Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ankieta»:


Total: 8 results - 0.016 seconds

Dokumentacja1.2 100%

- Student – osoba posiadająca prawa zapisów na kursy, - PC – osobisty komputer użytkownika na którym przechowywany jest klucz prywatny studenta, - JSOS (Jednolity System Obsługi Studenta) 𝑟 - CA - przyjmuje klucze publiczne studentów 𝑦𝑖 1 dla 𝑖 = 1,2 … 𝑛 𝑟 od JSOS i podaje je posortowane w postaci 𝑦𝑖 1 do CA Samorząd Studencki, - CA Samorząd Studencki - przyjmuje 𝑦𝑖𝑟 od CA i wysyła je w postaci (𝑟 )𝑟2 𝑦𝑖 1 do Baza Ankiet - Ankieta –ankieta, która jest wypełniania przez studenaserwer ankiet;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

mozilla 93%

Edytuj formularz — [ Ankieta forum ] — Dokumenty Google 1z3 53 https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AggufBY83...

https://www.pdf-archive.com/2012/10/14/mozilla/

14/10/2012 www.pdf-archive.com

Ankieta 69%

Ankieta

https://www.pdf-archive.com/2021/03/21/ankieta/

21/03/2021 www.pdf-archive.com

ciąga 53%

przeglad literatury , eksperyment, obserwacja, badanie dokumentów, wywiad, ankieta metody ilosciowe - metody badawcze, w których okresla sie parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujacych badane zjawisko lub obiekt badan;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 47%

wywiad niestandaryzowany – prowadzony jest według bieżaco pojawiajacych sie potrzeb i intuicji badajacego, - ankieta – wykorzystanie formularza (kwestionariusza) zawierajacego uporzadkowany zestaw pytan oraz miejsca odpowiedzi, których osobiscie udziela badany.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 34%

Ankieta wymienia także przedstawicieli wszystkich funkcjonujących w mieście zawodów, omawia władze miejskie i płacone podatki.2 Jest zarazem pierwszą wszechstronną próbą opisania miasta, jaka zachowała się do czasów współczesnych.3 Następnym krokiem zaborcy były działania unifikacyjne.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 29%

wywiad niestandaryzowany – prowadzony jest według bieżaco pojawiajacych sie potrzeb i intuicji badajacego, - ankieta – wykorzystanie formularza (kwestionariusza) zawierajacego uporzadkowany zestaw pytan oraz miejsca odpowiedzi, których osobiscie udziela badany.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com