Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 March at 03:34 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «anlam»:


Total: 20 results - 0.045 seconds

KPDS Ders Notları 100%

26 1 - PRESENT VE FUTURE ANLAM (second conditional yapısı kullanır) ..........................................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/kpds-ders-notlar/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

TYT-SOZEL-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 93%

TYT SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI (1.AY) TÜRKÇE MATEMATİK 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA Sözcük Türleri Tamlamalar Sözcükte Anlam Sözcük Türü Soru Çözümü Tamlamalar Soru Çözümü Cümlede Anlam Fiiller -Fiilimsiler Temel Kavramlar Temel Kavramlar Soru Çözümü 4.HAFTA NOTLAR 2 haftadır çalıştığımız konuları pekiştirelim.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sozel-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

TYT-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 93%

TYT SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI (1.AY) TÜRKÇE MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA Sözcük Türleri Tamlamalar Sözcükte Anlam Sözcük Türü Soru Çözümü Tamlamalar Soru Çözümü Cümlede Anlam Fiiller -Fiilimsiler 2 haftadır çalıştığımız konuları pekiştirelim.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sayisal-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

TYT-ESIT-AGIRLIK-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 93%

TYT EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI (1.AY) TÜRKÇE 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA Sözcük Türleri Tamlamalar Sözcükte Anlam Sözcük Türü Soru Çözümü Tamlamalar Soru Çözümü Cümlede Anlam Fiiller -Fiilimsiler 2 haftadır çalıştığımız konuları pekiştirelim.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-esit-agirlik-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

699682442 1145 Zühre YILMAZ GÜNGÖR 92%

İmgesel anlam, sözlükte tanımlandığı şekliyle “zihinde bir resim oluşturmak ya da bir karşılaştırma yaratmak amacıyla temel ya da bilindik bir anlamın dışında kullanılan anlam olarak açıklanmaktadır” (Akkök, 2009:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/09/6996824421145-zuhre-yilmaz-gngr/

09/05/2018 www.pdf-archive.com

YKS-ESIT-AGIRLIK-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 92%

YKS EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI (1.AY) TYT TÜRKÇE YKS AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT MATEMATİK 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA Sözcük Türleri Tamlamalar Sözcükte Anlam Sözcük Türü Soru Çözümü Tamlamalar Soru Çözümü Cümlede Anlam Fiiller -Fiilimsiler 2 haftadır çalıştığımız konuları pekiştirelim.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/yks-esit-agirlik-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

YKS-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(1.AY) 92%

YKS SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI (1.AY) TYT TÜRKÇE TYT MATEMATİK YKS-AYT MATEMATİK TYT GEOMETRİ 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA Sözcük Türleri Tamlamalar Sözcükte Anlam Sözcük Türü Soru Çözümü Tamlamalar Soru Çözümü Cümlede Anlam Fiiller -Fiilimsiler 2 haftadır çalıştığımız konuları pekiştirelim.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/yks-sayisal-calisma-programi-1ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

selection 79%

Çocuklarıma onu örnek gösterdiğimi, hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/selection/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

SONZİYA15 78%

Bir kurumun kalitesi ve elde ettiği başarıları somut verileri varsa anlam kazanmaktadır.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/sonz-ya15/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

YGS-2016 73%

A) gösterişli - pazarlama - alanları B) güzel - piyasa - bölgeleri A) Anlamı oluşturmada okurun da sorumluluk almasını sağlamak C) uygun - reklam - tesisleri B) İlk şiirlerinden itibaren okurun düşüncesine uygun yazmak D) resmî - tanıtım - kutuları E) sevimli - satış - merkezleri C) Şiirinin anlam derinliklerini yüksek kültüre mensup okurlara açmak D) Kısa şiirler yazarak okuru dinginleştirmek 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/13/ygs-2016/

13/03/2016 www.pdf-archive.com

TYT-SOZEL-CALISMA-PROGRAMI-(2.AY) 73%

TYT SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI (2.AY) 1.HAFTA TÜRKÇE Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR Cümlede Anlam Soru Çözümü Sözcük Türleri Soru Çözümü Fiil fiilimsi Soru Çözümü Ses Olayları Anlatım Bozuklukları FiilFiilimsi Soru Çözümü Anlatım Bozuklukları Soru Çöz.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sozel-calisma-programi-2ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

TYT-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(2.AY) 72%

TYT SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI (2.AY) 1.HAFTA TÜRKÇE Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri MATEMATİK Denklem Çözme Basit Eşitsizlikler GEOMETRİ Çokgenler Dikdörtgen Kare FİZİK Ağırlık Merkezi KİMYA Kimyasal Türler Arası Etkileşimler BİYOLOJİ TARİH 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR Cümlede Anlam Soru Çözümü Sözcük Türleri Soru Çözümü Fiil fiilimsi Soru Çözümü Ses Olayları Anlatım Bozuklukları FiilFiilimsi Soru Çözümü Anlatım Bozuklukları Soru Çöz.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-sayisal-calisma-programi-2aypdf/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

TYT-ESIT-AGIRLIK-CALISMA-PROGRAMI-(2.AY) 72%

TYT EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI (2.AY) 1.HAFTA TÜRKÇE Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri MATEMATİK Denklem Çözme Basit Eşitsizlikler GEOMETRİ Çokgenler Dikdörtgen Kare 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR Cümlede Anlam Soru Çözümü Sözcük Türleri Soru Çözümü Fiil fiilimsi Soru Çözümü Ses Olayları Anlatım Bozuklukları FiilFiilimsi Soru Çözümü Anlatım Bozuklukları Soru Çöz.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/tyt-esit-agirlik-calisma-programi-2aypdf/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

YKS-SAYISAL-CALISMA-PROGRAMI-(2.AY) 70%

YKS SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI (2.AY) 1.HAFTA TYT TÜRKÇE Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR Cümlede Anlam Soru Çözümü Sözcük Türleri Soru Çözümü Fiil fiilimsi Soru Çözümü Ses Olayları Anlatım Bozuklukları FiilFiilimsi Soru Çözümü Anlatım Bozuklukları Soru Çöz.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/yks-sayisal-calisma-programi-2aypdf/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

YKS-ESIT-AGIRLIK-CALISMA-PROGRAMI-(2.AY) 69%

YKS EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI (2.AY) 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA NOTLAR Cümlede Anlam Soru Çözümü Sözcük Türleri Soru Çözümü Fiil fiilimsi Soru Çözümü Ses Olayları Anlatım Bozuklukları FiilFiilimsi Soru Çözümü Anlatım Bozuklukları Soru Çöz.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/07/yks-esit-agirlik-calisma-programi-2ay/

07/09/2019 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 67%

Ya da en büyük ablan›n (‹lknur) ilkin çocuklar›ndan ötürü neden belgeselde yer almak istemedi¤ini (“çocuklar›m›n geçmiflimi bilmelerini istemiyorum”) dile getirdikten sonra, aile kurumunun ne kadar güzel, ne kadar harika oldu¤unu balland›ra balland›ra anlatmas›n›n hemen ard›ndan bir valiz düzmeye bafllamas›na ilkin anlam vermek imkâns›zd›r.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

Wofterios 62%

Etrafımı hayranlıkla seyrediyordum.O kadar görkemli bir savaştı ki arkamdan gelen askeri farkedememiştim bile.Kılıcının çıkardığı sesi duydum.Arkama döndüm.Elindeki klıçla yere yığıldı.Buna anlam verememiştim.Taki Antikor'u görene kadar.Hemen yanıma gelerek şöyle dedi.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/wofterios/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

relativity2 46%

Ama onlar ortaya koydukları matematiksel formüllere fiziksel anlam veremediler.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/relativity2/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Baudrillardın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları 44%

Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları 66 Baudrillard’ın, günümüzde sıklıkla bahsedilen ve bu çağa özgü “anlam kaybı” hissinin teorisini yaptığını söylemek muhtemelen yanlış olmayacaktır.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/baudrillard-n-sim-lasyon-teorisinin-temel-kavramlar/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 40%

Bu su ve güneĢ ülkesi, doğruluk, adalet ve güzelliğin bü yük bir anlam taĢıdığı ve günlük yaĢantının temel öğeleri olduğu bir yer olmuĢtur.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com