Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cadrul»:


Total: 43 results - 0.045 seconds

Ciobica Alin CV 100%

Engleza, Franceza Înţelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine Bine Bine Bine Bine Bine Limba Franceza Nivel european (*) Competenţe şi aptitudini organizatorice Activitate de cercetare stiintifica Organizarea workshopului “Saptamana Creierului” („Brain Awareness Week”), în martie 2008, printr-un grant câştigat în cadrul unei competiţii organizate de Fundaţia Dana din SUA şi Federaţia Europeană De Neuroştiinţe (FENS).

https://www.pdf-archive.com/2013/01/22/ciobica-alin-cv/

22/01/2013 www.pdf-archive.com

Regulament Kinder instore 88%

Pentru ca un Participant sa poata participa laprezenta Campanie si sa sa aiba sanse sa intre in posesia unuia dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte urmatorul mecanisrn:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/regulament-kinder-instore/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

Teza de doctorat Sabin Serban Covrig UPB Bucuresti 86%

Aplicatie - Analiza postului de “operator reparatii telefoane mobile” in cadrul unui IMM …………………………………………………………………………………… Capitolul 5 EVALUAREA PERFORMANTELOR RESURSELOR UMANE …………………….

https://www.pdf-archive.com/2014/03/29/teza-de-doctorat-sabin-serban-covrig-upb-bucuresti/

29/03/2014 www.pdf-archive.com

Articol acad. Ion BOSTAN 16.07.17 85%

„Mesager Universitar” Prima elaborare în domeniul tehnicii cosmice care şi-a luat zborul de pe plaiul nostru a fost microlaboratorul cosmic „Oazis-2” pentru creșterea microorganismelor în condiții de imponderabilitate (hrană pentru cosmonauți), elaborat și fabricat în cadrul clusterului ştiinţific coordonat de Institutul de Microbiologie al AŞM, cu participarea unei echipe de cercetători, ingineri-proiectanţi şi studenţi ai UTM, în frunte cu studentul Facultății de Mecanică Leonid ŞACUN.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/18/articol-acad-ion-bostan-16-07-17/

18/07/2017 www.pdf-archive.com

Program.PDF 81%

Totodată, în cadrul institutului se desfășoară o importantă activitate de cercetare în medicină.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/29/programpdf/

29/10/2018 www.pdf-archive.com

Motiune site 79%

Eficientizarea birourilor politice ale TNL în vederea sporirii mediului competițional în cadrul organizațiilor și întărirea legăturilor cu organizațiile partenere - CEL, CSL sau YEPP III.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/18/motiune-site/

18/10/2017 www.pdf-archive.com

RegulamentSTS2015 78%

Evenimentul este organizat de SiSC – Sindicatul Studenţilor din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/05/regulamentsts2015-1/

05/03/2015 www.pdf-archive.com

Business Academy 3.0 77%

Mai-Iulie 2013 Ce vei învăța, practic, în cadrul acestui program?

https://www.pdf-archive.com/2013/05/10/business-academy-3-0/

10/05/2013 www.pdf-archive.com

CV Cancel Sebastian 24-10-2015 76%

Student in anul II la Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti ABILITATI Limbi straine:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/24/cv-cancel-sebastian-24-10-2015/

24/10/2015 www.pdf-archive.com

Programul zilelor u015Fcolii 2015 final 76%

Lăcrămioara Iordăchescu – Muzeul „Mihail Kogălniceanu” 11.00-16.00 Activităţi dedicate zilelor școlii în cadrul catedrelor (Sesiuni de comunicări ale elevilor, concursuri, dezbateri, conferinţe) Joi, 15 ianuarie 2015 09.00-12.00 Activităţi dedicate poetului Mihai Eminescu (recitări, vizite la muzee, depuneri de flori la statuia poetului, etc.) Activităţi dedicate zilelor școlii în cadrul catedrelor (Ateliere, concursuri, dezbateri) 14.15-16.45 Întâlnire omagială dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea şcolii – Sala mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași 16.45 – Cocktail – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași Vineri, 16 ianuarie 2015 09.00-15.00 Activităţi dedicate zilelor școlii în cadrul catedrelor (Sesiuni de comunicări ale elevilor, concursuri, dezbateri, conferinţe) ~1~ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 14 ianuarie 11.00-12.00 Activitate-proiect Să-l cunoaştem pe Eminescu, clasa pregătitoare, prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/14/programul-zilelor-u015fcolii-2015-final/

14/01/2015 www.pdf-archive.com

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 75%

(2) Sumele nealocate urmare desfdEurdrii Concursului nalionalllocal de proiecte de tineret se reporteazdin cadrul P2, dupd"

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com

Inlocuire ambreiaj Mondeo Mk2 75%

Inainte de a cobora sub masina am fixat traversa astfel incat sa traga putin motorul in sus si am asigurat radiatorul cu niste simple cuie introduse in gaurile special prevazute de constructor Astfel isi va mentine pozitia atunci cand va fi demontat cadrul motor pe care se sprijina la partea de jos.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/19/inlocuire-ambreiaj-mondeo-mk2/

19/05/2013 www.pdf-archive.com

Raport audit 2014.PDF 71%

-r evaluareasitualiilor contabile(financiare)' calculat in cadrul In cazul angaiamentelorincheiate intre pbrli orice indiciu angajamentde misiunii de audit, precurn ;i al faptului ca obiectivul si sfera unui calculatepragul de audit a fost determinat .., pii,ri..

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/raport-audit-2014/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

Raport audit 2015.PDF 71%

In cazul angajamentelorincheiate intre pdrli orice indiciu calculat in cadrul misiunii de audit, precum gi al faptului ca obier:tivul si sfera unui angajamentde audit a fost determinatcu privire la probelede ar:dit acumulate,calculatepragul de semnificafie,proceduri qi teste, credem cd echipa de audit in cadrul misiunii de audit conform planului de audit au relevat si obtinut prob,e suficiente pentru apreciereagi identifi-careariscurilor, precum qi cd auditul nostru a fost ef'ectuatla entitate impreuna cu specialigtii entitdtii cu guvernanla gi constituie o bazd suficientdpentru opinia noastr6.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/raport-audit-2015/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

Raport 2014 RO 67%

Acest raport prezintă cadrul, actorii și rezultatele programului național de sprijin pentru dezvoltarea fundațiilor comunitare în România.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/24/raport-2014-ro/

24/02/2016 www.pdf-archive.com

revista cdi 65%

Caragiale, în cadrul unor suite de activităţi dedicate „Anului Caragiale”.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/revista-cdi/

01/10/2012 www.pdf-archive.com

Draft Regulament Concurs de eseuri ct 60%

Primii trei clasaţi vor avea ocazia de a-şi prezenta lucrarea în cadrul unei sesiuni de colocvii în luna noiembrie 2

https://www.pdf-archive.com/2014/10/27/draft-regulament-concurs-de-eseuri-ct/

27/10/2014 www.pdf-archive.com

diploma oma 60%

Diplomă de participare Se acordă studentului Diana Andreea Mitrica, în urma cursurilor de marketing online desfășurate în cadrul programului Online Marketing Academy, în perioada Noiembrie - Decembrie 2015, în Universitatea Politehnica București, București.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/21/diploma-oma/

21/02/2016 www.pdf-archive.com

STRUCTURA ŞI DINAMICA PERSONALITĂŢII def Diana 60%

(DEX) Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psiho-fizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/08/structura-i-dinamica-personalit-ii-def-diana/

08/04/2016 www.pdf-archive.com

Reclamatie RCS-RDS service 60%

Dupa ce l-am primit, in cadrul fisei service s-a trecut ca telefonul prezinta urme de lovituri, insa in procesul verbal de predare scria ca are urme de zgarieturi.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/reclamatie-rcs-rds-service/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

Contract cadru pt util servN 59%

(f) PARTENERUL se angajează să ia toate măsurile în vederea livrării produselor şi furnizării serviciilor precum şi în vederea existenţei şi comunicării documentelor justificative pentru aceste operaţiuni în conformitate cu termenii şi condiţiile legale şi cele afişate în cadrul seviciilor Partenerului, MOBILPAY neavând nicio responsabilitate în acest sens.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/31/contract-cadru-pt-util-servn/

31/01/2018 www.pdf-archive.com

Raport 2013 RO 56%

Acest raport prezintă cadrul, actorii și rezultatele programului național de sprijin pentru dezvoltarea fundațiilor comunitare în România.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/24/raport-2013-ro/

24/02/2016 www.pdf-archive.com

CV- Dinisoae 56%

Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine Competenţe de comunicare 10/4/17 - Am promovat în mediul offline proiectele asociației, testându-mi astfel abilitățile de comunicare în © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2 Curriculum vitae vederea promovării.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/10/cv-dinisoae/

10/04/2017 www.pdf-archive.com

KMN2017 caiet-program 00- 56%

În ultimii șapte ani, multe din speranțele și dorințele legate de dezvoltarea și de conținutul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj s-au îndeplinit și, în același timp, în cadrul existent până acum, evenimentul și-a atins limitele.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/08/kmn2017-caiet-program-00/

08/08/2017 www.pdf-archive.com