Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «budynek»:


Total: 33 results - 0.017 seconds

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 100%

budynek Jednorodzinny = 1110 Dj   dom Letniskowy = 1110 Dl   leśniczówka = 1110 Ls   inny Budynek Mieszkalny  Jednorodzinny = 1110 In   budynek o dwóch Mieszkaniach = 1121 Db   budynek Wielorodzinny = 1122 Dw   bursa Szkolna = 1130 Bs   dom Dla Bezdomnych = 1130 Db   dom Dziecka = 1130 Dd   dom Opieki Społecznej = 1130 Os   dom Parafialny = 1130 Dp   dom Studencki = 1130 Ds  dom Zakonny = 1130 Dz   hotel Robotniczy = 1130 Hr   internat = 1130 It   klasztor = 1130 Kl   budynek Mieszkalny Na Terenie Koszar = 1130 Km   placówka Opiekuńczo Wychowawcza  = 1130 Po  rezydencja Ambasadora = 1130 Ra                                  rezydencja Biskupi a = 1130 Rb rezydencja Prezydencka = 1130 Rp zakład Karny Areszt = 1130 Zk zakład Poprawczy = 1130 Zp inny Budynek Zbiorowego Zamieszkani a = 1130 In dom Weselny = 1211 Dw hotel = 1211 Ht motel = 1211 Mt pensjonat = 1211 Pj restauracja = 1211 Rj zajazd = 1211 Zj inny Budynek Pełniący Funkcje Hotelu = 1211 In domek Kempingowy = 1212 Dk dom Rekolekcyjny = 1212 Dr dom Wypoczynkowy = 1212 Dw ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy = 1212 Os schronisko Turystyczne = 1212 St inny Budynek Zakwaterowania Turystycznego = 1212 In bank = 1220 Bk              centrum Konferencyjne = 1220 Ck kuria Metropolitarna = 1220 Km ministerstwo = 1220 Mn placówka Dyplomatyczna Lub Konsularna = 1220 Pd policja = 1220 Pc prokuratura = 1220 Pk przejście Graniczne = 1220 Pg sąd = 1220 Sd siedziba Firmy Lub Firm = 1220 Sf starostwo Powiatowe = 1220 Pw straż Graniczna = 1220 Sg straż Pożarna = 1220 Sp Urząd Celny = 1220 Uc Urząd Gminy = 1220 Ug Urząd Miasta = 1220 Um Urząd Miasta I Gminy = 1220 Umg Urząd Marszałkowski = 1220 Mr placówka Operatora Pocztowego = 1220 Up Urząd Wojewódzki = 1220 Uw inny Urząd Administracji Publicznej = 1220 Ap apteka = 1230 Ap centrum Handlowe = 1230 Ch dom Towarowy Lub Handlowy = 1230 Dh hala Targowa = 1230 Ht hala Wystawowa = 1230 Hw hipermarket Lub Supermarket = 1230 Hm pawilon Handlowo Usługowy = 1230 Ph stacja Obsługi Pojazdów = 1230 So stacja Pal iw = 1230 Sp inny Budynek Handlowo Usługowy = 1230 In budynek Kontroli Ruchu Kolejowego = 1241 Kk budynek Kontroli Ruchu Powietrznego = 1241 Kp centrum Telekomunikacyjne = 1241 Ct budynek Dworca Autobusowego = 1241 Da budynek Dworca Kolejowego = 1241 Dk budynek Dworca Lotniczego = 1241 Dl hangar = 1241 Hg latarnia Morska = 1241 Lm lokomotywownia Lub Wagonownia = 1241 Lk stacja Kolejki Górskiej Lub Wyciągu Krzesełkowego = 1241 Kg stacja Nadawcza Radia I Telewizji = 1241 Rt terminal Portowy = 1241 T p budynek Zajezdni Autobusowej = 1241 Ab budynek Zajezdni Tramwajowej = 1241 T r budynek Zajezdni Trolejbusowej = 1241 T b                                                     inny Budynek Transportu Lub Łączności = 1241 In garaż Jednopoziomowy = 1242 Gr garaż Wielopoziomowy = 1242 Pw budynek Elektrociepłowni = 1251 El budynek Elektrowni = 1251 Ek budynek Kotlowni = 1251 Kt młyn = 1251 Mn budynek Przeznaczony Na Produkcje = 1251 Pr budynek Rafinerii = 1251 Rf budynek Spalarni Śmieci = 1251 Ss warsztat Remontowo Naprawczy = 1251 Wr budynek Wiatraka = 1251 Wt inny Budynek Przemysłowy = 1251 In budynek Spedycji = 1252 Sp chłodnia = 1252 Ch elewator = 1252 El magazyn = 1252 Mg silos = 1252 Sl zbiornik Na Gaz = 1252 Gz zbiornik Na Ciecz = 1252 Ci inny Budynek Magazynowy = 1252 In budynek Ogrodu Zoo Lub Botanicznego = 1261 Oz dom Kultury = 1261 Dk filharmonia = 1261 Fh hala Widowi skowa = 1261 Hw kasyno = 1261 Ks kino = 1261 Kn klub Dyskoteka = 1261 Kl schronisko Dla Zwierząt = 1261 Sz opera = 1261 Op teatr = 1261 T t inny Budynek Wykorzystywany Na Cele Kultury = 1261 In archiwum = 1262 Ar biblioteka = 1262 Bl centrum Informacyjne = 1262 Ci galeria Sztuki = 1262 Gs muzeum = 1262 Mz inny Budynek Muzealny Lub Biblioteczny = 1262 In obserwatorium Lub Planetarium = 1263 Ob placówka Badawcza = 1263 Pb przedszkole = 1263 Ps stacja Hydrologiczna = 1263 Sh stacja Meteorologiczna = 1263 Sm szkoła Podstawowa = 1263 Sp szkoła Ponadpodstawowa = 1263 Sd szkoła Wyższa = 1263 Sw inny Budynek O Charakterze Edukacyjnym = 1263 In hospicjum = 1264 Hs izba Wytrzeźwień = 1264 Iw jednostka Ratownictwa Medycznego = 1264 Jr klinika Weterynaryjna = 1264 Kw ośrodek Opieki Społecznej = 1264 Oo                       placówka Ochrony Zdrowia = 1264 Po sanatorium = 1264 St stacja Krwiodawstwa = 1264 Sk stacja Sanitarno Epidemiologiczna = 1264 Ss szpital = 1264 Sz żłobek = 1264 Zb inny Budynek Opieki Medycznej = 1264 In hala Sportowa = 1265 Hs halowy Tor Gokartowy = 1265 Ht klub Sportowy = 1265 Ks korty Tenisowe = 1265 Kt kręgielnia = 1265 Kr pływalnia = 1265 Pl budynek Sali Gimnastycznej = 1265 Sg strzelnica = 1265 St sztuczne Lodowisko = 1265 Sl ujeżdżalnia = 1265 Uj inny Budynek Kultury Fizycznej = 1265 In budynek Składowy W Gospodarstwie Rolnym = 1271 Bg budynek Inwentarski W Gospodarstwie Rolnym = 1271 Bp budynek Stadniny Koni = 1271 St szklarnia Lub Cieplarnia = 1271 Sz                       inny Budynek W Gospodarstwie Rolnym = 1271 In budynek Cmentarny = 1272 Bc cerkiew = 1272 Ck dom Pogrzebowy = 1272 Dp dzwonni ca = 1272 Dz kaplica = 1272 Kp kościół = 1272 Ks krematorium = 1272 Kr meczet = 1272 Mc synagoga = 1272 Sn inny Budynek Kultu Religijnego = 1272 Ir zabytek Bez Funkcji Użytkowej = 1273 Zb areszt Śledczy = 1274 As bacówka = 1274 Bc schronisko Dla Nieletnich = 1274 Sc stacja Gazowa = 1274 Sg stacja Pomp = 1274 Sp stacja Transformatorowa = 1274 St toaleta Publiczna = 1274 T p niemieszkalne Zabudowania Koszarowe = 1274 Zk zakład Karny Lub Poprawczy = 1274 Zp budynek Nie Określony Innym Atrybutem FSB = 1274 In

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

gortatowooferta2 95%

NOWEGORT AT OWO gm.S war z ędz Mi es z kani e Powi er z chni a uż yt kowa Dz i ał ka Cena S t at us budynek j ednor odz i nny 91, 33m2 609m2 360.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/11/gortatowooferta2/

11/05/2017 www.pdf-archive.com

T2 - 00055 (1) 91%

Nocznickiego/Sokratesa/Rokokowej - Budynek C 0m 1m 2m 3m 4m 81 (C.C.05.01) PIĘTRO 5, LOKAL 3 mieszkanie pokojowe 5m 67.03 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/t2-00055-1/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Sprzedam działkę o powierzchni 54 arów popr 89%

Wydane jest pozwolenie budowlane na hala/budynek 8x40m, dwupoziomowy, do 8m wysokości – możliwość dowolnej zmiany projektu wg.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/30/sprzedam-dzia-k-o-powierzchni-54-ar-w-popr/

30/04/2011 www.pdf-archive.com

przewodnik-bonn-pdf 83%

Ten boński nie zachęcałby jakoś szczególnie, gdyby nie barokowy budynek dawnego ratusza.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/przewodnik-bonn-pdf/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Folder LOKALE UZYTKOWE - Sosnowiec 3 Maja 7 80%

Dom Potoka LOKALE UŻYTKOWE BUDYNEK D om Potoka to harmonijne połączenie funkcji mieszkalnej i komercyjnej w historycznej kamienicy.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/09/folder-lokale-uzytkowe-sosnowiec-3-maja-7/

09/01/2014 www.pdf-archive.com

Opis Targowisko Koszalin 74%

PLAN ZAGOSPODAROWANIA Główne elementy planu zagospodarowania stanowią duże zadaszenie przeznaczone głównie do handlu bezpośrednio z samochodów oraz dwa mniejsze zadaszenia – jedno z przygotowanymi miejscami do handlu ze stołów i kiosków oraz drugie pod którym znajduje się budynek administracyjny, toalety ogólnodostępne oraz wjazd do parkingu podziemnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/opis-targowisko-koszalin/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

P II s 66%

oznacza budynek przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/25/p-ii-s/

25/09/2014 www.pdf-archive.com

java 58%

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski zapraszają na seminarium z udziałem Jacka Laskowskiego (IBM Polska) oraz Marka Szpaka (Uniwersytet Zielonogórski) Java Contexts and Dependency Injection oraz Enterprise OSGi środa 25 maja 2011 r., Budynek A-2, sala 316 ul.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/22/java/

22/05/2011 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 58%

Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1 Aula B008, budynek B Program Powitanie gości i panelistów:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

domy-w-ustroniu-oferta 58%

budynek piętrowy z poddaszem użytkowym w zabudowie szeregowej z garażami , piwnicami i pomieszczeniami hobby.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/10/domy-w-ustroniu-oferta/

10/04/2013 www.pdf-archive.com

wydruk 58%

OKULICKIEGO 37/3 Rodzaj nieruchomości Powierzchnia użytkowa mieszkania Liczba szkód w ciągu ostatnich 3 lat Nieruchomość z kontrolą dostępu osób lub Alarm z powiadomieniem w agencji ochrony Mieszkanie 52 m2 0 Budynek / Dom o konstrukcji palnej Powódź w ciągu ostatnich 3 lat Opcja 30 za 15 Nie Nie Nie Nie WARIANT PODSTAWOWY -- WARIANT INDYWIDUALNY 150 000 zł 20 800 zł 10 000 zł Ruchomości domowe i stałe elementy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 10 400 zł 10 000 zł Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym 25 000 zł 10 000 zł 104 zł 173 zł 2 x 57 zł 2 x 95 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA Mieszkanie i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych Ruchomości domowe i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych (stałe elementy tylko w wariancie podstawowym) Rozszerzenie o szkody w mieniu osób trzecich Dom Assistance SKŁADKA JEDNORAZOWA SKŁADKA RATALNA WYBRANY WARIANT UBEZPIECZENIA 1/1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/wydruk/

09/06/2016 www.pdf-archive.com

plakat3 58%

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/23/plakat3/

23/06/2016 www.pdf-archive.com

radzymin do zamkowa 58%

Pozostało 1800m jazdy Dom weselny „Zamkowa” będzie z prawej strony, duży budynek z cegły.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/radzymin-do-zamkowa/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Oferta Kutno dom wody 57%

ENIA DO OFERTY: - Budynek Wielorodzinny:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/05/oferta-kutno-dom-wody/

05/02/2017 www.pdf-archive.com

Deparadise Rozklad plenerow 55%

Okrada wybranego gracza z x , albo budynek.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/deparadise-rozklad-plenerow/

29/09/2016 www.pdf-archive.com

Rozklad plenerow 2 55%

Okrada wybranego gracza z x , albo budynek.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/01/rozklad-plenerow-2/

01/10/2016 www.pdf-archive.com

oferta klarsan 55%

- budynek mieszkalny - średnie miesięczne zużycie wody:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/05/oferta-klarsan/

05/02/2017 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 53%

602 613 031, 510 268 510 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY ADRES Kraków, ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

projekt 46%

Budynek widać również z głównej ulicy, co pozwoli łatwiej się zareklamować.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/30/projekt/

30/08/2015 www.pdf-archive.com

Echo XVstki - czerwiec '14 44%

Zapisy dla grup zorganizowanych przyjmowane będą od dnia 26 maja do 6 czerwca 2014 r., a zgłoszenia indywidualne w biurze zawodów – budynek XV LO Al.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/echo-xvstki-czerwiec-14/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

#5 43%

Nieco uniesiony ponad ziemie, kwadratowy, drewniany budynek był jednym z mniejszych w gospodarstwie.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/5/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

Browar Konin 40%

W 1907 roku Józef Korab-Kowalski nabył od sukcesorów Paszkowskich (Natalia Paszkowska i Synowie) browar.W roku 1908 rozpoczeła się przebudowa.Uruchomionono słodownię i wybudowano budynek biurowomieszkalny.Tuż obok w dobudowanym budynku uruchomiono produkcję drożdży piwnych oraz suszarnię chmielu.W budynku tym mieściło się pomieszczenie laboratoryjne,większe,w którym hodowano kolonie drożdży,magazyn na bloki lodu, który w zimie piłami wycinano z zamarzniętego zbiornika wodnego i przewożono do magazynów ,przesypując trocinami lub plewami.Lód ten służył do utrzymywania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu hodowli drożdzy.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com