Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 November at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «biometrije»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

KRST ili HLEB 100%

Beograd, 7525 od postanka sveta 4 Uvod Kwiga koja je pred nama predstavqa zbir tekstova koji su napisani na temu novih tehnologija identifikacije li~nosti i biometrije u Srbiji, Rusiji, Abhaziji, Gruziji, Gr~koj (na Svetoj Gori Atonskoj).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/krst-ili-hleb/

07/03/2017 www.pdf-archive.com