Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «benzeri»:


Total: 11 results - 0.03 seconds

Sukke Alcohol Free Perfume 100%

Black (Black Code Benzeri) 6. ... Ensar (Diesel Benzeri) 9.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/sukke-alcohol-free-perfume/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

ders-3 59%

Yüzmeyi seviyorum •Bugün plaja gitmeliyim Bugün okulda olmalıyım •Plajda gönlümce zaman geçirebilirim Benzeri çözümler arıyoruz… durum sebep sebep karşıtlık

https://www.pdf-archive.com/2014/11/11/ders-3/

11/11/2014 www.pdf-archive.com

ders6 59%

 2) Diğer avrupa ülkeleri Almanya’nın yolunu takip ederek staj ve çıraklık alanında benzeri uygulamaları hayata geçirerek genç işsizlik oranını düşürebilir.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/11/ders6/

11/11/2014 www.pdf-archive.com

Cv Ferhat Kocabaş 59%

Android Oyun) E-Ticaret Uygulaması (E Ticaret dersi için ‘kariyer.net’ benzeri bir platform oluşturulup teslim edildi) ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİ Fırat Yazılım Kulübü – Etkinlik Personeli FEBİTEK – Etkinlik Personeli STAJ TECRÜBESİ Güral Porselen – Bilgi İşlem (24 İş Günü) Netix Bilişim – Android Developer (20 İş Günü)

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/cv-ferhat-kocaba/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

SES İLE GÖRMEK 56%

Söz konusu canlılar işitme duyularını ses ile yön tayini yapmak üzere kullandıklarından, görme benzeri başka bir duyunun varlığından söz edilebilir.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/ses-le-g-rmek/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

ZLENCE 43%

Hukukun emredici kurallarına ve topluluğun adı ve belirlenen amaçlarına aykırı olmamak kaydıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak her türlü çalıştay, gözlem, gezi, öğrenci kongresi, sunum, münazara, katılım, toplantı, söyleşi, sesli ve/veya görüntülü kayıt, taslak, tanıtım, ödül verme, kurs, sertifika programları ve tanıtım tezgâhı açmak gibi benzeri fiileri, 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

MTSK yonetmelik 29 mayis 2013 43%

a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar, b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi, kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/29/mtsk-yonetmelik-29-mayis-2013/

29/05/2013 www.pdf-archive.com

Spor bilimciler icin bisiklet ders notlari 37%

Eğer engel çukur veya benzeri bir girinti ise ve çok geç fark etmişsek gidona tam hakim olarak çukura gireriz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/spor-bilimciler-icin-bisiklet-ders-notlari/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

relativity2 37%

Bu ve benzeri sorunların giderilebilmesi için fizikçiler çok uğraştılar, ama sonuç alamadılar.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/relativity2/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 34%

Şüphesiz ki, milli kültürümüzü yüceltecek bilgileri ihtiva eden tarihî, coğrafî, fennî, tıbbî, dinî ve benzeri kaynakların yayınlanması, onlardan nakiller yapılması, milletimizin ve memleketimizin istikbali açısından çok önemlidir.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

balkan turu web 30%

(ve benzeri) olup yıldız kategorisi ve mesafe olarak örnek teşkil etmek için yazılmıştır.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/balkan-turu-web/

16/03/2016 www.pdf-archive.com