Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «avanje»:


Total: 5 results - 0.021 seconds

ivo i ana barišić 100%

"U ovoj fazi prioritet nam je kona~no rje{avanje pitanja smje{taja raseljenih i izbjeglih lica, provo|enje privatizacije dr`avnog kapitala i stanova, te ja~anje ekonomskog i pravnog okvira distrikta", objasnio je Kisi}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

plur 3 82%

Obilježavanje punog mjeseca partijem ne poèinje s trance glazbom, nego je puno, puno starije, a na Goi su se od šezdesetih održavali rockerski cjelonoæni rituali koji su s vremenom prerasli u današnji “full moon celebration”.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 74%

fajront u 4.00) s posebnom napomenom da se time želi onemoguæiti održavanje “techno-partyja” ne smije proæi nepopljuvana.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

02 58%

Prema rije~ima Milojka Gruji~i}a, ~lana Izvr{nog odbora PDP-a, toj stranci smeta "netransparentno dijeljenje kredita Investiciono-razvojne banke, zakidanje u davanjima socijalnim kategorijama, tro{enje na koncerte i rafting, sumnjivo reprogramiranje dugova 'Medicinskoj elektronici', kao i preuveli~avanje cijene fiskalnih kasa".

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

plur 2 42%

Svedemo li party na izlazak u disco, tulum s friendovima, slušaonicu, mjesto za gaženje drogama ili obožavanje DJa, propuštamo ono bitno.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com