Search


PDF Archive search engine
Last database update: 19 September at 15:36 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «algorytm»:


Total: 16 results - 0.059 seconds

Sztuczna 100%

51 Aby odnaleźć maksimum posłużyłam się kodem funkcji, w którym zmieniłam znak (w ten sposób cały wykres został „odwrócony” a algorytm ga szukając minimum, znalazł tak naprawdę moje maksimum, ze zmienionym znakiem).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/sztuczna/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

ASD2017 PS0102 zlozonosc 97%

Algorytm I wyznacza wartość SN1(n, k) z definicji.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/12/asd2017-ps0102-zlozonosc/

12/10/2017 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 93%

 Information gain (ID3) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach  Gain Ratio (C4.5) - preferuje niezrównoważone podziały, gdzie jeden z podzbiorów jest znacznie mniejszy niż drugi  Gini Index (CART) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach, problemy dla zbiorów danych o dużej liczbie klas Entropia - oczekiwana ilośd informacji wymagana do sklasyfikowania obiektu ze zbioru U gdzie pi - prawdopodobieostwo, że dowolny obiekt ze zbioru U należy do klasy Ci Grupowanie danych Algorytm hierarchiczny scalający  Parametry wejściowe:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T CIRG 12 07 2016 77%

    PORADNIK   EMERGENCY   MEDICAL   TECHNICIAN   ­  TACTICAL    Wstęp    Poniższy   poradnik   jest   oparty   na   prawdziwym   podręczniku   amerykańskich  paramedyków   bojowych,   tam   określanych   jako   EMT­Tactical    oraz   mojej   wiedzy  osobistej   jako   uczeń   licealnej   klasy   medycznej.   EMT­T   to   operatorzy   jednostek  bojowych   wchodzących   w  skład   drużyn   ogniowych.   Ich   zadaniami   jest  zapewnienie   pierwszej   pomocy   rannym   oficerom,   cywilom,   bądź   podejrzanym,   a  także   opieka   psychologiczna   nad   poszkodowanymi.   W  poradniku   mogą   się  pojawić   słowa   anglojęzyczne,   jednak   nie   są   one   specjalnie   zaawansowane   i  myślę,   że   każdy   z  Was   sobie   z  nimi   poradzi,   miłej   lektury.   ­  Parchin    Słownik    BLS   ­  Basic   Life   Support   ­  Podstawowe   wsparcie   podtrzymywania   życia  ALS   ­  Advanced   Life   Support   ­  Zaawansowanie   wsparcie   podtrzymywanie   życia  RKO/   ­  resuscytacja   krążeniowo   oddechowa  LSFD­EMS   ­  Ratownicy   EMS      Podstawowe   zasady   udzielania   pomocy   w  warunkach   bojowych      1) 2) 3) 4) 5)                                         Detect   ­  Rozpoznaj   ­  W  sytuacji   bojowej   miej   oczy   dookoła   głowy,  bezzwłocznie   lokalizuj   i  identyfikuj   zagrożenia.  Engage   ­  Atakuj   ­  Zażegnaj   zagrożenia   jak   najszybciej   to   możliwe.  Safe?   ­  Bezpiecznie?   ­  Upewnij   się,   że   jesteś   bezpieczny.   Dopiero   wtedy  przystąp   do   akcji   ratunkowej.  Observe   ­  O bserwuj   ­  Nawet   po   rozpoczęciu   akcji   ratunkowej   możesz  zostać   celem   ataku.   Nie   skupiaj   się   jedynie   na   rannym,   zachowaj  czujność.   Trójkąt   ­  Pamiętaj,   abyś   zawsze   był   ‘na   szczycie’.   Nie   daj   się,   aby  sytuacje   dookoła   przytłoczyły   Cię.   Musisz   zachować   zimną   krew   nawet   w  najgorszej   sytuacji.  Algorytm   ratunku          R   ­  Reaguj   na   zagrożenie.  E   ­  Ewakuuj   rannego   z  zagrożenia   bojowego.  S   ­  Dotrzyj   do   bezpiecznej   strefy.  C   ­  Poinformuj   dowództwo   ­  MOBILE   COMMAND   CENTER.  U   ­  Bezzwłoczna   pomoc,   jak   najszybciej   pomóż   rannemu.  E   ­  Ewakuuj   rannego   poza   teren   operacyjny,   oddaj   go   w  ręce   ratowników   Task  Force.  R   ­  Zachowaj   czujność,   Twoja   praca   jeszcze   nie   dobiegła   końca    Algorytm   CLEAR    C   ­  Confirm   Identity­   zamiary   poszkodowanego   (sprzymierzony/wróg/nieznane)  L   ­  Locate   Weapons   ­  zlokalizuj   ew.   broń   poszkodowanego,   zabezpiecz   ją  E   ­  Evaluate   ­  oceń   stan   poszkodowanego  A   ­  Acquire   intelligence   ­  dowiedz   się,   w  jaki   sposób   został   ranny/Co   wie?  R   ­  Retention   ­  miej   na   uwadze   Twoją   broń   osobistą   i  długą   podczas   udzielania  pomocy.        Pomoc   m edyczna   (najważniejsze)    Jest   to   esencja   tego,   co   będzie   należało   do   Waszych   głównych   obowiązków.    Zadbaj   o  bezpieczeństwo   własne   (rękawiczki   nitrylowe).  Oceń   przytomność   poszkodowanego,   skalą   AVPU:  ● A   (Alert)   ­  Przytomny  ● V   (Verbal)   ­  Reaguje   na   głos  ● P   (Pain)   ­  Reaguje   na   ból  ● U   (Unresponsive)   ­  Nieprzytomny      Bezprzyrządowe   zabezpieczenie   odcinka   szyjnego   kręgosłupa.    A   (Airway)   Kontrola   drożności   oraz   udrożnienie   dróg   oddechowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/07/emt-t-cirg-12-07-2016/

07/12/2016 www.pdf-archive.com

SEU EMT-T Handbook 77%

Algorytm ratunku.        R ­ Reaguj na zagrożenie.  E ­ Ewakuuj rannego z zagrożenia bojowego.  S ­ Dotrzyj do bezpiecznej strefy.  C ­ Poinformuj dowództwo ­ MOBILE COMMAND CENTER.  U ­ Bezzwłoczna pomoc, jak najszybciej pomóż rannemu.  E ­ Ewakuuj rannego poza teren operacyjny, oddaj go w ręce LSFD­EMS.  R ­ Zachowaj czujność, Twoja praca jeszcze nie dobiegła końca; koniec  algorytmu.    5.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/09/seu-emt-t-handbook/

09/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T SEU Handbook 76%

Algorytm ratunku.        R ­ Reaguj na zagrożenie.  E ­ Ewakuuj rannego z zagrożenia bojowego.  S ­ Dotrzyj do bezpiecznej strefy.  C ­ Poinformuj dowództwo ­ MOBILE COMMAND CENTER.  U ­ Bezzwłoczna pomoc, jak najszybciej pomóż rannemu.  E ­ Ewakuuj rannego poza teren operacyjny, oddaj go w ręce LSFD­EMS.  R ­ Zachowaj czujność, Twoja praca jeszcze nie dobiegła końca; koniec  algorytmu.    5.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/emt-t-seu-handbook/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T CIRG 76%

Algorytm   ratunku.        R   ­  Reaguj   na   zagrożenie.  E   ­  Ewakuuj   rannego   z  zagrożenia   bojowego.  S   ­  Dotrzyj   do   bezpiecznej   strefy.  C   ­  Poinformuj   dowództwo   ­  MOBILE   COMMAND   CENTER.  U   ­  Bezzwłoczna   pomoc,   jak   najszybciej   pomóż   rannemu.  E   ­  Ewakuuj   rannego   poza   teren   operacyjny,   oddaj   go   w  ręce   LSFD­EMS.  R   ­  Zachowaj   czujność,   Twoja   praca   jeszcze   nie   dobiegła   końca;   koniec  algorytmu.    5.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/emt-t-cirg/

25/07/2016 www.pdf-archive.com

pm w2 prezentacja 64%

Układ sterujący - rejestruje sygnały z modułu pomiarowego i w oparciu o algorytm sterujący wysyła sygnały do modułu nastawczego.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w2-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

klasa-cw-2 60%

PutPesel, PutNazwisko, PutImie, PutDataUrodzenia, PutWiek Zainicjuj obiekt osoba klasy Osoby i wyświetl PESEL, nazwisko, imię, datę urodzenia, wiek dla tego obiektu, Napisz metodę sprawdzającą poprawność numeru PESEL w oparciu o poniŜszy algorytm oraz sprawdź numer PESEL dla przykładowego obiektu klasy Osoby.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/13/klasa-cw-2/

13/12/2016 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 59%

routine - algorytm;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

PRZEKAZANIE RUCHU-1 51%

Podczas promocji strony może zdarzyć się sytuacja, że Google zmieni algorytm wyszukiwarki(ostatni raz miało to miejsce w Październiku 2013 roku), przez co zostanie nałożony filtr(zakaz wejścia w pierwszą stronę wyników) albo ban(zakaz wejścia w pierwsze 5 stron wyników).

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/przekazanie-ruchu-1/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

Co to jest AI 50%

• Opisz algorytm szukania XX.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/co-to-jest-ai/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

pytania egzaminacyjne 48%

Podaj algorytm całkowania funkcji wymiernych.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

sieci pojecja 47%

Po odczekaniu losowego czasu (algorytm exponential Backoff) stacja próbuje ponownie wysłać ramkę w poprawnej sieci nie może zdarzyć się kolizja po wysłaniu 64 bit ramki (szczelina czasowa) Ramka Ethernet Preambuła (7B) → Znacznik początku ramki (1B) → Adres docelowy (6B) → Adres źródłowy (6B) → Typ albo Długość ( długość gdy wartość<1518 typ gdy 1536 <wartość) (2B) → Dane (46-1500B) → FCS - Suma kontrolna (4B) Switch – sposób przełączenia store-and-forward cut-through fragment free fast forward Store and forward – jest odbierana cała ramka i sprawdzana czy suma kontrolna się zgadza, jeśli tak jest wysyłana dalej.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/sieci-pojecja/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 42%

Algorytm wyznaczania kursu polega na tym, że w określonym oknie czasowym liczona jest mediana.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com