Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «budou»:


Total: 29 results - 0.079 seconds

Scan0010.PDF 100%

Dodavatel je povinen sd6lit pii vy26dAni zadlvaci dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasil6ny piipadne dodatedn6 informace kzadlvacim podminkdm.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/15/scan0010/

15/08/2017 www.pdf-archive.com

svoboda hudba.md 96%

Má proto zájem vyzkoušet svobodnou hudbu ve svých prodejnách za podmínek a my mu můžeme zároveň nabídnout podmínky, které budou ekonomicky výhodné, aniž bychom podstatně zatěžovali náš rozpočet.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/19/svoboda-hudba-md/

19/06/2014 www.pdf-archive.com

PREZIDENT 2013 85%

A co si budou myslet lidé v zahraničí, kteří o České republice nic neví a uvidí ho ve svých novinách nebo v televizi jako reprezentanta našeho státu ?

https://www.pdf-archive.com/2012/11/21/prezident-2013/

21/11/2012 www.pdf-archive.com

Podmínky va 78%

 Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nepřijímají  odpovědnost  za  neplatné  přihlášky,  falešné   přihlášky  nebo  přihlášky,  které  se  ztratí  nebo  budou  neúplné
v  důsledku  chyby  počítače  nebo  z   jakéhokoli  jiného  důvodu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/podm-nky-va/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky StudentAgency 78%

Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nepřijímají  odpovědnost  za  neplatné  přihlášky,  falešné   přihlášky  nebo  přihlášky,  které  se  ztratí  nebo  budou  neúplné
v důsledku  chyby  počítače  nebo  z   jakéhokoli  jiného  důvodu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/podm-nky-studentagency/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Podmínky studentagency 78%

 Společnosti  Student  Agency  a  Busbud  nepřijímají  odpovědnost  za  neplatné  přihlášky,  falešné   přihlášky  nebo  přihlášky,  které  se  ztratí  nebo  budou  neúplné
v  důsledku  chyby  počítače  nebo  z   jakéhokoli  jiného  důvodu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/16/podm-nky-studentagency/

16/10/2015 www.pdf-archive.com

spd-na-vlastni-oci 74%

Osoby samostatně výdělečně činné s obratem do půl milionu ročně budou platit pouze zákonné odvody a pojištění.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/spd-na-vlastni-oci/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 74%

m) zajistí, že řidič vozidla a jeho posádka budou dbát pokyny pořadatele, jeho spolupracovníků, jakož i orgánů veřejné moci;

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Úvod do teologie 72%

pouze kapitoly o svátostech a eschatologii budou zařazeny do druhého dílu, který pokryje především oblast morální teologie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/28/vod-do-teologie/

28/08/2016 www.pdf-archive.com

K.2 70%

Aligátor), tak doufám, že příští prezidentské volby budou věnované více intelektu, než africkým zvířátkům.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

prezentace fotoklubu 30.1.2014 68%

Během dvouhodinového promítání se vystřídá celá řada fotografů, kteří budou prezentovat své obrazové cykly.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/prezentace-fotoklubu-30-1-2014/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

Porada 14.10. 68%

Bylo odhlasováno, že všechny pozvánky na akce se budou duplikovat z fanouškovské stránky Strofa PedF na web Strofy 5.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/porada-14-10/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

s-d-ch-a2-19-2016 63%

Takový ty cípy na ramena budou z džínoviny, aby působila civilnějš.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/18/s-d-ch-a2-19-2016/

18/09/2016 www.pdf-archive.com

cc vypoved 58%

Závazky vzniklé před výpovědí Smlouvy se nadále budou řídit Smlouvou a Obchodními podmínkami pro držitele Citi kreditních karet, a to až do úplného vyrovnání všech závazků.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/cc-vypoved/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 57%

Předpokládejme tedy, že všechny vymontované reproduktory vykazují ss odpor v rozmezí +/-30% jejich jmenovité štítkové impedance a že tedy budou jejich kmitací cívky s největší pravděpodobností v pořádku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

6Sekuritizace 55%

kolaterizované úvěrové závazky (CLO) – sekuritizovanými aktivy jsou bankovní úvěry kolaterizované dluhové závazky (CDO) – totéž jako CLO syntetické CDO – jednotka na sebe nepřevede sekuritizovaná aktiva, ale pouze úvěrové riziko těchto aktiv, a to prostřednictvím úvěrového derivátu (swap), tato jednotka dále obdrženou hotovost investuje do bezrizikových dluhových CP kolaterizované dluhopisové závazky (CBO) – sekuritizovanými aktivy jsou dluhopisy kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – vznikly jako požadavek investorů na odstranění nerovnoměrného rizika předčasného splácení u CP zajištěnými hypotékami komerční papíry zajištěné aktivy (ABCP) – CP zajištěný aktivy emitovaný v podobě komerčního papíru - obsahem sekuritizovaných produktů jsou zejména hypoteční úvěry a dále úvěry středním a malým podnikům Požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv - sekuritizují se aktiva, která jsou stejného druhu, protože umožňují vyšší předpověditelnost ztrát a peněžních toků, načež investoři požadují menší ochranu proti ztrátě Rizika původce - pokud se sekuritizace neprovádí obezřetně, zůstávají rizika na původním držiteli aktiv - čím složitější sekuritizace je, tím vyšší je operační a právní riziko - hlavním rizikem je, že nemusí být dosaženo skutečného prodeje a banka tak může v případě zhoršení aktiv pocítit některé nebo veškeré ztráty - dále existuje riziko, že CP není na trhu možné prodat Clean-up call - opce na zpětný odkup (clean-up call option) je opce, která dává původci právo odkoupit zpět či splatit sekuritizované expozice předtím, než budou splaceny veškeré podkladové expozice, pokud zůstatek nesplacených expozic klesl pod předem stanovenou hodnotu Úvěrové posílení - protože investoři nejsou obvykle ochotni převzít veškeré úvěrové riziko portfolia, bývají ABS spojeny s úvěrovým posílením prodávajícího, pojišťovací společnosti nebo správce - kombinuje se několik forem úvěrového posílení - úvěrové riziko se stanoví dle historických ztrát a posílení se určí jako několikanásobek historické míry selhání 2 Syntetická sekuritizace - jedná se o druh sekuritizace spočívající v převodu ztrát a úvěrového rizika určitého koše pohledávek z finanční instituce na jednotku se speciálním účelem prostřednictvím úvěrového derivátu, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/6sekuritizace/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

7ukoly 52%

Takové pak budou muset splnit přísnější kritéria svého kapitálového zajištění a likvidity.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/7ukoly/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

AAA auto Smlouva a Podminky2 51%

DPH), a to v případě, že budou splněny následujici podmínky:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

Hodnocení-kampaně-EP2014 v1.1 51%

Pokud by tomu však tak bylo, budou výsledky Pirátů ještě markantnější.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ep2014-v1-1/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

KVARTICKA3 49%

Aţ se trochu oteplí a tenisti budou chodit hrát ven, bude se krouţek konat i odpoledne.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/kvarticka3/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

vypr otazky 48%

hlavního ohlašovacího místa (main reporting point), prostřednictvím kterého budou plněny rozdílné ohlašovací povinnosti dané právní předpisy v oblasti životního prostředí.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

nabijecka 46%

Tento způsob detekce zaručuje, že budou akumulátory nabity na 100 % své dosažitelné kapacity.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 44%

Bohumil Sýkora A vzoreèky budou!

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Samizdat 2016-1 44%

Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko oznámily, že budou pouštět cizince pouze s platnými cestovními doklady.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/samizdat-2016-1/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

SoilMod 42%

Tato hnojiva budou mít, ale účinek pouze v případě, že jsou rostliny ve fázi růstu, použití v jakékoli jiné době(v době zralosti nebo na neoseté pole) nebude mít žádný efekt, protože je rostliny nepřijmou.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com