Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «burmistrz»:


Total: 10 results - 0.013 seconds

Zapożyczenia językowe 100%

burmistrz – niem.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

MEDLINE 2011 PROGRAM REGULAMIN 77%

Poznańska 109, blok 6c, V MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIA ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH MIĘDZYRZECZ 23 – 25 września 2011 PATRONAT BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA ORGANIZATOR:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/25/medline-2011-program-regulamin/

25/08/2011 www.pdf-archive.com

PROGRAM I REGULAMIN 2 76%

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA ORGANIZATOR:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/23/program-i-regulamin-2/

23/08/2011 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 74%

11 powyżej ustala Burmistrz Czaplinka w drodze negocjacji lub w drodze przetargu.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 69%

I tak, marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 61%

§​​ 3.Wysokość​​kwoty​​spoczywającej​​na​​funduszu​​danej​​jednostki​​organizacyjnej​​ustala burmistrz​​ miasta​​Lakeside.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 59%

W przypadku podatków, do których ustalania lub określania uprawnieni są wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa, wszczęcie lub przejęcie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych postępowania podatkowego następuje na wniosek właściwego organu podatkowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Południk Praski Nr 5 Internet 56%

– To może burmistrz syczy?!

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/po-udnik-praski-nr-5-internet/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

00 11 KUHKL FC Cały 56%

Chciałabym, jako burmistrz, stworzyć przyjazne urzędy w oparciu o dobrze pracujących urzędników i kompetentnych kierowników oraz dyrektorów wybieranych w drodze konkursów, a nie poprzez politykę i układy.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/08/00-11-kuhkl-fc-ca-y/

08/11/2014 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 35%

Na spotkaniu omówiono problemy gminy związane z nieczynną Koleją Nadzalewową, którą burmistrz chciałby reaktywować.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com