-9t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Rozpis tripu 75%

Začiatok som dala z Košíc, ale tak veľa z vás pôjde z Oravy alebo tak, čiže to by ste si už prispôsobili .

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/rozpis-tripu/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

opravená brožúrka august 2016 75%

Je zakotvená v Božom slove, vo výroku apoštola Pavla:„Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/opraven-bro-rka-august-2016/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

5-týždeň-2014 75%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/5-t-de-2014/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

vyroba dusika zo vzduchu generator dusika vyvijac cena predaj princip 74%

tlačíme na kvalitu GENERÁTOR DUSÍKA VÝROBA DUSÍKA ZO STLAČENÉHO VZDUCHU Generátor dusíka je zariadenie, ktoré vyrába dusík s vysokou čistotou zo stlačeného vzduchu, čo umožňuje nepretržitú dostupnosť za veľmi konkurenčnú cenu v porovnaní s alternatívnym zásobovaním vysokotlakovými fľašami alebo kryogénnymi nádržami.

https://www.pdf-archive.com/2020/07/08/untitled-pdf-document-2/

08/07/2020 www.pdf-archive.com

ET-2014 13t 74%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-13t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 1t 71%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-1t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

stanovisko ZMOS HSR SR 18.8. 2014 - kópia 69%

Celý systém zabezpečenia povinností výrobcov a dovozcov bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov či už individuálne alebo kolektívne (organizácie zodpovednosti výrobcov).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/stanovisko-zmos-hsr-sr-18-8-2014-k-pia/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

ET-2014 15t 69%

Taktiež tento dokument nie je ponukou alebo propagáciou nákupu alebo predaja ktoréhokoľvek finančného produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-15t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com