Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bayaran»:


Total: 9 results - 0.01 seconds

e book pembiayaan perniagaan MARA 100%

Bagi kerja kontrak yang tidak mempunyai bayaran kemajuan kerja, had pembiayaan maksimum yang boleh dipertimbangkan ialah 75% daripada harga kontrak sepertimana yang dikeluarkan oleh pemberi kerja.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/e-book-pembiayaan-perniagaan-mara/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Template Landskap 93%

Seperti yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Kajang, saya/ kami menjelaskan bayaran permohonan berkaitan sebanyak RM ………………………….

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-landskap/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Template Perancang 92%

JABATAN PERANCANGAN PBT SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN SERENTAK UBAH SYARAT DAN PECAH SEMPADAN (SEKSYEN 124A, KTN) BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC Bil Dokumen Bilangan Dokumen 1 Borang 7D 1 2 Salinan Resit Bayaran 1 Permohonan 3 Surat kelulusan KM 1 sekiranya berkaitan 4 Surat keizinan dari pemilik, pemegang PA, pemajak, pemegang cagaran, 1 pengkaveat dsb.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-perancang/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

HC070 14 041114 90%

Bayaran duti setem adalah di bawah tanggungan penawar yang berjaya.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/21/hc070-14-041114/

21/03/2016 www.pdf-archive.com

perda pajak daerah 68%

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

https://www.pdf-archive.com/2015/09/19/perda-pajak-daerah/

19/09/2015 www.pdf-archive.com

KEM 61%

3 HARI 2 MALAM BAYARAN :

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/kem/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

Template Bangunan 55%

JABATAN BANGUNAN PBT SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC Bil Dokumen Bilangan Dokumen 1 Borang A ( jadual kedua 1 UKBS 1984 ) 2 Surat Permohonan yang 1 ditandatangani oleh pemilik dan Perunding berdaftar (Covering Letter) dalam bentuk pdf 3 Salinan Geran atau Surat 1 Hakmilik Tanah asal yang telah disahkan atau Salinan Bukti Permohonan Berimilik Tanah yang telah dikemukakan oleh agensi perlaksana kepada PTD/PTG 4 Salinan resit semasa cukai 1 tanah/taksiran (sekiranya berkaitan) dalam bentuk pdf 5 Salinan resit bayaran 1 memproses pelan dalam bentuk pdf 6 Salinan Kelulusan 1 Kebenaran Merancang yang masih sah dalam bentuk pdf jika ada/perlu 7 Salinan Carian Rasmi 1 Geran/Surat Hakmilik dalam bentuk pdf 8 Pelan-pelan yang telah 3 disediakan oleh Profesional Berdaftar :

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-bangunan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

PERADUAN SI MANJA EF-Back(SBH)FA 37%

Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kiriman pos yang tidak diterima disebabkan kekurangan bayaran pos atau alamat tidak betul.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/13/peraduan-si-manja-ef-back-sbh-fa/

13/05/2016 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 5 35%

Kalau di China umpamanya, anak perempuan dan isteri boleh dijadikan bayaran hutang judi.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/tinta-badar-5/

28/02/2011 www.pdf-archive.com