Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 May at 04:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «badawcze»:


Total: 16 results - 0.046 seconds

ciąga 100%

nauki filozoficzne – poszukujące odpowiedzi na najbardziej ogólne pytania (filozofia nauk przyrodniczych) nauki szczegółowe – zajmujące się odpowiedziami na pytania sprecyzowane Podział ze względu na cele badawcze:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Konrad Rudnicki - praca magisterska 97%

Pytania badawcze i hipotezy ............................................................. ... Metody i techniki badawcze............................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/konrad-rudnicki-praca-magisterska/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 94%

Prace badawcze polegają na zdobywaniu nowych prawd o świecie.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 93%

Prace badawcze polegają na zdobywaniu nowych prawd o świecie.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 92%

Podział ze względu na cele badawcze:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Zaklad Biologii Ewolucyjnej Czlowieka 69%

Szkielety ludzkie Kopalny DNA Pochodzenie populacji Pokrewieństwo Migracje Wygląd osobnika Predyspozycje chorobowe mtDNA Chromosom Y Nasze laboratoria i pracownie Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka Laboratorium kopalnego DNA Laboratorium Osteologiczne Pracownia skanowania 3D 4 Projekty badawcze Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka Scytowie z rejonu Morza Czarnego:

https://www.pdf-archive.com/2018/11/06/zaklad-biologii-ewolucyjnej-czlowieka/

06/11/2018 www.pdf-archive.com

A 405 10 2013 F 1 67%

LABORATORIA BADAWCZE ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/a-405-10-2013-f-1/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 66%

- Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i intelelektualny dziecka - Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem - Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 63%

• prace badawcze i rozwojowe (B+R) związane z opracowywaniem nowych i ulepszonych produktów (innowacji produktowych) i procesów (innowacji procesowych), wykonane przez własne zaplecze rozwojowe (tzw.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

przedmioty 57%

Tematyka badawcza realizowana na Wydziale jest niezwykle szeroka i obejmuje wszystkie najważniejsze pola badawcze realizowanych kierunków studiów.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/31/przedmioty/

31/05/2014 www.pdf-archive.com

Opis Targowisko Koszalin 56%

Film ETFE został oceniony przez niezależne krajowe i międzynarodowe ośrodki badawcze jako samogasnący i niekapiący.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/opis-targowisko-koszalin/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 54%

 Pierwsze zespoły badawcze zajmujące się badaniami operacyjnymi powstają równocześnie w Anglii i w USA.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 45%

Problemy badawcze ze względu na przedmiot, zakres, stan badań, rolę i inne czynniki środowiskowe mogą być:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Fiodor Dostojewski - Idiota 44%

Oczy miał duże, niebieskie i badawcze;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/fiodor-dostojewski-idiota/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Katalog-Grapol 42%

Markę Grapi wyróżniają wyszukane materiały, wysoce wydajny i bardzo nowoczesny proces produkcji, jak również następująca po nim kontrola jakości i certyfikacja gotowych produktów końcowych przez renomowane instytuty badawcze.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/katalog-grapol/

19/09/2013 www.pdf-archive.com