Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 07:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «budowy»:


Total: 50 results - 0.033 seconds

Tom III-Przedmiary 100%

Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego DZIAŁ OGÓLNY Jednostka Nazwa Ilość Cena jednostkowa Wartość robót x x x x 1 Koszt sprawdzenia terenu budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów ryczałt x x 2 Koszt nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych miesiąc 30,00 ryczałt x x ryczałt x x x Koszt wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami Koszt inwentaryzacj, oceny stanu technicznego i ustalenia sposobu naprawy z administratorem dróg publicznych wykorzystanych przez wykonawcę do transportu technologicznego dla realizacji robót oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowym 3 4 5 Dostarczenie, insatlacja, demontaż tablic informacyjnych , urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp...

https://www.pdf-archive.com/2014/02/05/tom-iii-przedmiary/

05/02/2014 www.pdf-archive.com

1 94%

      analiza problemu, pod kątem, czy kwalifikuje się on do budowy systemu ekspertowego, opracowanie specyfikacji systemu, zdefiniowanie jego zadań i oczekiwanych wyników;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 92%

Napoleon Wolański Zmiany budowy ciała ludności Polski, ich przyczyny oraz możliwości wykorzystania jako miary rozwoju gospodarczego i warunków bytowych1 Istnieje duże zainteresowanie wysokością ciała ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

szczegóły 85%

Będzie nam bardzo miło jeżeli Goście, którzy planują obdarować nas kwiatami w zamian wesprą akcję budowy szkoły dla dzieci w Czadzie o.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/04/szczeg-y/

04/03/2011 www.pdf-archive.com

piec 85%

I Rekuperator Swoją pracę nad piecem zacząłem od budowy rekuperatora.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/23/piec/

23/04/2017 www.pdf-archive.com

obowdnice stan realizacji 30.09.2019 77%

Klasa i Nr drogi Klasa drogi Limit 135 MLD PLN Stan realizacji obwodnic ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014 - 2023 Długość [km] Etap realizacji GP74 GP tak Obwodnica Opatowa -budowa łącznika północnego 4,0 Przygotowanie GP3/GP5 GP94 GP74 GP74 GP9 GP13 GP15 GP15 GP15 GP25 GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5 Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94 Budowa obwodnicy Wielunia w ciagu dk nr 74 Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciagu dk nr 74 Budowa obwodnicy Iłży Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13 Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15 Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15 Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciagu dk nr 15 Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik) 5,7 5,8 13,2 10,9 7,2 6,5 1,5 18,1 17,7 4,9 Realizacja Realizacja GP16 GP tak Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe 10,0 GP20 GP tak Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20 7,6 W eksploatacji GP25 GP tak 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/01/obowdnice-stan-realizacji-30092019/

01/10/2019 www.pdf-archive.com

wiatraki kolczyglowy 67%

Wraz ze wzrostem świadomości zagrożeń, jakie płyną z mieszkania przy farmach wiatrowych, coraz więcej ludzi w Polsce protestuje przeciwko planom budowy oraz przeciwko istniejącym już farmom elektrowni wiatrowych.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/03/wiatraki-kolczyglowy/

03/06/2012 www.pdf-archive.com

Plagiat HPsPL 67%

Plagiat HPsPL Opis:

https://www.pdf-archive.com/2013/05/04/plagiat-hpspl/

04/05/2013 www.pdf-archive.com

Curriculum Vitae - Daniel Lapczyk 67%

dzienników budowy, zatwierdzonych projektów budowlanych oraz pozwoleń na budowę  Koordynacja obiegu dokumentów w wydziale infrastruktury Praktyka zawodowa w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu-Zdroju 10.2006 Obowiązki:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/26/curriculum-vitae-daniel-lapczyk-1/

26/04/2014 www.pdf-archive.com

WICZENIE NR 2m 67%

1) Poznanie budowy i zasady działania prostowników napięcia.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/wiczenie-nr-2m/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

testowe 67%

Aneks Rok budowy: 1930 Rodzaj:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/23/testowe/

23/03/2018 www.pdf-archive.com

CV KAROL ARNDT 66%

kilka miesięcy w firmie Michelin w Olsztynie ( praca etapami na dwóch różnych halach, budowa i przebudowa systemu), pół roku w firmie DMK w Erfurt, Niemcy ( fabryka mleka, ogromny projekt budowy hali magazynującej.) Prawo jazdy:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/15/cv-karol-arndt/

15/12/2017 www.pdf-archive.com

innowacje po barczewsku NIK 65%

„………chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie menedżerów, którzy będą potrafili ( ) Oceniamy, że główną przyczyną wolnego tempa budowy dróg i autostrad w Polsce przez ostatnich kilkanaście lat były bariery prawne i proceduralne, brak decyzyjności poszczególnych urzędników odpowiedzialnych za te inwestycje i brak ciągłości prowadzonych działań, niewydolne, złe zarządzanie, często o stricte biurokratycznym charakterze, i z reguły zbyt skromny budżet na budowę i remonty.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/17/innowacje-po-barczewsku-nik/

17/12/2013 www.pdf-archive.com

Grajdo%c5%82ek%20kaja%20pop 63%

Za przykład może posłużyć hipotetyczny projekt budowy ruchomych głośników kierunkowych dających słuchaczom wrażenie „latającego” po widowni dźwięku oraz wielu innych przedsięwzięć związanych z zapewnieniem słuchaczom rozrywki na jeszcze wyższym poziomie.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/grajdo-c5-82ek-20kaja-20pop/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

MATERIAŁY ORGANICZNE DO BUDOWY ORGONITÓW 63%

TAK NIE Podstawowy składnik organiczny do budowy TB, HHg, CB, itp.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/29/materia-y-organiczne-do-budowy-orgonit-w/

29/09/2013 www.pdf-archive.com

Zadania laborki 62%

PrzykLadowe zadania z laborek (InZynieria materialowa) Ćwiczenie 1:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/14/zadania-laborki/

14/10/2015 www.pdf-archive.com

Pytania na test + odpowiedzi 62%

Koncepcyjna – charakteryzuje aspekt „konstrukcyjny” dotyczący projektowania, konstruowania i budowy wszystkich obiektów, z którymi człowiek styka się w czasie pracy, oraz aspekt „organizacyjny” dotyczący analizy i projektowania 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/pytania-na-test-odpowiedzi-1/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

FIZ 62%

https://www.pdf-archive.com/2014/05/18/fiz/

18/05/2014 www.pdf-archive.com

15 Rys 3 Mapa topograficzna 61%

- nr otworu wykonanego/głębokość (m p.p.t.) - nr otworu archiwalnego/głębokość (m p.p.t.)- (Dokumentacja hydrogeologiczna - luty 2012r.) CPTU-1/15,2 - nr wykonanej sondy statycznej CPTU/głębokość (m p.p.t.) DPM(4) - nr sondowania dynamicznego sondą ciężką DPH, średnią DPM lub lekką DPL DPH(11) DPL(44) przy danym otworze geologiczno-inżynierskim SDR3 - nr otworu archiwalnego wykonanego w ramach Etapu IV wg OPZ (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.) SDR8-CPTU - nr archiwalnego sondowania CPTU przy archiwalnym otworze nr SDR8 (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.) - nr archiwalnego sondowania dynamicznego sondą ciężką DPH (Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wrzesień 2011r.) DPH-3 2/29 - planowany przebieg osi 17 1(AG-S1)/30 SPF7 1A 22 „Uzupełniające studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla wariantu XIV tunelu średnicowego realizowanego w ramach budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15"

https://www.pdf-archive.com/2017/04/12/15-rys-3-mapa-topograficzna/

12/04/2017 www.pdf-archive.com

1 61%

https://www.pdf-archive.com/2016/10/12/1-1/

12/10/2016 www.pdf-archive.com

Podmieńcy według teorii Michała Richtera 59%

Byli jednak genetycznie obciążenii wadami i całą masą bakterii i wirusów wewnątrz ich organizmów.Ich topnomastyka budowy czaszki różniła się od zwykłych ludzi a była podobna do opisywanej przez dr Jana Pająka cech fizjologicznych twarzy tzw UFONAUTÓW PODMIEŃCÓW w jego monografii Podmieńcy.Haczykowaty i zwężający się jak marchewka nos , kocie lub bardziej w kształcie kurzego jaja gałki oczne po nadświetleniem tęczówki układającej się w kształt wykrzyknika , grube usta , stojące faliste lub kręcone włosy , uszy odrastające jak u psów bez fałdu usznego.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/podmie-cy-wed-ug-teorii-micha-a-richtera/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 59%

Po pierwsze dlatego, ¿e jest on wspó³odpowiedzialny za tworzenie nowych zasad ustroju spo³ecznego i w zwi¹zku z tym obchodzi go œciœle ka¿da kwestia, wchodz¹ca w zakres przysz³ej budowy spo³ecznej.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

13/03/2011 www.pdf-archive.com