Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 December at 16:25 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cercetare»:


Total: 15 results - 0.041 seconds

Sociologie-Plan-2012-2015 100%

Limbă străină Educaţie fizică Total Metode si tehnici de cercetare sociologica DECAN, Prof.univ.dr.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/02/sociologie-plan-2012-2015/

02/04/2014 www.pdf-archive.com

Ciobica Alin CV 91%

10, ap 40, Iasi 0751218264 alin.ciobica@uaic.ro Romana 14.06.1981 Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Domenii principale studiate/competenţe dobândite 2009 - prezent Asistent cercetare Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Domenii principale studiate/competenţe dobândite 2008 - 2011 Cercetator stiintific Perioada Funcţia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Domenii principale studiate/competenţe dobândite 2011 - prezent Cercetator stiintific III Cercetare Facultatea de Biologie, Universitatea “Al.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/22/ciobica-alin-cv/

22/01/2013 www.pdf-archive.com

Articol acad. Ion BOSTAN 16.07.17 85%

În baza cercetărilor ştiinţifice şi a activităţilor experimental-constructive efectuate în cadrul Centrului Științific de Cercetare a Tehnicii Electronice de Calcul (НИЦЭВТ), unde erau angajaţi peste 1200 de ingineri şi colaboratori ştiinţifici – (majoritatea absolvenţi ai UTM) în colaborare cu uzina „Счетмаш” din Chişinău, în perioada anilor 1970-2000, a fost proiectată şi fabricată o gamă largă de maşini de calcul analogice şi analogico-digitale.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/18/articol-acad-ion-bostan-16-07-17/

18/07/2017 www.pdf-archive.com

Program.PDF 77%

Totodată, în cadrul institutului se desfășoară o importantă activitate de cercetare în medicină.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/29/programpdf/

29/10/2018 www.pdf-archive.com

Raport CNIPMMR 57%

cercetare- Director executiv, Victoria Guţă Tibisor Miron, vicepreşedinte, Preşedinţi de structuri Ion Piţurescu, membru CP ACŢIUNI MULTIANUALE REALIZATE DE CNIPMMR Organizarea de conferinţe de presă bilunare Permanent Prof.univ.dr.Ovidi u Nicolescu, preşedinte 5

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/raport-cnipmmr/

27/07/2016 www.pdf-archive.com

Emys orbicularis.Extras-descriere 56%

ISBN 978-973-0-09539-5 CUPRINS INTRODUCERE SISTEMATICÃ Paleontologie Taxonomie Subspecii DESCRIEREA SPECIEI Dimensiuni Formã ºi aspect Caracteristici anatomice Colorit Caractere sexuale secundare Descrierea formelor Emys orbicularis orbicularis I ºi II COMPORTAMENT Termoreglarea Ciclul anual de activitate Ciclul diurn de activitate Hrãnirea Activitatea nupþialã Depunerea pontelor Incubaþie, eclozare ºi dezvoltarea juvenililor 4 9 9 10 16 17 21 21 23 Omul Vulnerabilitatea populaþiilor cu numãr mic de indivizi - Cazul Avrig CONSERVARE ªI MANAGEMENT Legislaþie Metode de conservare in situ Considerente genetice Metode de conservare ex situ Criterii pentru evaluarea stãrii favorabile de conservare a populaþiilor ºi habitatelor Mãsuri ºi metode concrete de protecþie Educaþie Cercetare ºi monitorizare 60 69 73 74 77 79 83 87 92 92 24 27 28 29 31 32 34 37 HABITATE Habitatul ideal Tipurile de habitat din România 42 47 AMENINÞÃRI Prãdãtori naturali 57 ÎN CAPTIVITATE Deþinerea þestoaselor de apã europene în România Caracteristicile unei þestoase sãnãtoase Întreþinerea temporarã a þestoaselor în acvaterarii Întreþinerea temporarã a þestoaselor în amplasamente seminaturale Hrana Hibernarea Incubarea artificialã 100 MULÞUMIRI GLOSAR DE TERMENI 106 107 BIBLIOGRAFIE 108 97 99 101 102 103 104 Siliºtea, Teleorman foto:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/28/emys-orbicularis-extras-descriere/

28/06/2011 www.pdf-archive.com

plagiataronioanBiometriametodaidentificarecriminalistica 54%

19 Aplicaţia 3 D - Studiu propriu de cercetare ştiinţifică criminalistică cu aplicare în biometrie ............................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/02/16/plagiataronioanbiometriametodaidentificarecriminalistica/

16/02/2016 www.pdf-archive.com

Pliant Horezu Summer Music Academy 48%

După o scurtă perioadă de cercetare ştiinţifică la Institutul de Folclor din Bucureşti, în 1963 devine asistent în instituţia pe care o absolvise, unde a predat până în 2014, în calitate de profesor universitar;

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/pliant-horezu-summer-music-academy/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

fisa de inscriere si informatii Horezu Summer Music Academy 48%

După o scurtă perioadă de cercetare ştiinţifică la Institutul de Folclor din Bucureşti, în 1963 devine asistent în instituţia pe care o absolvise, unde a predat până în 2014, în calitate de profesor universitar;

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/fisa-de-inscriere-si-informatii-horezu-summer-music-academy/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

GAZETA DE SM NUMARUL 3 46%

În răspunsul transmis de ministru se mai arată şi faptul că alţi doi agenţi de poliţie din ca- drul Serviciului sătmărean sunt vizaţi de cercetare prealabilă, pentru dispariţia unui document clasificat din birourile instituţiei.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/gazeta-de-sm-numarul-3/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

Spiritism - Arsenie Boca 45%

Făcându-se cercetare undeva, într-un ospiciu de nebuni, s-a g ă sit că 70 de inşi la su tă , din cei internaţi, făcuseră spiritism.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/01/spiritism-arsenie-boca/

01/04/2016 www.pdf-archive.com

programusl 43%

A IGNORAT CU BUNĂ ŞTIINŢĂ SISTEMUL DE SĂNĂTATE, a închis spitale, institute de cercetare, a determinat emigrarea medicilor şi a cadrelor sanitare, a lăsat categorii întregi de bolnavi fără medicamentaţia indispensabilă periclitând nivelul de sănătate şi speranţa de viaţă a românilor.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/15/programusl/

15/08/2013 www.pdf-archive.com

CVInstructions 39%

ANEXE Listaţi documentele anexate CV-ului (copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare, recomandări de la locul de muncă, publicaţii sau lucrări de cercetare).

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/cvinstructions/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Gazeta de Satu Mare numarul 8 20%

"în urma celor constatate de echipa de control", membrii Corpului de control descinzînd la Serviciul de Paşapoarte în luna februarie a acestui an, "conducerea ministerului a aprobat (...) declanşarea procedurii de cercetare prealabilă faţă de şeful Servicului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Satu Mare, pentru a se constata existenţa / inexistenţa în sarcina acestuia a abaterilor disciplinare prevăzute de Legea nr.360/2002 (Statutul poliţistu- lui - n.r.), respectiv de comportament necorespunzător în serviciu, familie sau societate, dacă aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei şi neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici, sau de la autorităţile anume abilitate de lege".

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/gazeta-de-satu-mare-numarul-8/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Gazeta de Satu Mare numarul 9 17%

Care au fost motivele şi meritele pentru care l-aţi angajat consilier la Cancelaria primului ministru pe generalul Adam, fost ofiţer în Batalionul de cercetare - diversiune al Direcţiei de Informaţii a Armatei de la Buzău?

https://www.pdf-archive.com/2013/09/18/gazeta-de-satu-mare-numarul-9/

18/09/2013 www.pdf-archive.com