Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ancak»:


Total: 47 results - 0.055 seconds

giris 100%

GİRİŞ “B ir fotoğraf neyi gösterir?” Bu basit gibi görünen ancak literatürün belki de en temel ve en zor sorularından birisini ima eden bir sorudur aslında:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/giris/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

dava-sarti 95%

Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit ve itiraz durumları bu kapsamda değildir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/dava-sarti/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

ibrahimin milleti (1) 93%

O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.” (En'am suresi 161) Jamāatu-l-Muslimīn TR İbrahim’in Milleti Jamāatu-l-Muslimīn TR Hamd, ancak Allah'adır.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/10/ibrahimin-milleti-1/

10/12/2016 www.pdf-archive.com

yeni-is-mahkeme-kanunu 88%

İçinde yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/yeni-is-mahkeme-kanunu/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

Basin-bildirisi-AT-HSK 88%

Ancak her inancın, düşüncenin, görüşün, bireyin kendisini özgürce ifade ettiği, Millet iradesinin tam anlamıyla Parlamentoda temsil edildiği, gazetecilerinin, çeşitli bahanelerle tutuklanmadığı, insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir ülke uygar dünyanın bir parçası olabilir ve ancak böylece uygar dünyada saygın bir yer bulabilir.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/14/basin-bildirisi-at-hsk/

14/11/2016 www.pdf-archive.com

Hafta Hafta Gebelik Takvimi ve Bilinmesi Gerekenler 88%

Dolayısıyla bu bağlamda kaynak ihtiyacı doğan anneler için kısa ancak etkili bir sunu hazırlamak istedik.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/23/hafta-hafta-gebelik-takvimi-ve-bilinmesi-gerekenler/

23/04/2017 www.pdf-archive.com

arabuluculuk-nedir 84%

İçinde yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/arabuluculuk-nedir/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

Suriye'de Yaşam Savaşı 82%

Nefsini hevasına tabi tutan kimsenin koyduğu kanunlar da ancak ve ancak nefsine uygun olanlardır.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/suriye-de-ya-am-sava-1/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

felaketin-esiginde 82%

Tasfiye edilmekte olan 1923, ancak sosyalist devrimci bir silkiniş ile yeniden tarihsel değer kazanabilir.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/03/felaketin-esiginde/

03/09/2017 www.pdf-archive.com

vital words 82%

For YDS 1 although -e rağmen 2 though -e rağmen 3 even though -e rağmen 4 despite the fact that -e rağmen 5 while -iken, oysa 6 whereas -e rağmen, oysa 7 but fakat, ama, ancak 8 yet fakat, ama, ancak 9 however fakat 10 on the other hand öte yandan 11 nevertheless yine de 12 nonetheless yine de,buna rağmen 13 still yine de 14 in contrast aksine 15 on the contrary aksine 16 conversely aksine 17 as -dığı için,çünkü, -dıkça,-iken,gibi 18 since -dığı için, çünkü, -den beri 19 because -dığı için, çünkü 20 so bu yüzden 21 thus bu yüzden 22 hence bu yüzden 23 therefore bu yüzden 24 as a result sonuç olarak 25 as a consequence sonuç olarak 26 and so ve böylece, bu nedenle 27 consequently bu yüzden 28 that is why bu yüzden 29 which is why işte bu yüzden 30 if eğer, -se/sa 31 as long as -dığı sürece 32 so long as -dığı sürece 33 provided koşuluyla 1 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 34 providing koşuluyla 35 on condition that koşuluyla 36 unless -mezse, mazsa 37 even if -se bile 38 only if koşuluyla 39 if only keşke 40 suppose that varsayki 41 as if -mış gibi 42 as though -mış gibi 43 when -dığı zaman 44 until -e kadar 45 before -den önce 46 after -den sonra 47 by the time -dığı zaman, -dığı zamana kadar 48 as soon as yapar yapmaz 49 once -den sonra 50 moreover dahası,ayrıca 51 what is more ayrıca 52 in addition ayrıca 53 furthermore ayrıca 54 also ayrıca, -de,-da 55 additionally ayrıca 56 besides -e ilaveten, ayrıca 57 otherwise aksi takdirde 58 or ya da,aksi takdirde 59 or else aksi takdirde 60 that is yani 61 by no means hiçbir şekilde 62 indeed gerçekten 63 in fact aslında, gerçekten 64 actually aslında, gerçekten 65 as such bu bağlamda 66 then o zaman,öyleyse,ondan sonra 67 thereby böylece, bu nedenle 2 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 68 meanwhile bu arada 69 by the way bu arada 70 in the meantime bu arada, bu süre içinde 71 instead yerine 72 by all means elbette,kuşkusuz 73 similarly benzer şekilde 74 accordingly bu doğrultuda, buna göre 75 even so öyle olsa bile 76 likewise aynı biçimde,benzer şekilde 77 afterwards ardından 78 as a matter of fact aslında, gerçekte 79 as far as kadar 80 no matter ne olursa olsun 81 whatsoever hiç mi hiç 82 lest -mesin diye 83 even after -den sonra bile 84 even before -den önce bile 85 even then o zaman bile 86 even when -dığı zaman bile 87 in order that -sın diye 88 so that -sın diye 89 in that çünkü 90 nor ne, ne de 91 except hariç 92 just as tıpkı 93 on the grounds that -e dayanarak 94 now that -dığı için 3 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS KONTROL LİSTESİ Bu listeden bilip bilmediğinizi kontrol ediniz.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/19/vital-words/

19/04/2014 www.pdf-archive.com

TÜRK ANAYASA HUKUKU -final özet - 1.yarıyıl (1) 80%

Ancak, özellikle padişahla âyanlar arasındaki kazanımlar açısından padişahın daha kârlı olduğu söylenebilir.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/t-rk-anayasa-hukuku-final-ozet-1-yar-y-l-1/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

2016 KPSS Genel Yetenek Genel Kultur Matematik Çözümler 79%

(II) Hoca, toplumda soruna yol açan ancak gücünden dolayı alt edilemeyen kişilerle mücadele eder.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/2016-kpss-genel-yetenek-genel-kultur-matematik-oz-mler/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

Altinci Nesil Jet Savas Ucagi 78%

Turbojet motorlarının kullanıldığı ilk uçak 27 Ağustos 1939 tarihinde Almanlar tarafından uçurulmasına rağmen, jet uçaklarının savaşlarda silah olarak etkin bir şekilde kullanılmaya başlanması ancak 1945 yılında olmuştur.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/12/altinci-nesil-jet-savas-ucagi/

12/03/2013 www.pdf-archive.com

Esmalar - En güzel isimler 78%

Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/esmalar-en-g-zel-isimler/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

seçim dolandırıcılık 73%

Ancak, ‘Hayır’ taraftarlarına uygulanan devlet baskısından, damgalanmamış oyların tartışmalı biçimde geçerli sayılmasına kadar uzanan olaylar sebebiyle referandum seçim hileleri ve usulsüzlük iddiaları ile karşı karşıya kaldı.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/secim-doland-r-c-l-k/

25/07/2017 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 72%

İnancı bozularak, boşlukta kalan kimseler ancak buna ilgi duyardı.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 70%

Genç adam, ot yığınlarının arkasında fark edilmeyeceğini um muĢtu, ancak boğanın kahverengi gözleri Ramses'in üzerine kilitlen miĢti.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

Ders05 69%

●Ancak bu sorgulamalar sadece biçimsel olarak yapılır.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders05/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

?NSAN HAKLARI MEVZUAT 68%

(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz (5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/nsan-haklari-mevzuat/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

458-1920-3-PB 68%

Ancak II.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/458-1920-3-pb/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

YKS-ESIT-AGIRLIK-CALISMA-PROGRAMI-(3.AY) 66%

YY başında Osmanlı Devleti Selçuklu Devleti 50 adet Soru ile Tekrar Yapalım Ortak Payda Ulaşım Yolları Nüfus Konusu Soru Çözümü (50 adet) Eşitsizlikler Analitik Geometri Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Osmanlı Devleti İle İlgili 50 adet Soru ile Tekrar Yapalım Ekonomik Faaliyetler Coğrafi Konum Sorularla Tekrar (40 soru) Analitik Geometri Soru Çözümü (30 adet) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Atatürk Dönemi Dış Politikamız İnkılaplar ve Atatürk İlkeleri Toprak Tipleri Çevre ve İnsan Beşeri Coğrafya Genel Soru Çözümü (50 adet) Geometrinin zor konularından bir hafta, ancak çok zevkli bir hafta, konuları anlamaya çalışın ve bol bol soru çözün.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/yks-esit-agirlik-calisma-programi-3ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

16-11-17-0 66%

Özaydın, “Ancak, insanın varlığıyla yaşıt bu talihsiz tablo, zaman içerisinde artan ortalama yaşam süresi, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları gibi dinamiklerle ciddi artışlar gösterdi.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/16/16-11-17-0/

16/11/2017 www.pdf-archive.com

treatman 65%

Selahattin,evine çok özen göstermeyen,işine bağlı ancak zamanında işine gidemeyen birisidir.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/01/treatman/

01/10/2017 www.pdf-archive.com

merged 65%

Ancak 17.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/26/merged/

26/03/2014 www.pdf-archive.com

Luigi Russolo Gurultu Sanati 64%

Ancak insanlar sesi sadece zaman içindeki yayılımı içinde dikkate almaya devam ettiler.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/23/luigi-russolo-gurultu-sanati/

23/01/2014 www.pdf-archive.com