Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bidra»:


Total: 9 results - 0.011 seconds

Appell.Storting.nedrustning-2 100%

Fondet skal hjelpe land i sør til å møte klimautfordringene, ikke minst bidra til å utvikle fornybar energi som er nødvendig for å få ned miljøødeleggende karbonutslipp og møte økende energibehov.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/appell-storting-nedrustning-2/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

aktieäg, bolagsordn 75%

§ 3 Parterna förbinder sig att bidra till bolagets verksamhet.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/08/aktie-g-bolagsordn/

08/09/2011 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 75%

Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 75%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

ØKINV 70%

Skal også bidra til å øke virksomhetens produktivitet.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/06/kinv/

06/12/2017 www.pdf-archive.com

ferdig brosjyre 66%

Vi tror ytringsmot er noe som kan læres og at Debattskolen kan bidra til en god offentlig debattkultur tuftet på kunnskap og gjensidig forståelse.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/ferdig-brosjyre/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Artikkel mukera 47%

Hvert beslutningspunkt gir muligheter for forskere å bidra til å identifisere effektive og evidensbasert praksis .

https://www.pdf-archive.com/2014/03/04/artikkel-mukera/

04/03/2014 www.pdf-archive.com

Argumentation 45%

Dessutom menar vi att en större grad av samarbete mellan kontrollinstans och företagarna skulle kunna bidra än mer till att stärka djurskyddsarbetet.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/03/argumentation/

03/10/2017 www.pdf-archive.com

5221-2014 41%

Rättsliga utgångspunkter Biblioteken Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/5221-2014/

03/02/2016 www.pdf-archive.com