Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «beloppet»:


Total: 3 results - 0.009 seconds

Attunda TR B 6126-15 Dom 2015-12-23 100%

Daniel Gebru ska utge skadestånd till Selemawit Zegay med 131 360 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 25 juli 2015 till dess betalning sker.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/14/attunda-tr-b-6126-15-dom-2015-12-23/

14/01/2016 www.pdf-archive.com

TRSTN B 2017 8067(1) 92%

Sluten ungdomsvård 8 månader Lagrum som åberopas 29 kap 7 § 1 st brottsbalken Skadestånd Elias Sefbom ska solidariskt med Christoffer Sundmalm betala skadestånd till målsäganden Sekretess A med 165 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 juni 2017 till dess betalning sker.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/trstn-b-2017-8067-1/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

V stmanlands TR B 5239-16 Dom 2017-07-20 (1).PDF 72%

Fängelse 2 år 10 månader Skadestånd Khaled Al Zoubi ska utge skadestånd till Sekretess A med 115 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 november 2016 till dess betalning sker.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/26/v-stmanlands-tr-b-5239-16-dom-2017-07-20-1/

26/07/2017 www.pdf-archive.com