Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «arbetsmarknaden»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

Dummy magasinsmall 3 100%

Det hade hjälpt om arbetsmarknaden hade varit sådan att man kunde ta emot folk som inte mår perfekt, men en sådan arbetsmarknad finns inte idag.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/dummy-magasinsmall-3/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Reccefolder HT17 61%

Kontakt med arbetslivet En annan stor del av vår verksamhet är kontakten med arbetslivet där vi arbetar med att föra samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med oss studenter.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/reccefolder-ht17/

10/07/2017 www.pdf-archive.com