Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 April at 15:32 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «arbeid»:


Total: 36 results - 0.051 seconds

Dypt Arbeid av Cal Newport 100%

Frode Osen’s GullkornNotater Praktisk Visdom i Hverdagen DE STORE IDÈENE Deep Work (Dypt Arbeid) Dypt Vs.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

Program 23.06.2015 97%

FrP mener at barne- og ungdomsarbeid som gjøres i frivillige lag og foreninger er svært viktig som forebyggende arbeid i forhold til rusproblematikk og ungdomskriminalitet.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/07/program-23-06-2015/

07/08/2015 www.pdf-archive.com

CPN Manifest 88%

Wij bij CPN geloven niet dat de arbeid geleverd door de mensen in deze inkomensgroep representatief is voor het werk dat ze doen, en in plaats daarvan gebaseerd is op een fictieve marktwaarde en ten koste gaat van de mensen lager op de kapitalistische ladder.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/31/cpn-manifest/

31/05/2015 www.pdf-archive.com

Albert Heijn Logistics cao 2014-2015 85%

Aanstelling 16 Aanvulling uitkering bij zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- en pleegzorgverlof en doorbetaling kortdurend zorgverlof 48 Afstapelen pallets en het lossen van (zee)containers 53 Algemene Salaris aanpassing 33 Arbeidsduur en werktijden 17 Arbeid en beloning op feestdagen 22 Arbeidsduurverkorting 38 Arbeidsduurverkorting, opname 40 Arbeidsduurverkorting, werkgelegenheid 42 Arbeidsduurverkorting, arbeidsongeschiktheid 38 Arbeidsongeschiktheid, en arbeidsduurverkorting 41 Arbeidsongeschiktheid, uitkering bij 48 Artikel 14 lid 3:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/21/albert-heijn-logistics-cao-2014-2015/

21/01/2016 www.pdf-archive.com

Begrippenlijst (2) 84%

Arbeidsintensief Voor arbeidsintensieve ondernemingen is arbeid de belangrijkste productiefactor.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/16/begrippenlijst-2/

16/12/2017 www.pdf-archive.com

Uitreikplanning Definitief 82%

Makelaardij, Personeel Arbeid 2-sep-11 14.00 17.00 Management, Economie &

https://www.pdf-archive.com/2011/08/26/uitreikplanning-definitief/

26/08/2011 www.pdf-archive.com

Gouwenaar001lr 80%

Werkverschaffing Een groot aantal Goudsche arbeiders vond in werkverschaffing bij het graven van het kanaal arbeid.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/gouwenaar001lr/

08/03/2014 www.pdf-archive.com

orientering om prosjekt - hele 79%

Litteraturstudie / teori (arbeid i gruppe) Sett opp et generelt uttrykk for en sinusfunksjon som funksjon av tid og redegjør for størrelsene i denne.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/orientering-om-prosjekt-hele/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

Appell.Storting.nedrustning-2 73%

Appell til norske Stortingsrepresentanter: Stopp det nye våpenkappløpet!

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/appell-storting-nedrustning-2/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Guds krig mot mørke 1 pdf 69%

Lilla vannlinjer ligger på grønne blader i dammen.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/guds-krig-mot-m-rke-1-pdf/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

Tilsendt Selvangivelse 2015 67%

3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid ____________ dager à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = kr ______________ 3.2.8 Reisefradrag, hjem-arbeid ____________ dager à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 = + ______________ = + ______________ 3.2.9 Reisefradrag, besøk i hjemmet ____________ besøk à ____________ km (tur-retur) à kr 1,50/0,70 Mer informasjon, se skatteetaten.no Bom-/fergeutgifter og flybilletter (spesielle vilkår, se skatteetaten.no).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/tilsendt-selvangivelse-2015/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

AGR ergonomisch 61%

WERKTAFEL 4 E FIFO HET ITEM WERKBANK 4 E FIFO - DE PRODUCTIEVE COMBINATIE VAN ARBEID EN FIFO PLANK.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/01/agr-ergonomisch/

01/07/2014 www.pdf-archive.com

INDESIGN DOKUMENT 61%

Jeg liker fysisk arbeid.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/27/indesign-dokument/

27/01/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 61%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 61%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

pagaaralto 60%

• doel van de • inbreng van de vennoten (geld, goederen en/of arbeid);

https://www.pdf-archive.com/2017/01/10/pagaaralto/

10/01/2017 www.pdf-archive.com

Til kommunestyret 54%

Ein stor del av innbyggjarane på Stronde, har arbeid på vangen, og dermed ligg barnehagen på vegen ned, slik att foreldra kan sleppa borna av her om morgonen.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/23/til-kommunestyret/

23/10/2012 www.pdf-archive.com

ferdig brosjyre 54%

DEBATTSKOLEN 2015 Noen av “Lærerne“:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/ferdig-brosjyre/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Gouwenaar5lr 53%

de Gouwenaar Nieuwsbrief nr 5.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/05/gouwenaar5lr/

05/04/2014 www.pdf-archive.com