Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «awojdanci»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

AvPD. Podtyp schizoidii czy głęboka fobia społeczna 100%

Zarówno schizoidzi, jak i awojdanci są powściągliwymi odludkami, lecz za ich niestandardowym zachowaniem kryją się całkiem inne motywy.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/avpd-podtyp-schizoidii-czy-gboka-fobia-spoeczna/

17/04/2020 www.pdf-archive.com