Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «banjaluka»:


Total: 4 results - 0.007 seconds

PLAN 100%

Red letenja AVION BROJ 1.) ATR72 E7-AAD Time 05:00-05:45 08:30-09:15 10:00-10:30 11:00-12:30 13:15-14:45 15:15-15:45 16:30-17:00 17:30-18:30 19:15-20:15 20:45-21:15 Destination Sarajevo-Beograd Beograd-Sarajevo Sarajevo-Banjaluka Banjaluka-Zurich Zurich-Banjaluka Banjaluka-Sarajevo Sarajevo-Banjaluka Banjaluka-Vienna Vienna-Banjaluka Banjaluka-Sarajevo Frequency Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Daily Aircraft ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD ATR72 E7-AAD • Razlog duzeg cekanja aviona u Beogradu za povratak u Sarajevo je taj da bi se pokupili transfer putnici koji dolaze jutarnjim letovima Air Serbia-e iz Abu Dhabija, Larnace, Beiruta i Moskve.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/15/plan/

15/02/2015 www.pdf-archive.com

26.06.2009 65%

Bojim se da ova pri~a ne bude pucanj u prazno i da sudovi ne budu zloupotrebljavali ovakve slu~ajeve jer Studentima po 400 KM BANJALUKA - Tanja \akovi}, direktor Fondacije "Dr Milan Je li}", uru ~i la je ju ~e jednokratnu nov~anu pomo} za ~etvoro studenata Univerziteta u Ba nja lu ci po 400 KM, ko ji odlaze na studentsku praksu u Aus tri ju, Polj sku, Bel gi ju i Brazil.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

02 55%

Vlada RS za Dejtonski sporazum BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, istakao je ju~e u razgovoru s Alehandrom San Martinom, ambasadorom [panije u BiH, da je Vlada Srpske opredijeljena za po{tivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i put evropskih integracija BiH.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2011 44%

MORA^A BANJALUKA - Specijalno tu`ila{tvo RS zatra`ilo je ju~e od Vrhovnog suda RS produ`enje pritvora Zoranu ]opi}u ]opi (45), osumnji~enom za pranje 14 miliona maraka.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com