Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «badacza»:


Total: 6 results - 0.009 seconds

list 1 100%

Do znamienitego obywatela Łodzi, Piotra Horodyńskiego, badacza Zakonu Smoka.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/04/list-1/

04/09/2012 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 67%

badacz powinien interpretować zjawiska (subiektywizm), radykalny strukturalizm – zakłada istnienie obiektywnej rzeczywistości społecznej, rola badacza polega na uświadamianiu społeczeństwa w oparciu o obiektywne opisy rzeczywistości w celu wskazania na grupy społeczne „uciśnione” i „hegemoniczne”, radykalny humanizm – społeczeństwo nie jest bytem konkretnym;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 60%

badacz powinien interpretować zjawiska (subiektywizm), radykalny strukturalizm – zakłada istnienie obiektywnej rzeczywistości społecznej, rola badacza polega na uświadamianiu społeczeństwa w oparciu o obiektywne opisy rzeczywistości w celu wskazania na grupy społeczne „uciśnione” i „hegemoniczne”, radykalny humanizm – społeczeństwo nie jest bytem konkretnym;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 53%

badacz powinien interpretować zjawiska (subiektywizm), radykalny strukturalizm – zakłada istnienie obiektywnej rzeczywistości społecznej, rola badacza polega na uświadamianiu społeczeństwa w oparciu o obiektywne opisy rzeczywistości w celu wskazania na grupy społeczne „uciśnione” i „hegemoniczne”, radykalny humanizm – społeczeństwo nie jest bytem konkretnym;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Anankastia i anankaści. Czym jest osobowość anankastyczna 38%

Według badacza, skrajna anankastia i socjopatia/psychopatia są względem siebie symetryczne niczym dwie strony tego samego medalu.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/anankastia-i-anankaci-czym-jest-osobowo-anankastyczna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

Zastać Polskę ludową, a zostawić narodową 38%

Według tego badacza, towarzysz Diomko miał dość dwuznaczny stosunek do NSZ (logika kwantowa?).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/zasta-polsk-ludow-a-zostawi-narodow/

08/10/2016 www.pdf-archive.com