Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «budowlanego»:


Total: 7 results - 0.016 seconds

Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej 100%

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ......................

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/projekt-budowlany-wybranych-element-w-hali-stalowej/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

T2 - 00055 (1) 94%

Wykończenie zaznaczone jest wg Projektu Budowlanego Zamiennego.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/t2-00055-1/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Płyta2 (2) 91%

Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 (tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/28/p-yta2-2/

28/05/2017 www.pdf-archive.com

Sprzedam działkę o powierzchni 54 arów popr 74%

Na zdjęcia prezentujemy zarys planu budowlanego hali, który sprzedajemy w cenie działki.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/30/sprzedam-dzia-k-o-powierzchni-54-ar-w-popr/

30/04/2011 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 50%

Z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 50%

Strony rozumieją przez to w szczególności ostateczną odmowną decyzję organu architektoniczno-budowlanego w przedmiocie udzielania/zmiany pozwolenia na użytkowanie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 35%

1) budowa lub remont obiektu budowlanego, 2) świadczenie usług, 3) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub 4) inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com