PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 July at 09:46 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «annuleren»:


Total: 3 results - 0.008 seconds

Annuleringsvoorwaarden 100%

Annuleren kan via mail: beautyandthelash@hotmail.com of telefoonnummer:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/annuleringsvoorwaarden/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Reglement concours FB DF NL april 2013 74%

behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van NMC nv ligt (zoals, en zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk).

https://www.pdf-archive.com/2013/03/28/reglement-concours-fb-df-nl-april-2013/

28/03/2013 www.pdf-archive.com

DekkenDerPaints Algemene voorwaarden 58%

Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige schadevergoeding verplicht, noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/dekkenderpaints-algemene-voorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com