Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 May at 15:51 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «budynki»:


Total: 19 results - 0.052 seconds

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 100%

 101 - Budynki przemysłowe  102 - Budynki transportu i łączności  103 - Budynki handlowo-usługowe  104 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe  105 - Budynki biurowe  106 - Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe  108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa  109 - Pozostałe budynki niemieszkalne  110 - Budynki mieszkalne Klasa budynku wg PKOB(KOB):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

Płyta2 (2) 63%

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/28/p-yta2-2/

28/05/2017 www.pdf-archive.com

Pytania na test + odpowiedzi 55%

Wymień czynniki powodujące zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy ◦ Gaz ◦ Urządzenia i maszyny produkcyjne ◦ Technologia produkcji ◦ Budynki i ich lokalizacja ◦ Zagrożenie przez sąsiednie obiekty ◦ Instalacje elektryczne – pożary powstałe wskutek wad urządzeń elektrycznych ◦ Zaniedbania porządkowe 10.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/pytania-na-test-odpowiedzi-1/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 54%

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej 54%

Projektowane budynki konstrukcji stalowej ze względu na podstawy naukowe, kształtowanie, projektowanie, rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne są nowoczesnymi wyrobami przemysłowymi o bardzo wysokich walorach użytkowych, ekonomicznych i wizualnych [1].

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/projekt-budowlany-wybranych-element-w-hali-stalowej/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 53%

*Wydmuszka- Wioska w której ponad 4 budynki obronne jest o 2 lvle poniżej możliwego maksimum (nie licząc hidden tesla).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

zalacznik 2 48%

Pokoje Makarska*** - Budynki położone w willowej części Makarskiej, około 300-400 metrów od plaży i około 300 metrów od centrum Makarskiej.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/zalacznik-2/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

Kompozycja i kadrowanie 47%

           umieszczenie 4 obiektów na wszystkich 4 mocnych punktach wprowadza już chaos, poważne i monumentalne zdjęcie zawiera tylko 1 element główny, w centrum kadru dobrze komponują się obiekty symetryczne, takie jak budynki – jest to układ statyczny, największy efekt dynamiki (np.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/19/kompozycja-i-kadrowanie/

19/05/2012 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 43%

Art.​​ 25.​​ §​​ 1.​​Nieruchomościami​​są​​budynki​​trwale​​z​​gruntem​​związane

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

AGE of Middle Earth 41%

Budynki odpowiedzialne za pozyskiwanie i obróbkę zasobów:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/28/age-of-middle-earth/

28/12/2014 www.pdf-archive.com

(419678080) age-of-middle-earth 41%

Budynki odpowiedzialne za pozyskiwanie i obróbkę zasobów:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/30/419678080-age-of-middle-earth/

30/12/2014 www.pdf-archive.com

age-of-middle-earth 40%

Budynki odpowiedzialne za pozyskiwanie i obróbkę zasobów:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/12/age-of-middle-earth/

12/01/2015 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 39%

Sąsiadujące centrum handlowe i budynki biurowe są dużymi generatorami ruchu.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

przewodnik-bonn-pdf 33%

Znajdują się tu budynki ONZ, Unesco a także dawny Bundestag (z czasów przed zjednoczeniem Niemiec, gdy Bonn było stolicą RFN) – wszystkie opisane na tablicach informacyjnych Ścieżki Demokracji (Weg der Demokratie).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/przewodnik-bonn-pdf/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Gorsi niż Mengele. Diabły z Jednostki 731 30%

Zostajemy zapoznani z oryginalnymi materiałami przedstawiającymi budynki Jednostki 731.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/gorsi-ni-mengele-diab-y-z-jednostki-731/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

SKLEPY CYNAMONOWE 30%

Stały tam przy ulicy albo w głębi ogrodów malownicze wille, ozdobne budynki bogaczy.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/21/sklepy-cynamonowe/

20/10/2011 www.pdf-archive.com

Tragedia Hiroszimy. Animowane wizje zagłady 29%

Budynki rozsypują się niczym stłuczone szkło.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/tragedia-hiroszimy-animowane-wizje-zag-ady/

08/10/2016 www.pdf-archive.com