Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bakgrunn»:


Total: 6 results - 0.011 seconds

Gr7B 100%

- Personer som har foreldre på sykehjem - Personer som jobber på sykehjem - Innbyggere i Oslo - Folk som er engasjerer seg i konfliktene rundt etnisk diskriminering Sensasjon:​ Påstanden omhandler et sykehjem i Oslo som avviser vikarer på bakgrunn av etnisitet/hudfarge.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com

Grafisk veiledning 99%

PROFIL LOGO Logo med farget bakgrunn Logo med lys bakgrunn Ikon og symbolisme + Tannhjul Et symbol på arbeiderklassen.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/18/grafisk-veiledning/

18/05/2017 www.pdf-archive.com

Program 23.06.2015 70%

Idrett og organisasjonsliv skal være gøy og frivillig, uansett etnisk bakgrunn, kjønn, sosial status og funksjonsnivå.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/07/program-23-06-2015/

07/08/2015 www.pdf-archive.com

orientering om prosjekt - hele 56%

Fasen kan beregnes etter målingene og det er derfor satt av en kolonne til dette, men denne bør helst i stedet beregnes i Matlab-scriptet dere lager på bakgrunn av måledata for frekvens og tidsforsinkelse.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/orientering-om-prosjekt-hele/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

Prosjektbeskrivelse med sladdet tekst 44%

Faglig beskrivelse av prosjektet Bakgrunn og kunnskapsstatus ME/CFS (kronisk utmattelsessyndrom) er en sykdom med ukjent etiologi karakterisert av utmattelse, sykdomsfølelse etter anstrengelser, manglende restitusjon ved hvile, samt en lang rekke ledsagersymptomer.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/prosjektbeskrivelse-med-sladdet-tekst/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

lbsiv avgjorelse lb-2015-110557 43%

Politidirektoratet viste blant annet til A uttalelser i politiavhøret og klagen, og la på denne bakgrunn til grunn at «klageren på vedtakstidspunktet jevnlig benyttet ulovlige rusmidler».

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/lbsiv-avgjorelse-lb-2015-110557/

06/07/2016 www.pdf-archive.com