Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «analiza»:


Total: 110 results - 0.038 seconds

Harmonogram Graficzny Lato 2014-15 - Graficzny 100%

Wykład pierwszy rok legenda Ćwiczenia pierwszy rok Wyklad drugi rok Ćwiczenia drugi rok Wyklad trzeci rok Ćwiczenia trzeci rok Ćwiczenia do wykladu fakultatywnego Wyklad faktultatywny Seminarium zajęcia ZKiZIM poniedziałek 8-9 0089 190 tab 1177 80 tab Analiza mat.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/23/harmonogram-graficzny-lato-2014-15-graficzny/

23/01/2015 www.pdf-archive.com

Tramwaj do Dworca PKP 94%

zikwb@ utp.edu.pl ANALIZA WIELOKRYTERIALNA DLA ZADANIA POŁĄCZENIE LINIĄ TRAMWAJOWĄ DWORCA KOLEJOWEGO PKP BYDGOSZCZ GŁÓWNA Z CENTRUM MIASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, listopad 2008 r.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/16/tramwaj-do-dworca-pkp/

16/01/2012 www.pdf-archive.com

Nr 40 - Analiza użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej na podstawie wybranych zdarzeń 93%

Materiały dydaktyczne 40 Analiza użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej na podstawie wybranych zdarzeń KATOWICE 2017 podinsp.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/09/untitled-pdf-document/

09/05/2020 www.pdf-archive.com

Teza de doctorat Sabin Serban Covrig UPB Bucuresti 93%

Analiza si evaluarea posturilor …………………..………………… 4.3.1.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/29/teza-de-doctorat-sabin-serban-covrig-upb-bucuresti/

29/03/2014 www.pdf-archive.com

Konrad Rudnicki - praca magisterska 93%

Analiza ilo ciowa.................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/konrad-rudnicki-praca-magisterska/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

list referencyjny Bruno Muschalik ŚRFP 88%

analiza wnioskow o udzielenie poreczenia cywilnego kredytow i pozyczek w oparciu o procedury oceny ryzyka, otrzymane dokumenty oraz informacje dodatkowe uzyskane w drodze rozmow z przedstawicielami bankow, instytucji pozyczkowych, klientow;

https://www.pdf-archive.com/2014/07/05/list-referencyjny-bruno-muschalik-rfp/

05/07/2014 www.pdf-archive.com

onko 88%

- Analiza występowania zaburzeń immunologicznych (typu alergia), a predyspozycjami do występowania danych nowotworów.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/26/onko/

26/04/2018 www.pdf-archive.com

zbior zadan AM II odpowiedzi 86%

Rozdział 1 Odpowiedzi do zadań Zadanie 1.1.1 a) 13 abc(a2 + b2 + c2 ) b) 3 ln 2 Zadanie 1.1.2 a) 1 48 b) π 2 −8 16 c) 11 d) 0, 01 e) 40 3 f ) − 18 + ln √ g) 2 7 192 Zadanie 1.1.3 πR 2 a) 4π 5 R 15 b) 4π 5 a 15 c) h) 4π 3 a bc 15 i) 3π 8 j) 32π d) π 10 e) π 6 f ) 89 a2 k) 16 π 3 l) 1 π 10 m) 2π ( 3 g) π4 h2 R2 √ 2 − 1) n) √ 8 2π 35 Zadanie 1.1.4 a) 3 b) 55 6 c) πa3 6 d) 2πa3 g) 4πa h) R3 −r3 π 3 i) 16 πR6 3 j) m) 8π 3 n) 4π o) 45 Zadanie 1.2.1 √ a) 5 ln 2 b) arctg √ 2 2 3 (b 3 g) 2πa3 f) − a3 ) √ 10 1 (5a3 12 + a) e) 16π 3 f) k) 4π 3 l) 38 π(2 3 − √ 2) 32 3 r) 43 π p) π √ √ c) 23 (5 5 − 2 2) d) 24 h) 2π + 2 i) 1 1 (π 2 16 e) 0 + 12π − 8 ln 2) Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 2 Zadanie 1.2.2 a) √ b) 13 a3 (3π + 2 2) √ a2 + b2 (2πa2 + 38 π 3 b2 ) c) Zadanie 1.2.3 a) 21 π 4 b) 8 c) 5 d) √ 3 √ e) 2a2 + b2 Zadanie 1.2.4 √ a) 3π 2 (e 4 3 π + 3e 4 − 4) b) 2π Zadanie 1.2.5 a) 0 b) 0 e) 0 f) − c) − 4 3 17 24 d) π 4 − 2 3 h) − π g) 2 Zadanie 1.2.6 b) − πa2 a) 1 c) 1 35 d) 13 e) 4 f) 0 Zadanie 1.2.7 a) 10 d) − 4 3 b) πR4 2 e) π 2 − 4 3 c) − 1 3 f) − 1 5 e 15 + 61 e2 − 2e + Zadanie 1.2.8 a) − d) 3 2 3 2 b) 63 c) − e) 1 f) √ 1 2 2+1 Zadanie 1.3.1 √ a) 3 3 a 2 b) 16 √ c) 54 14 d) 28 3 Zadanie 1.3.2 a) 0 b) 43 πR4 c) ah(4a + πh) d) 30π 2 5 √ 3− 2 3 √ 2 d) 16 143 √ 2 Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 3 Zadanie 1.3.3 √ a) 2 2πp2 b) √ 2π ( 3 c) 2R2 8 − 1) π 2 −1 √ d) 83 π(2 2 − 1) Zadanie 1.3.4 1 60 + d) − π 4 a) π 3·28 b) 70 3 − 32 π e) 38 π 15 c) 0 f) − 94 15 Zadanie 1.3.5 a) 1 kR2 (16R 24 + 3πk) b) 12 πa5 5 c) 1 Zadanie 1.3.6 a) − 18 πR6 b) − πa2 c) 0 Zadanie 1.4.1 a) grad F = [x2 − 2yz, y 2 − 2xz, z 2 − 2xy] h c) grad F = 1 − 1 y + yz , yx2 + xz , − xy z2 i b) grad F = [x, y, z] d) grad F = h i y , −x , 1 x2 +y 2 x2 +y 2 e) grad F = [yz, xz, xy] Zadanie 1.4.2 ~ = −1, rot W ~ = ~k a) div W ~ = 2z, rot W ~ = −2(x + y)~k b) div W ~ = 0, rot W ~ =0 c) div W ~ = 2 , rot W ~ =0 d) div W r ~ = − 1 y 2 − 2zy − 2xz, rot W ~ = y 2~i + z 2~j + xy~k e) div W 2 ~ = 2x + y + xz + 1, rot W ~ = −xy~i + ~j + (yz − x)~k f ) div W Zadanie 1.4.3 a) u(x, y) = xey − 2y 2 + C, C ∈ R c) nie e) nie √ g) u(x, y) = x2 + y 2 + C, C ∈ R i) nie k) u(x, y, z) = x2 y + xz 2 + sin πz + C, C ∈ R b) u(x, y) = xexy + C, C ∈ R d) nie f ) u(x, y) = x2 + 2xy + y 3 + C, C ∈ R h) u(x, y, z) = x3 + x2 yz + y 2 + z 2 + 2z + C, C ∈ R j) u(x, y, z) = 14 (x4 + y 4 + z 4 ) − 5xyz + C, C ∈ R l) u(x, y, z) = xy + xz + yz + C, C ∈ R Zbiór zadań - Analiza matematyczna II Zadanie 1.4.4 a) 96π + 256 3 b) 0 c) 5π e) − 2π f ) 4π d) 48π Zadanie 1.4.5 a) 4πR2 H b) − 4π Zadanie 1.4.6 a) − 74 b) − π c) 24a3 c) πR2 Zadanie 2.1.1 a) zbieżny d) zbieżny g) zbieżny b) zbieżny e) rozbieżny h) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny Zadanie 2.1.2 a) 1 e2 −1 b) − 2 3 d) 23 4 g) 1 2 e) − ln 3 √ h) 1 − 2 c) 1 4 f) 1 2 sin 1 i) 1 Zadanie 2.1.3 a) spełnia d) spełnia g) spełnia b) spełnia e) spełnia h) nie spełnia c) spełnia f ) spełnia i) spełnia Zadanie 2.1.5 a) rozbieżny d) zbieżny g) rozbieżny j) zbieżny m) rozbieżny p) rozbieżny s) zbieżny v) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) rozbieżny k) rozbieżny n) zbieżny q) zbieżny t) zbieżny c) rozbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny l) rozbieżny o) rozbieżny r) rozbieżny u) rozbieżny 4 Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 5 Zadanie 2.1.6 a) rozbieżny d) rozbieżny g) zbieżny j) zbieżny m) zbieżny p) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) zbieżny k) zbieżny n) rozbieżny q) zbieżny c) rozbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny l) zbieżny o) rozbieżny r) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) rozbieżny k) rozbieżny n) rozbieżny r) zbieżny u) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny i) zbieżny l) zbieżny o) rozbieżny s) zbieżny v) zbieżny Zadanie 2.1.7 a) rozbieżny d) zbieżny g) rozbieżny j) zbieżny m) zbieżny p) zbieżny t) zbieżny Zadanie 2.1.8 a) zbieżny d) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny Zadanie 2.1.9 a) zbieżny bezwzględnie d) zbieżny bezwzględnie g) zbieżny bezwzględnie j) zbieżny warunkowo m) zbieżny warunkowo p) zbieżny bezwzględnie t) zbieżny bezwzględnie b) zbieżny warunkowo e) zbieżny warunkowo h) zbieżny bezwzględnie k) zbieżny bezwzględnie n) rozbieżny r) zbieżny bezwzględnie u) rozbieżny c) zbieżny warunkowo f ) zbieżny warunkowo i) zbieżny bezwzględnie l) rozbieżny o) zbieżny bezwzględnie s) zbieżny warunkowo v) zbieżny bezwzględnie

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-am-ii-odpowiedzi/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

zbior zadan AMII 2014 81%

ZBIÓR ZADAŃ ANALIZA MATEMATYCZNA II dr Barbara Wikieł, doc.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

Analiza porównawcza 80%

OFERTA z dnia 08.07.2016r na zakup prętów zbrojeniowych kompozytowych ANALIZA PORÓWNAWCZA prętów stalowych A-III oraz kompozytowych z włókna szklanego cena A-III ( rynkowa cena stali przyjęta do analizy ) 2 100,00 zł pręt stalowy pręt kompozytowy średnica waga (kg) ilość cena odpowiednik waga (kg) ilość cena cena % równoważnik (zł ) fi 1 mb mb / tona 1 mb fi 1 mb mb/ tona 1 mb kompozyt / stal dług.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/07/analiza-por-wnawcza/

07/11/2016 www.pdf-archive.com

PRIMERJALNA ANALIZA SOCIOLOŠKIH PRISTOPOV RELIGIJE 80%

UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za sociologijo DIPLOMSKO SEMINARSKO DELO Aleš Horvat Maribor, 2015 UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za sociologijo Diplomsko seminarsko delo PRIMERJALNA ANALIZA TEMELJNIH SOCIOLOŠKIH PRISTOPOV K OBRAVNAVI RELIGIJE Mentor:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/10/primerjalna-analiza-sociolo-kih-pristopov-religije/

10/04/2017 www.pdf-archive.com

raport R PPS PLAN STUD 80%

A 2 2 60 120 4,00 Analiza matematyczna 1.1 A 2 2 60 180 8,00 Egzamin Analiza matematyczna 1.1A Razem:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

pozycjonowanie-oferta 78%

 Dobór oraz analiza odpowiednich słów kluczowych – niezwykle ważne jest prawidłowe wybranie fraz do pozycjonowania.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/01/pozycjonowanie-oferta/

01/04/2014 www.pdf-archive.com

12 CHI BAREM2 U ESANTION16 77%

Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ................................

https://www.pdf-archive.com/2016/04/12/12-chi-barem2-u-esantion16/

12/04/2016 www.pdf-archive.com

PORTAFOLIO LITE 1 77%

y Etimologías Grecolatinas I y II donde el alumno aplica los conocimientos etimológicos del latín y el griego en el lenguaje cotidiano, analiza palabras y reconoce sus significados por sus raíces lo que le permite ampliar su léxico de manera importante en diversos contextos.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/20/portafolio-lite-1/

20/08/2013 www.pdf-archive.com

Cel i proces 77%

Wnioski oraz analiza własnych rąk.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/28/cel-i-proces/

28/04/2015 www.pdf-archive.com

12 CHI BAREM1 U ESANTION16 77%

Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ................................

https://www.pdf-archive.com/2016/04/12/12-chi-barem1-u-esantion16/

12/04/2016 www.pdf-archive.com

SYLLABU-REVISADO-INV.III.CICLO-IV.FINAL-DE-FINALES 77%

Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía actualizada de textos literarios, y no literarios.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/syllabu-revisado-inv-iii-ciclo-iv-final-de-finales/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

RADIOTEHNIKA Rije ieni zadaci 76%

Ponuđeni skup zadataka, zajedno sa primjerima datim na predavanjima, treba da omogući studentu da neposredno sagleda praktični smisao teorijskih/koncepcijskih analiza koje izučava u okviru predmeta Radiotehnika.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/13/radiotehnika-rije-ieni-zadaci/

13/11/2015 www.pdf-archive.com

Raport audit 2015.PDF 75%

Analiza financiarl 7.0.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/raport-audit-2015/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 70%

– czyli współczesna literatura po ukraińsku 13.00-13.20 mgr Katarzyna Bielska (UMCS) Analiza brutalnej wizualizacji w dramatach Sary Kane mgr Marta Bącała (UW) mgr Sylwia Motyl (AHE) Nowatorstwo czy imitacja?

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

PORTAFOLIO LITE 2 69%

Geografía e Historia Universal Contemporánea en quinto semestre ya que analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/20/portafolio-lite-2/

20/08/2013 www.pdf-archive.com

030925 69%

podst.:1,05 2 R_brutto / S_brutto / M+Kz/M [zł] R_netto [zł] S_netto [zł] 5 6 7 8 10,94 156,96 138,09 8,44 96,28 131,35 Cj / Kbj [zł] 60,68 6,74 3,57 96,28 4,77 128,65 0,10 2,70 5,37 4,13 210,97 129,33 177,01 169,06 81,64 7,95 1,79 129,33 2,29 165,45 0,05 3,61 11,96 8,24 654,45 401,66 185,38 176,95 252,79 8,43 5,72 401,66 0,16 11,24 0,84 58,98 1,47 103,22 0,05 3,51 2,67 1,75 163,61 100,41 23,87 22,47 63,20 1,40 1,43 100,41 0,31 21,77 0,01 0,70 2,62 1,99 103,23 63,20 78,64 75,13 40,03 2,10 1,40 0,70 3,51 0,90 63,20 1,05 73,73 0,02 1,40 SeKo Prix 6.1.0.3 Lp 1 Kod 2 S 4 39511-148 S 5 34312-148 6 KNR-W 2-02 2008-0401 R 1 999-149 M 2 1740103-034 M 3 1750812-050 M 4 3930000-060 M 5 1343799-033 M 6 3903010-040 M 7 0000000-147 S 8 39511-148 S 9 34312-148 7 KNR-W 4-03 0609-0101 Analogia R 1 999-149 8 KNR-W 4-01 1216-0100 R 1 999-149 M 2 1560303-050 M 3 0000000-147 9 Analiza własna R 1 -149 Opis Jm Cj / Kbj [zł] 3 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) Norma:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/24/030925/

24/03/2014 www.pdf-archive.com

1 wykład Demografia Podstawowe pojęcia 63%

analiza demograficzna,  siatka demograficzna,  współczynniki demograficzne,  prognozowanie demograficzne.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/05/1-wyk-ad-demografia-podstawowe-poj-cia/

05/10/2012 www.pdf-archive.com