Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «aplikace»:


Total: 8 results - 0.023 seconds

BP Stejskal SHORT 100%

Aplikace pro získávání dat z logů student:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/20/bp-stejskal-short/

20/06/2017 www.pdf-archive.com

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz 66%

NOVÉ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OPERABILITY NEMOCNÝCH S ROZSÁHLÝM METASTATICKÝM POSTIŽENÍM JATERNÍHO PARENCHYMU KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM POMOCÍ APLIKACE KMENOVÝCH BUNĚK Fichtl J.1, Třeška V.1, Skalický T.1, Liška V.1, Mírka H.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/20/budjovice-gastroenterologick-program-wwwbudejovicegastro2015cz/

20/12/2018 www.pdf-archive.com

SoilMod 48%

0% - 50% 14% - 70% 57% - 100% 100% - 70% Organická hnojiva – hnůj, kejda(močůvka), digestát Někteří uživatelé a hráči, kteří chtějí dosáhnout co největšího možného přiblížení se realitě měli požadavek, aby bylo použití organických hnojiv nějak v hře upraveno, zvláště pak, aby aplikace hnoje a jeho využití půdou byla i dále něčím podmíněna.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

SRS40-48 46%

Typická „rozumnᓠhodnota ve vysokotónové sekci je 6 až 10 W, ve støedotónové 10 až 15 W a minimálnì 15 W bych doporuèoval pro aplikace v basové sekci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 31%

Ovšem MKT kondenzátory větších kapacit a vzduchové tlumivky větších indukčností jsou výrobně velmi drahé a tak takové výhybky najdeme pouze ve velmi kvalitních, značkových zahraničních výrobcích, starších dvaceti let, případně v reprosoustavách, určených pro profesionální aplikace.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 26%

Tam, kde záleží na mechanické odolnosti (u soustav určených pro častý transport), se používá překližka, pro náročné hifi aplikace je nejběžnějším materiálem dřevotříska nebo dřevovláknité desky MDF, a u nejlevnějších výrobků jsou běžné plasty.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 25%

Oproti systému MLSSA DRA, který je prvotnì koncipován pøedevším pro profesionální aplikace v prostorové akustice, je LAUD orientován více na reproduktory (umí mìøit i zkreslení) a pro území, na kterém se pohybuje nᚠseriál, je tedy v nìkterých ohledech dokonce vhodnìjší.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 23%

U basových reproduktorù pro hifi aplikace je tento pøíkon zpravidla desítky wattù, èi správìji voltampérù.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com