Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «celach»:


Total: 60 results - 0.034 seconds

D 007 0014015 0001 100%

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych Operatora”, 1.7.3 „Partnerzy Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 99%

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych Operatora”, 1.7.3 „Partnerzy Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 97%

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych w celach marketingowych Operatora”, 1.7.3 „Partnerzy Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 90%

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

regulamin.. 89%

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do Strona 2/17 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 88%

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych fotografii wykonanych przez zwycięzców konkursu podczas wydarzeń festiwalowych.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 84%

926, ze zm.) z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 82%

Edukacji 7 w Tychach w celach związanych z udziałem w inicjatywach wspierających rozwój i popularyzację kultury fizycznej i sportu.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 82%

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 82%

Edukacji 7 w Tychach w celach związanych z udziałem w inicjatywach wspierających rozwój i popularyzację kultury fizycznej i sportu.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 81%

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu komentarze (+laureaci) 79%

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wyłonieniem Zwycięzcy oraz Laureatów, przekazaniem im Nagród oraz ogłoszeniem wyników Konkursu na Fanpage.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/regulamin-konkursu-komentarze-laureaci/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa ResteMusicFestival 2012 79%

W imieniu zespołu wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Naszych danych osobowych przez Organizatora Festiwalu w celach organizacyjnych i promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/07/karta-zg-oszeniowa-restemusicfestival-2012/

07/03/2012 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 79%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

CV Jamar Tesan 79%

Do USA przyjechałem w celach rozwijania własnej kariery zawodowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/cv-jamar-tesan/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

kartaZgłoszenia 79%

883 ) ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu, - posiadam dobry stan zdrowia, nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

ptsf deklracja 79%

wraz z późniejszymi zmianami), wykorzystywanie ich w celach statutowych, a także na umożliwienie korzystania z nich podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

karta zgloszenia 2017 czestochowa 79%

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji (nr dowodu osobistego, adresu poczty elektronicznej) przez Izbę Przemysłowo-Handlową Gospodarki Złomem z siedzibą w Warszawie w celach związanych z organizacją spotkania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/karta-zgloszenia-2017-czestochowa/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 79%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i innych czynności wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

cv-2-adam 79%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/16/cv-2-adam/

16/04/2018 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 78%

Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych w Unii Europejskiej.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 77%

 oferta złożona przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z zapisami w statucie podmiotu i KRS)  podmiot nie posiada w celach statutowych zapisów umożliwiających mu świadczenie usług wymaganych przez zamawiającego.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Ogłoszenie 77%

lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/14/og-oszenie/

14/09/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 77%

wolno odpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji 46.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na Facebooku 76%

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/08/regulamin-konkursu-na-facebooku/

08/12/2017 www.pdf-archive.com