Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «betrekking»:


Total: 29 results - 0.055 seconds

Reglement concours FB DF NL april 2013 100%

Interpretatie van onderhavig wedstrijdreglement Ieder probleem met betrekking tot de interpretatie van dit wedstrijdreglement, evenals iedere situatie die niet geregeld zou zijn door onderhavig reglement, zal beslecht worden door de Juridische Dienst van NMC nv.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/28/reglement-concours-fb-df-nl-april-2013/

28/03/2013 www.pdf-archive.com

Preken van Boston - de Schrift 85%

Ten eerste, met betrekking tot het geloof.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/preken-van-boston-de-schrift/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Bindend advies GcZ, 11 juni 2008, SKGZ2007.01284 (ANO08.143)[1] 83%

Bij declaratieformulier van 15 februari 2007 heeft verzoekster nota’s ingediend met betrekking tot haartransplantatie (behandeling d.d.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/17/bindend-advies-gcz-11-juni-2008-skgz2007-01284-ano08-143-1/

17/09/2012 www.pdf-archive.com

Preken van Boston - de Schrift 82%

Ten eerste, met betrekking tot het geloof.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/18/preken-van-boston-de-schrift/

18/01/2017 www.pdf-archive.com

Conditions générales modifié 71%

Voor wat betreft een aangekondigde vertraging met betrekking tot de leverni annulation des commandes en cours.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/conditions-generales-modifie/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

20180101 Tarieven dcp-ip Merken en Domeinnamen 2018 69%

(met relevante internationale registraties en EU-merken) Rapporten per e-mail 235 185 125 50 De genoemde bedragen hebben betrekking op de controle van een woord- of een beeldmerk in 1 tot 3 klassen voor een periode van één jaar met een elektronisch verslag van de gevonden jongere merken.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/20180101-tarieven-dcp-ip-merken-en-domeinnamen-2018/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

verkoopsvoorwaarden 69%

Offertes gedaan aan onze klanten met betrekking tot aanbestedingen zijn enkel bindend, indien de klant voor de opening der prijsaanbiedingen, schriftelijk een bestelling heeft overgemaakt onder voorbehoud van toewijzing van het werk.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/verkoopsvoorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

MR14.007373-V02 Whey Isolate 1000 gram Vanille 67%

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op (het) onderzochte monster(s).

https://www.pdf-archive.com/2014/04/19/mr14-007373-v02-whey-isolate-1000-gram-vanille/

19/04/2014 www.pdf-archive.com

Van koffiedrinken droog je niet uit 62%

"We concluderen dat adviezen met betrekking tot koffie en uitdroging moeten worden bijgesteld in lijn met deze bevindingen van onze studie."

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/van-koffiedrinken-droog-je-niet-uit/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

WKKGZ-informatie patienten 62%

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/21/wkkgz-informatie-patienten/

21/12/2016 www.pdf-archive.com

ecodesign245-2009 61%

(1) (2) Krachtens Richtlijn 2005/32/EG stelt de Commissie de eisen inzake ecologisch ontwerp vast voor energiever­ bruikende producten met significante verkoop- en han­ delsvolumes en significante milieueffecten die een signi­ ficant potentieel bieden voor verbetering met betrekking tot het milieueffect zonder dat dit buitensporige kosten met zich meebrengt.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/27/ecodesign245-2009/

27/03/2013 www.pdf-archive.com

220, 230 61%

Informatie met betrekking tot het milieu ..................

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/220-230-1/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

DekkenDerPaints Algemene voorwaarden 60%

-Om het winkelen bij DekkenDerPaints zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/dekkenderpaints-algemene-voorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final(1) 57%

Kenmerkend voor microstaten zoals Aruba met betrekking tot het functioneren van de overheid is dat er veelal een relatief klein aantal ambtenaren is.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/11/onderzoek-de-vries-aruba-2-mei-2013-final-1/

11/05/2013 www.pdf-archive.com

Brochure OR aanbod spreads 54%

checklist initatief OR - geheimhoudingsplicht - recht op financiële informatie - uitbreiding rechten OR - uitbreiding instemmingsrecht - benoeming bestuurder - faciliteiten OR-werk - beroepsprocedure - taakverdelingen - betrekken medewerkers bij OR-werk • heeft u meer praktische ervaring die u kunt gebruiken in het OR-werk • heeft u veel tips gekregen met betrekking tot uw eigen functioneren • heeft u een eigen advies- of instemmingstraject doorgenomen en bepaald waar leermomenten en sterke punten liggen • heeft u meer inzicht in het overleg met de bestuurder en de opties van een bestuurder • heeft u kennisgenomen van de mogelijkheden om de ondernemingsraad in een (nog) betere positie te brengen • beseft u dat het onderhandelen eerder begint dan u denkt en leert hoe de ondernemingsraad hieraan deelneemt om écht invloed te krijgen • heeft u een conceptadvies of conceptinstemming gemaakt • heeft u een duidelijk beeld van de rechten van de OR • zijn de taken van de OR duidelijk verdeeld • heeft u een werkplan gemaakt over de communicatie met de medewerkers

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/brochure-or-aanbod-spreads/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

WedstrijdreglementApril14NL 54%

 De  organisator  behoudt  zich  het   recht  voor  deze  gegevens  in  de  toekomst  te  gebruiken  voor  informatieve  doeleinden   met  betrekking  tot  zijn  producten,  diensten  en  initiatieven.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/15/wedstrijdreglementapril14nl/

15/04/2014 www.pdf-archive.com

Robomow RL 51%

Met betrekking tot Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis richtlijn 2000/14/EC:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/robomow-rl/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

AlgemeneVoorwaardenMD juli 2012 49%

- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan MD of aan diens verzekeraar te verstrekken;

https://www.pdf-archive.com/2012/08/01/algemenevoorwaardenmd-juli-2012/

01/08/2012 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden epidemie 2014 48%

voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk te incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder advocatenkosten en/of deskundigenkosten, voor rekening van de opdrachtgever komen.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/algemene-voorwaarden-epidemie-2014/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden Manus 47%

Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/algemene-voorwaarden-manus/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

Robomow RS 47%

2 Met betrekking tot verschillende hoogteniveaus, schakel veiligheidsschakelaar uit en draag de maaier bij het dragende handvat.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/robomow-rs/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

Geluidscontouren Oostende Jaar 2016 v5 47%

Met betrekking tot de luchthavens, ingedeeld in vliegvelden van eerste klasse4, waaronder de luchthaven Oostende-Brugge, legt het vernieuwde VLAREM volgende verplichtingen op inzake de berekening van geluidscontouren :

https://www.pdf-archive.com/2017/08/23/geluidscontouren-oostende-jaar-2016-v5/

23/08/2017 www.pdf-archive.com

De Grote Koffie Competitie actievoorwaarden 46%

Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/de-grote-koffie-competitie-actievoorwaarden/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

FABRIECK - info en voorwaarden 41%

De onderstaande informatie met betrekking tot het aantal personen betreft een algemeen beeld en is wijzigbaar op basis van de vooropgestelde publieksergonomie, duur van het gebruik, ...

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/fabrieck-info-en-voorwaarden/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

De Grazer Paard Feiten en fabels over fructaan 40%

Maar wat is fructaan nou precies en welke problemen kan het veroorzaken met betrekking tot de gezondheid van het paard?

https://www.pdf-archive.com/2019/05/30/de-grazerpaardfeiten-en-fabels-over-fructaan/

30/05/2019 www.pdf-archive.com