Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bilgisi»:


Total: 300 results - 0.035 seconds

2 Siniflər 100%

Həyat bilgisi ADCDABCADC ---+++++++ BAL 137,5 YER 1 CCBBDBDBCA Məntiq CCBBABABDD ++++-+-+-- Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi Məntiq CƏMİ Sual sayı 15 15 10 10 50 DOĞRU 10 6 7 6 29 SƏHV 5 9 3 4 21 XALİS 8,75 3,75 6,25 5 23,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/15/2-sinifl-r/

15/12/2015 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi ABACCBACBB +++++-+++- BAL 187,5 YER 1 CACBABCBBA İnformatika CACBABCBBA ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 6 8 8 10 32 SƏHV 4 2 2 0 8 XALİS 5 7,5 7,5 10 30 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/21/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

21/12/2015 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi ABACCAACBA ++++++++++ BAL 218,75 YER 1 CACBABCBBA İnformatika CACBABCBBA ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 8 10 10 37 SƏHV 1 2 0 0 3 XALİS 8,75 7,5 10 10 36,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2015/12/22/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

22/12/2015 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi BACABCACCA ++++++++++ BAL 235 YER 1 BACBBACBAA İnformatika BACBBAC AA +++++++ ++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 9 10 9 38 SƏHV 0 0 0 0 0 XALİS 10 9 10 9 38 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/01/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

01/02/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi AACBBACCBB ++++++++++ BAL 271,25 YER 1 BABCCBACAC İnformatika BAACCBACAC ++-+++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 9 10 9 37 SƏHV 1 0 0 1 2 XALİS 8,75 9 10 8,75 36,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/22/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

22/02/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi CACBAACAAB -+++-++--+ BAL 187,5 YER 1 BABCCBACAC İnformatika ACACAAACCC ---+--++-+ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 7 6 4 26 SƏHV 1 3 4 6 14 XALİS 8,75 6,25 5 2,5 22,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/23/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

23/02/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi AACBBACCBB ++++++++++ BAL 281,25 YER 1 BABCCBACAC İnformatika BABCCAACAC +++++-++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 9 10 9 38 SƏHV 0 1 0 1 2 XALİS 10 8,75 10 8,75 37,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/28/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

28/02/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi AACBAAACAA ++++-+-+-- BAL 193,75 YER 1 BABCCBACAC İnformatika BABACBBCAA +++-++-++- Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 8 7 6 7 28 SƏHV 2 3 4 3 12 XALİS 7,5 6,25 5 6,25 25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi CCCCABBAAA ++++++++++ BAL 287,5 YER 1 BACABCBACB İnformatika BACABCBACB ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 9 10 10 39 SƏHV 0 1 0 0 1 XALİS 10 8,75 10 10 38,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/06/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

06/04/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi CBCBAACBAD ++-++++++- BAL 243,75 YER 1 DACCBBDACC İnformatika BACBBD*ACB -++-+--++- Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 10 8 5 32 SƏHV 1 0 2 5 8 XALİS 8,75 10 7,5 3,75 30 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

mtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi CBCBAACBAD ++-++++++- BAL 243,75 YER 1 DACCBBCACC İnformatika BACBBD*ACB -++-+--++- Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 10 8 5 32 SƏHV 1 0 2 5 8 XALİS 8,75 10 7,5 3,75 30 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/02/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

02/06/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi ABBCBBCBCC ++++++++++ BAL 287,5 YER 1 CACBABACBA İnformatika CACBABACAB ++++++++-- Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 10 10 8 38 SƏHV 0 0 0 2 2 XALİS 10 10 10 7,5 37,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi AB CBBCBCC ++ +++++++ BAL 270 YER 1 CACBABACAB İnformatika CACBAACCAB +++++--+++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 10 9 8 36 SƏHV 1 0 0 2 3 XALİS 8,75 10 9 7,5 35,25 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

31/10/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi BACAACBCAB ++++++++++ BAL 275 YER 1 CABBCABCAB İnformatika CABBCABCAB ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 9 10 10 38 SƏHV 1 1 0 0 2 XALİS 8,75 8,75 10 10 37,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/28/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

28/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) ferqli 100%

Həyat bilgisi BACAAAACBB +++++--+-+ BAL 243,75 YER 1 CABBCABCAB İnformatika CABBCABCAB ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 7 7 10 34 SƏHV 0 3 3 0 6 XALİS 10 6,25 6,25 10 32,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif-ferqli/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi BACBACBCAB +++-++++++ BAL 281,25 YER 1 CABBCABCAB İnformatika CABBCABCAB ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 9 9 10 38 SƏHV 0 1 1 0 2 XALİS 10 8,75 8,75 10 37,5 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi BBABACAACB +-+-+-+-++ BAL 225 YER 1 CABACBABAC İnformatika CABACBABAC ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 8 8 6 10 32 SƏHV 2 2 4 0 8 XALİS 7,5 7,5 5 10 30 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi BCACABABCB ++++++++++ BAL 300 YER 1 CABACBABAC İnformatika CABACBABAC ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 10 10 10 40 SƏHV 0 0 0 0 0 XALİS 10 10 10 10 40 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif-1/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi BBABCBAB*B +-+--+++-+ BAL 252,5 YER 1 CABACBABAC İnformatika CABACBABAC ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 8 10 6 10 34 SƏHV 1 0 4 0 5 XALİS 7,75 10 5 10 32,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi ACBCABCBCA ++++++++++ BAL 300 YER 1 BACBBACBAA İnformatika BACBBACBAA ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 10 10 10 40 SƏHV 0 0 0 0 0 XALİS 10 10 10 10 40 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/29/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

29/01/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi ACBC*BCACA ++++-++-++ BAL 250 YER 1 BACBBACBAA İnformatika BACBBACBAA ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 9 8 8 10 35 SƏHV 1 2 2 0 5 XALİS 8,75 7,5 7,5 10 33,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi AACABACCAB +++-++++-+ BAL 268,75 YER 1 BABCCBACAC İnformatika BABCCBACAB +++++++++- Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 9 8 9 36 SƏHV 0 1 2 1 4 XALİS 10 8,75 7,5 8,75 35 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/23/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

23/02/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi AACBBACCBB ++++++++++ BAL 300 YER 1 BABCCBACAC İnformatika BABCCBACAC ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 10 10 10 40 SƏHV 0 0 0 0 0 XALİS 10 10 10 10 40 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

26/02/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

A Həyat bilgisi CCAAACABBB ++++++++++ BAL 300 YER 1 BBBCBCBBAB İnformatika BBBCBCBBAB ++++++++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 10 10 10 10 40 SƏHV 0 0 0 0 0 XALİS 10 10 10 10 40 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/19/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

19/03/2017 www.pdf-archive.com

İmtahan nəticə vərəqi (2-ci sinif) 100%

Həyat bilgisi CCAAACABCB ++++++++-+ BAL 250 YER 1 BBBCBCBBAB İnformatika BBBCCCBBAB ++++-+++++ Azərbaycan dili Riyaziyyat Həyat bilgisi İnformatika CƏMİ Sual sayı 10 10 10 10 40 DOĞRU 8 9 9 9 35 SƏHV 2 1 1 1 5 XALİS 7,5 8,75 8,75 8,75 33,75 İmtahan nəticə vərəqi İmtahan:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/26/mtahan-n-tic-v-r-qi-2-ci-sinif/

26/03/2017 www.pdf-archive.com