Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «braku»:


Total: 110 results - 0.019 seconds

Zasady egzystencji 28.10.2014 100%

W przypadku braku jakieś odpowiedzi czy wytłumaczenia lub stwierdzeniu braku chęci chodzenia na flanki, osoba zostaje wyrzucona z grupy.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-egzystencji-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 90%

imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamin-rekrutacji-do-klasy-pierwszej/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 84%

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku ww.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

Okazja do grzechu 82%

jeśli nie stosuje tych środków i ciągle go powtarza, to nie można rozgrzeszyć z powodu braku konsekwencji penitenta („Jeśli oko twoje gorszy cię…”).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/09/okazja-do-grzechu/

09/04/2016 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 78%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 78%

Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku - w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

referendum 2 75%

Dakle, iako se ovdje radi o problemu (definicija braka) koji je ved riješen Zakonom o braku, referendum kao događaj treba podržati (i na pitanje odgovoriti:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-2/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

stanowka 2015 74%

) Przy braku źrebności podczas bieżącego sezonu stanówkowego, właściciel klaczy zobowiązany jest jedynie do zapłaty za każde pobranie i wysyłkę nasienia schłodzonego ( 324 zł brutto ).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/stanowka-2015/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

regulamin mój 74%

W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Pismo ws. murawy 67%

Z wielkim niepokojem kibice Polonii przyjęli informacje o braku postępów w sprawie wymiany murawy na obiekcie przy Konwiktorskiej 6.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/15/pismo-ws-murawy/

15/06/2011 www.pdf-archive.com

list 1 67%

Mianowicie Baronus Minor Zygmunt Ziółkowski widzi problem w braku posiadania kompetentnego doradcy w sprawach natury naukowookultystycznej, Pański zarówno status w mieście jak i dorobek naukowy wydaje się wystarczającą rekomendacją na takowe stanowisko.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/04/list-1/

04/09/2012 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 67%

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy bądź wymiany proszę o zwrot zapłaconej ceny:

https://www.pdf-archive.com/2013/02/23/formularz-reklamacyjny/

23/02/2013 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 67%

Ze względu na te terminy, dane w bazie UFG są obarczone ryzykiem braku aktualności.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com

wykaz wojska 1944 67%

Wszyscy się uczymy i możliwe są zmainy, które postaram się dokonywać w miarę regularnie i miarę postepów lub ich braku.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/07/wykaz-wojska-1944/

07/05/2014 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 67%

Tryb ustalania i treść regulaminu ZFŚŚ • Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi • Ustalanie treści regulaminu przy braku związków zawodowych • Problematyka komisji socjalnych 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

PODANIE-Studio 67%

Zaświadczenie laryngologiczne o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu ( dla kandydatów na lekcje śpiewu).

https://www.pdf-archive.com/2015/05/02/podanie-studio/

02/05/2015 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 66%

Ze względu na te terminy, dane w bazie UFG są obarczone ryzykiem braku aktualności.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 66%

Ze względu na te terminy, dane w bazie UFG są obarczone ryzykiem braku aktualności.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 66%

Ze względu na te terminy, dane w bazie UFG są obarczone ryzykiem braku aktualności.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 66%

Ze względu na te terminy, dane w bazie UFG są obarczone ryzykiem braku aktualności.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

Groupon-53B79224E6 65%

60 lat muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do oddania skoku.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/groupon-53b79224e6/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 65%

Ma swe bezpośrednie źródło w braku zaufania do dawnych władz i sądów królewskich.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Predlog-za-sporazumni-razvod-braka 65%

Saslušanje predlagača Predlagači u braku imaju jedno zajedničko maloletno dete, i to ćerku Petrović Milicu.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/predlog-za-sporazumni-razvod-braka/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 64%

PO ZAKOŃCZENIU DZIERŻAWY DZIERŻAWCA OBOWIĄZANY JES T, W BRAKU ODMIENNEJ UMOWY, ZWRÓCIĆ PRZEDMIOT DZIERŻAWY W TAKIM STANIE, W JAKIM POWINIEN SIĘ ZNAJD OWAĆ STOSOWNIE DO PRZEPISÓW O WYKONYWANIU DZIERŻAWY.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

Wojciech Połowniak 64%

Niestety z racji braku lokalnych inicjatyw byliśmy zmuszeni przebyć trudną drogę nauki metodą prób i błędów korzystając z internetowych zasobów wiedzy bądź nielicznych książek o programowaniu mikrokontrolerów.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/wojciech-po-owniak/

22/06/2016 www.pdf-archive.com