Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 March at 06:21 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «biran»:


Total: 3 results - 0.011 seconds

TelDanCrit 100%

Not only does this inscription, discovered by excavators Abraham Biran and Joseph Naveh, include a potential reference to the biblical King David, it as well may shed light on historical events from Kings such as the Jehu Revolt and the reign of Ben-Hadad II.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/15/teldancrit/

15/03/2011 www.pdf-archive.com

statut VOD 52%

         sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike stranke, samostalno poduzimati inicijative koji su u skladu sa statutom i osnovnim programskim i političkim stavovima stranke birati i biti biran u sva tijela stranke i na svim razinama stranačke organizacije, biti kandidiran na stranačkim listama za parlamentarne, područne i lokalne izbore biti kandidiran za predsjednika republike hrvatske biti informiran o aktivnostima stranke sudjelovati u svim aktivnostima stranke glasati o stranačkim odlukama u sustavu direktne demokracije, a u skladu s posebnim pravilnicima i statutom ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze sukladno odredbama statuta i odluka donesenim na temelju statuta Članak 14.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

Gil Resume2 (1) 48%

• Envisioned and implemented the Biran Beit Midrash and MakomDC, an innovative community gathering place, combing the “Third Place” philosophy of a communal safe haven together with the traditional experience of high-level deep text study, discussion and intellectual conversation.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/06/gil-resume2-1/

06/02/2018 www.pdf-archive.com