Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «aleje»:


Total: 8 results - 0.01 seconds

brd 100%

Mickiewicza M odd Aleje Mickiew wicza-20 Stycznnia 1.33 Tablica T 9.2 LISTA SKRZY Y+OWA( O DU+EJ D LICZB BIE YCH Z ROWE ERZYSTAMI (2006-2008) ZDARZE( DROGOWY Lp.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 55%

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody czytamy: Pomnikami przyrody są pojedyncze  twory  przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupiska  o  szczególnej  wartości  przyrodniczej,  naukowej,  kulturowej,  historycznej  lub  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,  wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub  obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.  Ochrona pomnikowa uznawana jest za najstarszą formę ochrony przyrody. Pomniki ustanawiane są na mocy uchwały  rady gminy. Akt ten zawiera, zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zakazy dotyczące chronionych obiektów (np. zakaz ich  niszczenia, uszkadzania lub przekształcania). W przypadku drzew, wszystkie prace (m.in. przycięcie suchych konarów)  wymagają  zezwoleń,  a  o  zniesieniu  ochrony  mogą  decydować  jedynie  względy  bezpieczeństwa.  Argumentem  za  tworzeniem takich obiektów jest też fakt, że stanowią one często lokalne atrakcje turystyczne. Twory te, to nie tylko cenne  elementy przyrody. Pomniki mają również wpływ na estetykę krajobrazu, zwiększając jego różnorodność, a niekiedy są  ważnymi pamiątkami historii i kultury.  Obecnie ochroną pomnikową najczęściej obejmowane są pojedyncze drzewa, rzadziej ich grupy i aleje (w skali całego  kraju drzewa stanowią około 95% pomników przyrody). Decyduje o tym przede wszystkim ich wiek, ponadprzeciętny  obwód  lub  wysokość  czy  osobliwe  kształty.  Z  takimi  drzewami  kojarzą  się  głównie  dęby  i  to  właśnie  one  należą  do  najczęściej obejmowanych ochroną gatunków. Dęby symbolizują też siłę i szlachetność, dlatego drzewa te od zawsze były  darzone szacunkiem. Ochroną pomnikową obejmowane są jednak nie tylko rodzime gatunki drzew, niekiedy także obce –  sprowadzone z innych części świata. Takie okazy możemy najczęściej podziwiać w starych parkach. Przy ustanawianiu  pomników przyrody ogromną rolę odgrywają leśnicy i organizacje pozarządowe, a także lokalni miłośnicy przyrody.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

LOS DOS CATRINES 52%

Yo lo conmino a que se aleje.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/12/los-dos-catrines/

12/11/2013 www.pdf-archive.com

489-2018-01-18-MANEJO DE ANFIBIOS 46%

Las más evidentes son el control de la postura y la locomoción, que permite que el anfibio busque o se aleje de forma activa de las fuentes de calor.

https://www.pdf-archive.com/2018/06/19/489-2018-01-18-manejo-de-anfibios/

19/06/2018 www.pdf-archive.com

intercesion y guerra espiritual 30%

Les advierto que el Espíritu de poder satánico no les va a cuidar más sus cuerpos porque lo voy a atar y le voy a ordenar que se aleje de ustedes.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/25/intercesion-y-guerra-espiritual/

25/03/2011 www.pdf-archive.com