Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 March at 19:30 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «budoucnosti»:


Total: 6 results - 0.023 seconds

5Derivátový trh 100%

1) má jednu či více podkladových proměnných (IR, cena CP, cena komodity, měnový kurs apod.) a jednu či více jmenovitých hodnot (počet určitých jednotek) či platebních ustanovení (vypořádací částka) 2) nevyžaduje počáteční čistou investici a pokud vyžaduje, pak je nižší než kolik by se požadovalo u jiných kontraktů s podobnými reakcemi na změny tržních faktorů 3) podmínky derivátu požadují či umožňují čisté vypořádání, a to i mimo kontrakt – vypořádání proběhne v budoucnu Druhy derivátů Pevné termínové operace - forwardy – OTC derivát s vypořádáním dvou pokladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti (déle než na spotovém trhu) – vypořádání proběhne až na konci - futures – standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burse, probíhá denní vypořádání - swapy – OTC derivát s vypořádáním ve více okamžicích v budoucnosti, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

6Sekuritizace 49%

1) sekuritizace je výsledkem potřeby odvalit problémy se špatnými úvěry do budoucnosti 2) regulace ve smyslu vylepšení kapitálové přiměřenosti bank – špatné úvěry se sekuritizací odstraní 3) vliv institucionálních investorů (pojišťovny a fondy) – snaha o získání klientů - dnešní stav je takový, že aktiva, která jsou vhodná pro sekuritizaci, již byla sekuritizována Tranšování - jde o prioritu CP při sekuritizaci - peněžní toky z převedených pohledávek se rozdělují do několika tříd – tranší (homogenní CP), mezi nimiž platí podřízenost - investoři tak drží v rámci tranší strukturované pohledávky vůči dlužníkům - tranšování se provádí zejména kvůli získání či udržení kredibility Tradiční sekuritizace - jedná se o druh sekuritizace spočívající v převodu určitého souboru pohledávek (obvykle relativně nelikvidních), které vlastní finanční instituce, do jiného subjektu (jednotka se speciálním účelem (Special Purpose Vehicle/Entity (SPV/SPE))) s tím, že tato jednotka emituje CP kryté převedenými aktivy;

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/6sekuritizace/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 46%

pro podnícení zájmu o jejich nákup – nižší jmenovitá hodnota akcie Opční poukázky (warranty) - způsob prodeje akcií - opce emitované společnostmi opravňují majitele k nákupu určitého množství akcií za určitou cenu a v určitý čas v budoucnosti – používají se i jako investiční nástroj - zařazují se mezi deriváty, představují pohledávku Oceňování akcií - provádí se dvěma hlavními metodami:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

Financi trhy 34%

Vzniklé CP (AAA) mají různé priority splácení 1.4 Finanční rizika - potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu v budoucnosti a) očekávaná ztráta = existující (ve výši očekávaných ztrát by se měly tvořit OP) b) neočekávaná ztráta = potenciální 1) úvěrové riziko (riziko je selhání dlužníka a jeho nedostání závazkům) 2) tržní riziko 3) likvidní riziko 4) operační riziko 5) obchodní riziko 6) systémové riziko – pokud 1 z předešlých rizik způsobí potíže i mnoha dalším subjektům či větší části finančního systému 1) Úvěrové riziko - riziko ztráty ze selhání dlužníka tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí věřiteli ztrátu - riziko ztráty vzhledem k potencionálnímu zvýšení hodnoty závazku vůči partnerovi u úrokového či akciového nástroje v důsledku zlepšení finanční situace emitenta úrokového či akciového nástroje a) přímé úvěrové riziko – rizikem ztráty ze selhání dlužníka v plné nebo částečné hodnotě.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

Moderní přímá demokracie (Švýcarsko-český dialog) 34%

Moderní přímá demokracie Švýcarsko-český dialog Švýcarská cesta – samostatné rozhodování o vlastní budoucnosti © FDFA, Presence Switzerland Jako země zastávající přední pozici v oblasti vědy, výzkumu a technologie spolupracuje Švýcarsko se svými českými partnery při hledání řešení budoucích problémů ve prospěch našeho světa.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/modern-p-m-demokracie-v-carsko-esk-dialog/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 34%

jsou spojeny s rozdílnými ztrátami a s rozdílným úvěrovým hodnocením 1.4 Finanční rizika - potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu v budoucnosti a) očekávaná ztráta = existující (ve výši očekávaných ztrát by se měly tvořit OP) b) neočekávaná ztráta = potenciální 1) úvěrové riziko (riziko je selhání dlužníka a jeho nedostání závazkům) 2) tržní riziko 3) likvidní riziko 4) operační riziko 5) obchodní riziko 6) systémové riziko – pokud 1 z předešlých rizik způsobí potíže i mnoha dalším subjektům či větší části finančního systému 1) Úvěrové riziko - riziko ztráty ze selhání dlužníka tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu, a tím způsobí věřiteli ztrátu - riziko ztráty vzhledem k potencionálnímu zvýšení hodnoty závazku vůči partnerovi u úrokového či akciového nástroje v důsledku zlepšení finanční situace emitenta úrokového či akciového nástroje a) přímé úvěrové riziko – rizikem ztráty ze selhání dlužníka v plné nebo částečné hodnotě.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

23/01/2013 www.pdf-archive.com