Search


PDF Archive search engine
Last database update: 19 May at 03:14 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «belirli»:


Total: 13 results - 0.039 seconds

Ders05 100%

●Örneğin, belirli kayıtların seçilmesi, belirli sütunların sorgulama sonucunda elde edilmesi gibi daha birçok işlem ilişkisel cebir ifadeleri kullanılarak kolayca ortaya konabilmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders05/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

seçim dolandırıcılık 87%

İlk olarak, mükerrer oylardaki sistematik oluşumu, yani belirli bir parti için önemli miktarda oy pusulalarının yasadışı biçimde eklenmesini [15] test ediyoruz.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/secim-doland-r-c-l-k/

25/07/2017 www.pdf-archive.com

Finansal Tablolar Analizi Ünite 1-2-3-4 82%

Finansal tabloların güvenilir bilgileri sunabilmesi için hazırlanmaları sırasında belirli kurallara uyulması gerekir.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/18/finansal-tablolar-analizi-nite-1-2-3-4/

18/04/2017 www.pdf-archive.com

Ders06 71%

SUM ● ● Belirli bir sütundaki sayısal verilerin toplanarak sonucun gösterilmesi istenirse SUM, aritmetik ortalamasının gösterilmesi istenirse AVG kullanılır.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders06/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Ders08 71%

Stored Procedure (Saklı Yordamlar), Trigger (Tetikleyiciler), Transactions, Yetkilendirme (Authorization) Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı ● Stored Procedure (Saklı Yordamlar) ● Trigger (Tetikleyiciler) ● Transactions ● Yetkilendirme (Authorization) Stored Procedure (Saklı Yordamlar) ● Store Procedure (SP) – dışarıdan, bir veya birden fazla parametre alarak, – bu parametreler ile veritabanı üzerinde belirli işlemleri yerine getiren, – yaptığı işlem sonucu olarak da geriye değer döndürebilen yapılardır.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/ders08/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 67%

Antropoloji’de belirli olgular bakımından farklı toplumları ve kültürleri karşılaştırmayı hedefleyen yaklaşım.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

ZLENCE 52%

6.1 - Topluluğun İzlencesini kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübeleri nispetinde Topluluk çalışmalarına katılmayı “Üyelik Giriş Beyannamesi”nde beyan ve taahhüt eden, 6.2 – Gazi Üniversitesi öğrencisi olan ve medeni haklarını kullanma ehlî olan, 6.2.1 - Ergin olmayan veya kısıtlı öğrenciler için yasal temsilcisinin Topluluğa üye olma onayını içeren belgeyi teslim eden, 6.3 - Topluluğa belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı herkes, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Münazara Topluluğu üyesi olabilir.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

25/05/2016 www.pdf-archive.com

giris 50%

Gerçekçi kavramını ihtiyatla kullanıyorum, çünkü daha sonra değineceğimiz gerçekçilik akımı ile burada bahsedilen gerçekçi olma durumu arasında çok temel bir fark olduğu gibi tek başına gerçekçi sözcüğü de belirli bir medyum bağlamında ve hatta o medyum bağlamında da özgül bir takım kuramsal sınırlılık dahilinde tartışılmadığında boş bir gösteren haline gelmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/giris/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Baudrillardın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları 42%

Baudrillard’a göre, Postmodern topluma dair olan bu hipergerçeklik evresine geçişin belirli evreleri vardır.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/baudrillard-n-sim-lasyon-teorisinin-temel-kavramlar/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

Download File 41%

Firmam yeni 1/7 dönemde ihaleyi kazanamadığı için belirli süreli iş sözleşmem olmasına ve deneme süremi doldurmuş olmama rağmen hepimizin görevimizi sonlandıracağını söyledi bende daha iyi bir şekilde iş aramak için istifa ettim.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/14/download-file/

14/10/2017 www.pdf-archive.com

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 39%

Belirli ara lıklarla yayınlanacak ve beĢ ciltten oluĢacak bu roman, bu olağanüs tü yazgıyı okuyucuya aktarmak amacıyla yazılmıĢtır.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

balkan turu web 37%

•Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan belirli yaş grubu içerisindeki çocuklar için geçerlidir.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/balkan-turu-web/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

MTSK yonetmelik 29 mayis 2013 33%

Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, k) Motorlu eğitim ve sınav bisikleti:

https://www.pdf-archive.com/2013/05/29/mtsk-yonetmelik-29-mayis-2013/

29/05/2013 www.pdf-archive.com