Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 May at 12:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ambacht»:


Total: 4 results - 0.007 seconds

ExtraNieuwsbrieflrdef 100%

de Gouwenaar december 2013 Extra Nieuwsbrief de ,,Stichting De Goudse Pijp’’ Goudse kleipijpen maken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoedlijst Nederland/UNESCO Op 2 december jongstleden ontving Gouwenaar en parttime ambachtelijk Goudse pijpenmaker Patrick Vermeulen het bericht dat ‘zijn’ ambacht nu erkend is als Immaterieel Erfgoed.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/extranieuwsbrieflrdef/

08/03/2014 www.pdf-archive.com

Gouwenaar4lr 95%

Goudse kleipijpen maken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoedlijst Nederland/ UNESCO PAGINA 1 de Gouwenaar Goudse kleipijpen maken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoedlijst Nederland/ UNESCO Op 2 december jongstleden ontving Gouwenaar en parttime ambachtelijk Goudse pijpenmaker Patrick Vermeulen het bericht dat ‘zijn’ ambacht nu erkend is als Immaterieel Erfgoed.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/gouwenaar4lr/

08/03/2014 www.pdf-archive.com

Gouwenaar5lr 91%

Voor gasten en belangstellenden de moeite waard om kennis temaken met dit puur Goudse Ambacht.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/05/gouwenaar5lr/

05/04/2014 www.pdf-archive.com

Gouwenaar001lr 46%

Knuttel 1933 Handzetter na ruim 500 jaar een bijna vergaan ambacht.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/gouwenaar001lr/

08/03/2014 www.pdf-archive.com