Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 May at 09:05 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «bukovica»:


Total: 9 results - 0.026 seconds

Kozicki glasnik 9 91%

Franjo Nemet USKRSNA CESTITKA UICCIUXA OPCINE NOVA BUKOVICA Svim stanovnicima op6ine Nova Bukovica i vjemicima iupe Uznesenia Blaiene Dievice Marije, sretan i blagoslovlien uskrs.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-9/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 3 84%

Vazmā‚¬nog otajstva zajealDo s U zajednistvu Zive Branko Sipura, iupnik Koziiki glasnik Svim Zupljanima Kozica i cijele iupe Nova Bukovica iestitam sretan Uskrs sa ieljom da ga provedu u miru, radosti i yeselju.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-3/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 83%

Kseniia Plantak USKRSNN CCSTITKA NAEELNIKA OPGINE NOVA BUKOVICA SVI M STA N OV N IC I MA O PC IN E NOVA BUKOVICA I VJERNICIMA ZUPE UZNESENJA BLAZENE DJEVICE MANJE SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS Nadelnik oP6ine Nova Bukovica Tomo Jambre5i6 Premda se u narodu slavi BoZi6 vi5e no Uskrs, uzalud nam BoZi6, kad to BoZi6no dijete, ne bi kroz misterij patnje, smrti i uskrsnu6a, pokazalo da tojest BoZi6 koji odnosi grijehe svijeta.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 10 53%

Bukovica Prva priaest u N.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-10/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 11 52%

Svim stanovnicima opcine Nova Bukovica ivjernicima Zupe uznesenja Blazene Djevice Marte Zelim sretan BoZi6 isretnu novu 2006.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-11/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 4 50%

gospo<la Nada Rakarii iz Zagreba, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, novobukovadki obrtrik Ivica Zupan te op6ina Nova Bukovica.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-4/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 5 46%

GODINU SVIM STANO\TNICIMA OPCINE NOVA BUKOVICA I VJERNICIMA LIIpp.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-5/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 45%

J este Ii zadovoljni s odlukom Zupnih vlasti euharistijskim sakramenlalnim slavljima ito ste dobili slu:Zbovanje u Zupi Nova Bukovica?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com