Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «algorytmu»:


Total: 13 results - 0.031 seconds

Sztuczna 100%

Poszukiwanie ekstremów za pomocą algorytmu GA:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/sztuczna/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

ASD2017 PS0102 zlozonosc 70%

Za operację elementarną przyjmij najbardziej charakterystyczną operację algorytmu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/12/asd2017-ps0102-zlozonosc/

12/10/2017 www.pdf-archive.com

Projekt 65%

Celem algorytmu sterującego jest nalewanie płynu do butelek o odpowiednich parametrach (PH = 7 0,3, temp=30 2 , pojemnośd L=5 0,25 kg).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/projekt/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

SEU EMT-T Handbook 61%

Algorytm ratunku.        R ­ Reaguj na zagrożenie.  E ­ Ewakuuj rannego z zagrożenia bojowego.  S ­ Dotrzyj do bezpiecznej strefy.  C ­ Poinformuj dowództwo ­ MOBILE COMMAND CENTER.  U ­ Bezzwłoczna pomoc, jak najszybciej pomóż rannemu.  E ­ Ewakuuj rannego poza teren operacyjny, oddaj go w ręce LSFD­EMS.  R ­ Zachowaj czujność, Twoja praca jeszcze nie dobiegła końca; koniec  algorytmu.    5.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/09/seu-emt-t-handbook/

09/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T SEU Handbook 60%

Algorytm ratunku.        R ­ Reaguj na zagrożenie.  E ­ Ewakuuj rannego z zagrożenia bojowego.  S ­ Dotrzyj do bezpiecznej strefy.  C ­ Poinformuj dowództwo ­ MOBILE COMMAND CENTER.  U ­ Bezzwłoczna pomoc, jak najszybciej pomóż rannemu.  E ­ Ewakuuj rannego poza teren operacyjny, oddaj go w ręce LSFD­EMS.  R ­ Zachowaj czujność, Twoja praca jeszcze nie dobiegła końca; koniec  algorytmu.    5.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/emt-t-seu-handbook/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T CIRG 60%

Algorytm   ratunku.        R   ­  Reaguj   na   zagrożenie.  E   ­  Ewakuuj   rannego   z  zagrożenia   bojowego.  S   ­  Dotrzyj   do   bezpiecznej   strefy.  C   ­  Poinformuj   dowództwo   ­  MOBILE   COMMAND   CENTER.  U   ­  Bezzwłoczna   pomoc,   jak   najszybciej   pomóż   rannemu.  E   ­  Ewakuuj   rannego   poza   teren   operacyjny,   oddaj   go   w  ręce   LSFD­EMS.  R   ­  Zachowaj   czujność,   Twoja   praca   jeszcze   nie   dobiegła   końca;   koniec  algorytmu.    5.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/emt-t-cirg/

25/07/2016 www.pdf-archive.com

praca1 59%

Cel i zakres pracy Opracowanie, które przygotowałem ma na celu przybliżenie algorytmu wyliczania charakterystyk dowolnego przekroju zdefiniowanego jako współrzędne punktów w układzie kartezjańskim.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

lista 14 55%

A Quantitative Approach”, gdzie opisane są szczegóły algorytmu Tomasulo.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Co to jest AI 52%

• Podać zalety itera yj ego pogłę ia ego szuka ia w głą • Przesuwa ka potrze uje algorytmu XX.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/co-to-jest-ai/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

pytania egzaminacyjne 51%

Przedstaw przykład wymagający zastosowania wszystkich kroków algorytmu.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

O hipisie, nerdzie i kradzieży pierwszego miliona 47%

Nawyki przypominające realizowanie jakiegoś algorytmu, nietolerowanie zmian w codziennej rutynie.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/29/o-hipisie-nerdzie-i-kradziey-pierwszego-miliona/

29/11/2018 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 32%

W momencie tworzenia tabeli kursowej diler walutowy odpowiedzialny w danym dniu za tworzenie tej tabeli sprawdza kursy rynkowe dla pary walut euro/złoty i ten kurs wpisuje do systemu, który to system z kolei następnie pobiera dane z serwisu Reuter wszystkie kursy do euro, następnie na podstawie zaszytego algorytmu przelicza pozostałe kursy, między innymi kurs franka szwajcarskiego do złotówki.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com