Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «behoudt»:


Total: 17 results - 0.027 seconds

Chair Giveaway algemene voorwaarden 100%

The Chair behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/12/chair-giveaway-algemene-voorwaarden/

12/12/2016 www.pdf-archive.com

WedstrijdreglementApril14NL 99%

 De  organisator behoudt  zich  tevens  het  recht  voor  deze  actie  (voortijdig)  te  stoppen  of  eventueel  de   (voorwaarden  van  de)  actie  te  wijzigen  en  de  prijzenpot  te  vervangen  door  een   soortgelijke  prijs  van  eenzelfde  waarde.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/15/wedstrijdreglementapril14nl/

15/04/2014 www.pdf-archive.com

20170208 Voorwaarden Toyota Fan activatie 86%

Toyota Nederland behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/20170208-voorwaarden-toyota-fan-activatie/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

De Grote Koffie Competitie actievoorwaarden 80%

Organisator behoudt zich het recht voor de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname te allen tijde uit te sluiten.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/de-grote-koffie-competitie-actievoorwaarden/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

Vacature - Stagiair Ottawa 65%

Politieke Wetenschappen, Geschiedenis, Economische wetenschappen Je kan makkelijk je werk organiseren, behoudt het overzicht en respecteert deadlines.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/17/vacature-stagiair-ottawa/

17/04/2015 www.pdf-archive.com

105 63%

Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in vorm, uiterlijk en werking door te voeren.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/105-1/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

220, 230 63%

77 Nederlands - 3 INHOUDSOPGAVE Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in o.a.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/220-230-1/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

Rules Chiquisafe NL 62%

Chiquita behoudt zich het recht voor om eventueel de prijs te vervangen door een soortgelijke en/of evenwaardige prijs.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/rules-chiquisafe-nl/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

voorwaarden 62%

Lavazza behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/17/voorwaarden/

17/12/2015 www.pdf-archive.com

420, 430, 450 60%

Husqvarna werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van zijn producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in het ontwerp, het uiterlijk en de werking van zijn producten aan te brengen.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/420-430-450-1/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

310, 315 60%

Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van zijn producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in het ontwerp, het uiterlijk en de werking van zijn producten aan te brengen.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/310-315-1/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

Reglement concours FB DF NL april 2013 53%

behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van NMC nv ligt (zoals, en zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk).

https://www.pdf-archive.com/2013/03/28/reglement-concours-fb-df-nl-april-2013/

28/03/2013 www.pdf-archive.com

Gardena Sileno 49%

GARDENA werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van zijn producten en behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in het ontwerp, het uiterlijk en de werking van zijn producten aan te brengen.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/08/gardena-sileno/

08/10/2018 www.pdf-archive.com

Conditions générales modifié 46%

Wanneer de KOPER eenVENDEUR se réserve le droit soit d’exécuter le contrat soit d’appliquer une pénalité égale à 30% de la zijdig een bestelling opzegt of annuleert, behoudt de VERKOPER zich het recht, hetzij het contract uit te commande.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/conditions-generales-modifie/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

FABRIECK - info en voorwaarden 42%

o o o o o o - Activiteiten die overlast veroorzaken aan de omgeving van Fabrieck Religieuze diensten Activiteiten die maatschappelijk extremisme in zich dragen of promoten Activiteiten die aan de goede zeden voorbijgaan Activiteiten die de openbare orde verstoren Buitenwettelijke activiteiten  Fabrieck (en in haar opdracht haar zaalverantwoordelijke) behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment gebruikers/huurders/contractanten te weigeren.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/fabrieck-info-en-voorwaarden/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

verkoopsvoorwaarden 39%

4.6 BETALINGSWAARBORGEN De NV Prefaxis behoudt zich daarenboven het recht voor tijdens de uitvoering van de overeenkomst betalingswaarborgen van de klant te eisen.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/verkoopsvoorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden epidemie 2014 31%

behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/algemene-voorwaarden-epidemie-2014/

07/03/2014 www.pdf-archive.com