Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bitkisel»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

2017-01 Nolu Genelge 100%

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı Konu :55016929-010.06.01-E.340338 :Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2017/1) 13.02.2017 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Orman ve Su İşleri Bakanlığına Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Genelkurmay Başkanlığına Tarımsal Araştırma Politikalar Genel Müdürlüğüne Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne Yüksek Komiserler Kuruluna Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Türkiye Jokey Kulübüne Personel Genel Müdürlüğüne Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine Hukuk Müşavirliğine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne BESD-BİR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Yumurta Üreticileri Merkez Birliğine Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına Türkiye Yem Sanayicileri Birliğine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Kurumu Başkanlığına Türkiye Ziraat Odaları Birliğine Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne SETBİR Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğine Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine Şap Enstitüsü Müdürlüğüne Türk Veteriner Hekimleri Birliğine Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliğine Veteriner Fakültesi Dekanlıklarına Veteriner Hekimleri Odalarına Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine Türkiye Kasaplar Federasyonuna Türkiye Kırmızı Et üreticileri Merkez Birliğine ASÜD Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna ET-BİR Not:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/29/2017-01-nolu-genelge/

29/03/2017 www.pdf-archive.com