Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «arbeide»:


Total: 35 results - 0.013 seconds

Dypt Arbeid av Cal Newport 100%

OppmerksomhetsResten som etterlates av slike uløste skift demper prestasjonen din… For å produsere på topp nivå må du arbeide over lengre perioder med full konsentrasjon på en enkelt oppgave, fri fra distraksjon.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

Program 23.06.2015 97%

Arbeide for at Haugesund kommune skal være en prøvekommune for statlig finansiert eldreomsorg.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/07/program-23-06-2015/

07/08/2015 www.pdf-archive.com

Uitreikplanning Definitief 82%

De uitreikplanning is bekend. Voorkom wachten, kom gespreid.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/26/uitreikplanning-definitief/

26/08/2011 www.pdf-archive.com

Gouwenaar001lr 80%

de Gouwenaar Nieuwsbrief nr 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/gouwenaar001lr/

08/03/2014 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 77%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Appell.Storting.nedrustning-2 72%

Vi henstiller til norske stortingsrepresentanter og den norske regjering om å arbeide for en verdensomspennende nedrustning både av konvensjonelle våpen og atomvåpen.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/appell-storting-nedrustning-2/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Guds krig mot mørke 1 pdf 69%

Lilla vannlinjer ligger på grønne blader i dammen.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/guds-krig-mot-m-rke-1-pdf/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

AGR ergonomisch 61%

AGR-GECERTIFICEERDE ERGONOMISCHE WERKPLEKKEN VAN ITEM!

https://www.pdf-archive.com/2014/07/01/agr-ergonomisch/

01/07/2014 www.pdf-archive.com

INDESIGN DOKUMENT 61%

Sindre Berg-Johansen elev / frilans designer Sindre Berg-Johansen FOTO:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/27/indesign-dokument/

27/01/2016 www.pdf-archive.com

pagaaralto 60%

Ondernemingsvormen:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/10/pagaaralto/

10/01/2017 www.pdf-archive.com

Til kommunestyret 54%

Til alle kommunestyre-politikarar.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/23/til-kommunestyret/

23/10/2012 www.pdf-archive.com

ferdig brosjyre 54%

DEBATTSKOLEN 2015 Noen av “Lærerne“:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/ferdig-brosjyre/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Gouwenaar5lr 53%

de Gouwenaar Nieuwsbrief nr 5.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/05/gouwenaar5lr/

05/04/2014 www.pdf-archive.com

Røde roser står i vaser (beg.2) 49%

- 6000 års arbeide er ødelagt.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/r-de-roser-st-r-i-vaser-beg-2/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

facebook, alle deler 48%

Jeg har planlagt å arbeide i dag.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/30/facebook-alle-deler/

30/01/2014 www.pdf-archive.com

NederlandsTaalstudie 47%

Gidruouit bin an tilogon in intro in mistrot bin fan stimmon fiundes in fan arbeide sundiges.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/13/nederlandstaalstudie/

13/06/2016 www.pdf-archive.com