Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 May at 03:22 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «budynku»:


Total: 50 results - 0.048 seconds

Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3) 100%

Nazwa czynnosci W tygodniu W miesiącu Zamiatanie korytarzy, klatki 1 5 schodowej 2 3 4 Mycie korytarzy klatki schodowej przecieranie poręczy, balustrad i parapetów Przecieranie drzwi wejściowych do budynku, przedsionka 1 W roku Dodatkowo 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/03/za-czniki-do-oferty-ho-4-4e-3/

03/09/2015 www.pdf-archive.com

Tabela inwentaryzacji zieleni 97%

syriaca Klon jawor Acer pseudoplatanus Świerk kłujący ‘Glauca’ Picea abies ‘Glauca’ 1,20 Ubytek wgłębny u podstawy pnia – próchnica, przycięte konary Korona mocno przycięta od strony budynku, korona jednostronna, kolizja z linią energetyczną Korona mocno przycięta od strony budynku, korona jednostronna, kolizja z linią energetyczną Posusz gałęziowy 15% Korona jednostronna, kolizja z drzewem nr 12 Posusz gałęziowy od strony drzewa nr 11 11 Świerk kłujący ‘Glauca’ Picea abies ‘Glauca’ 0,58 + 18 - 2 5 12 Świerk kłujący ‘Glauca’ Picea abies ‘Glauca’ 1,36 + 43 - 5 14 13 GK:

https://www.pdf-archive.com/2020/04/28/tabela-inwentaryzacji-zieleni/

28/04/2020 www.pdf-archive.com

Kossaka 34-36 94%

 konserwację instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, gazu, instalacji elektrycznej, anten i domofonu w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,  utrzymanie porządku i czystości w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,  sprawdzenie drożności kanałów wentylacji grawitacyjnej i dymowej oraz sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,  przeglądy techniczne budynku narzucone obowiązującym prawem,  ubezpieczenie nieruchomości.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/kossaka-34-36/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

domy-w-ustroniu-oferta 92%

„Domy w Ustroniu” - http://domywustroniu.pl Charakterystyka nieruchomości Typ budynku :

https://www.pdf-archive.com/2013/04/10/domy-w-ustroniu-oferta/

10/04/2013 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 91%

5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

Folder LOKALE UZYTKOWE - Sosnowiec 3 Maja 7 90%

Historia budynku sięgająca 1899 roku, jego umiejscowienie oraz piękny wygląd sprawiają, że jest to obecnie najbardziej prestiżowa lokalizacja w Sosnowcu.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/09/folder-lokale-uzytkowe-sosnowiec-3-maja-7/

09/01/2014 www.pdf-archive.com

Deparadise Rozklad plenerow 89%

−1 −1 ,+ , +4 na innego gracza X oznacza obronę wybranego budynku.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/deparadise-rozklad-plenerow/

29/09/2016 www.pdf-archive.com

Rozklad plenerow 2 89%

−1 X oznacza obronę wybranego budynku.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/01/rozklad-plenerow-2/

01/10/2016 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 87%

22 Śródmieście TEMAT PROJEKTU Budowa podpiwniczonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Opis Targowisko Koszalin 80%

2 BILANS TERENU POWIERZCHNIA DZIAŁKI 223/10 11508 m2 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 7794 m2 100% POWIERZCHNIA ZABUDOWY 4770 m2 61% POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2296 m2 29% POWIERZCHNIA ZIELENI 728 m2 10% BRYŁA BUDYNKU – KOMPOZYCJA I ARCHITEKTURA Zadaszenia zaprojektowano jako wolnostojące obiekty o konstrukcji stalowej z łukowymi kratownicami umożliwiającymi osiągnięcie dużych rozpiętości.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/opis-targowisko-koszalin/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

projekt 79%

Karpackiej 1a, w budynku Czerwonej Torebki (pasaż lokali handlowych).

https://www.pdf-archive.com/2015/08/30/projekt/

30/08/2015 www.pdf-archive.com

Bez tytułu 1 77%

Mężczyzna szybko przekonał się, że te przedmioty nie służyły woźnemu do sprzątania budynku, a gdy przywiązano mu do pleców miotłę, która okazała się całkiem twardym metalem, tak aby ten stał wyprostowany jak słup.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/07/bez-tytu-u-1-1/

07/02/2017 www.pdf-archive.com

#5 75%

Wystarczyło dokonać tylko delikatnego przekopu, by mógł przecisnąć się pod ogrodzeniem i niezauważony przez nikogo, cicho przedostać się do bramy najbliższego budynku.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/5/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 72%

Zakładanie kącików przyrody wewnątrz i  zewnątrz budynku przedszkolnego to ważny element przyrodniczej edukacji przedszkolnej.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

Sprzedam działkę o powierzchni 54 arów popr 72%

W budynku jest toaleta i wydzielone pomieszczenie gospodarcze.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/30/sprzedam-dzia-k-o-powierzchni-54-ar-w-popr/

30/04/2011 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 72%

• • • • • Przedmiot opodatkowania pojęcie budynku i budowli linie, sieci, wyrobiska jako przedmiot opodatkowania drogi, place, parkingi jako przedmiot opodatkowania elektrownie wiatrowe, silosy, banery reklamowe jako przedmiot opodatkowania stacje benzynowe, bocznice przeładunkowe, namioty cyrkowe jako przedmiot opodatkowania likwidacja budynków, budowli a podatek od nieruchomości warunki techniczne budynków i budowli a podatek od nieruchomości budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłączenia z opodatkowania Przedsiębiorca jako podatnik podatku od nieruchomości właściciel, użytkownik wieczysty posiadacz samoistny i zależny najemca i dzierżawca nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości posiadacz bez tytułu prawnego Podstawa opodatkowania budowli 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

montaż gratis regulamin 72%

Ze względu na postanowienia ustawy o stosowaniu obniżonych stawek VAT, usługa montażu z podatkiem VAT w wysokości 8% nie może zostać wykonana w mieszkaniu o całkowitej powierzchni użytkowej przekraczającej 150m2, lub w budynku mieszkalnym o całkowitej powierzchni użytkowej przekraczającej 300m2.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/monta-gratis-regulamin/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie 72%

Ulica, numer budynku i mieszkania:*…………………………………………………………………………………………………………………… Kod pocztowy:*……………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/pi-karska-promocja-pepsi-zg-oszenie/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 72%

nr budynku kod pocztowy - miejscowość ZOBOWIĄZANIE Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to serce, zaufanie, pewność i radość.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

Browar Konin 72%

W 1907 roku Józef Korab-Kowalski nabył od sukcesorów Paszkowskich (Natalia Paszkowska i Synowie) browar.W roku 1908 rozpoczeła się przebudowa.Uruchomionono słodownię i wybudowano budynek biurowomieszkalny.Tuż obok w dobudowanym budynku uruchomiono produkcję drożdży piwnych oraz suszarnię chmielu.W budynku tym mieściło się pomieszczenie laboratoryjne,większe,w którym hodowano kolonie drożdży,magazyn na bloki lodu, który w zimie piłami wycinano z zamarzniętego zbiornika wodnego i przewożono do magazynów ,przesypując trocinami lub plewami.Lód ten służył do utrzymywania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu hodowli drożdzy.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 71%

Dla uniknięcia wątpliwości, Wynajmujący prowadzi wszelką dokumentację techniczną budynku, w którym zlokalizowany jest przedmiot najmu, w szczególności – książkę budynku.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 70%

W zakresie zadania ujęto chodnik na odcinku od budynku nr 3a do początku obiektu inżynierskiego przy ulicy Kamieńskiego (na wysokości początku dodatkowego pasa ruchu do skrętu z ulicy Puszkarskiej), gdzie przewidziano przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym – około 160 m oraz odcinek łączący schody stałe kładki z planowanym chodnikiem w ciągu ulicy Puszkarskiej.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

Koszykarze-freePDF 70%

Odwrócił wzrok i jeszcze bardziej skulił się w cieniu budynku pralni chemicznej.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/koszykarze-freepdf/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

VII MT Puchar Słonecznej Tłoczni w Starym Sączu 69%

Siedziba w³adz gminy mieœci siê w budynku folwarcznym dawnego klasztoru franciszkanów.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/03/vii-mt-puchar-s-onecznej-t-oczni-w-starym-s-czu/

03/01/2017 www.pdf-archive.com