Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «avdelning»:


Total: 6 results - 0.018 seconds

B8571-08.PDF 100%

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 Enhet 47 DOM 2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr B 8571-08 PARTER (Antal tilltalade:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/31/b8571-08/

31/05/2014 www.pdf-archive.com

TRSTN B 2017 8067(1) 94%

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-07-14 meddelad i Huddinge Mål nr:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/trstn-b-2017-8067-1/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

V stmanlands TR B 5239-16 Dom 2017-07-20 (1).PDF 87%

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 D 1:1 F DOM 2017-07-20 meddelad i Västerås Mål nr:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/26/v-stmanlands-tr-b-5239-16-dom-2017-07-20-1/

26/07/2017 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivningsprövning 73%

Han har tidigare bott på öppen avdelning, men efter brottsmisstankar har han tillbringat det senaste dryga halvåret på sluten avdelning, under vilka betingelser han varit ute endast tillsammans med personaL Risken för återfall i allvarlig brottslighet reduceras något med driftsnedsättande behandling, men i grunden gäller alltjämt att han lider av den psykiska störning som föranledde hans vårdöverlämnande liksom att det till följd av denna störning föreligger risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-utskrivningsprovning/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

förundersökningsprotokoll 53%

ex Enhet Signerat datum STOCKHOLMS TINGSRÄTT Polisregion Stockholm, Grova brott 5 PO Sthlm City Avdelning 2 08:26 2016-03-03 Handläggare (Protokollförare) Datum INKOM:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/05/forundersokningsprotokoll/

05/04/2016 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson permissioner 51%

• t '.' KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM Sida l (3) Mål nr 2383-08 2008-08-28 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Jonas Färnqvist, 770219-6697 Rättspsykiatriska regionkliniken Box 1223 351 12 Växjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Kronobergs län dom den 10 juni 2008 i mål nr 678-08, se bilaga A SAKEN Tillstånd enligt 10 § lagen (1991:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-permissioner/

13/05/2014 www.pdf-archive.com