Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «charakterystyka»:


Total: 27 results - 0.045 seconds

Tablice 100%

Charakterystyka wibracji podstawowych 4. Charakterystyka wibracji mistrzowskich 5.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/25/tablice/

25/06/2016 www.pdf-archive.com

Pytania z automatyki 96%

charakterystyka statyczna, linearyzacja i wzmocnienie elementu na przykładzie sprężyny prostej.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/14/pytania-z-automatyki/

14/05/2014 www.pdf-archive.com

SKRYPT - anteny WIFI 95%

Typy, charakterystyka anten WLAN.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/10/skrypt-anteny-wifi/

10/02/2012 www.pdf-archive.com

Prezentacja - zajęcia 2 93%

Parametry materiałowe Charakterystyka betonu Tabl.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/16/prezentacja-zaj-cia-2/

16/03/2017 www.pdf-archive.com

Konrad Rudnicki - praca magisterska 88%

4 1.2 Charakterystyka noradrenaliny jako neurotransmitera .............................................

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/konrad-rudnicki-praca-magisterska/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

20080424133348 84%

1 2 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FIRMY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU II.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/20/20080424133348/

20/01/2016 www.pdf-archive.com

cw1 dioda 81%

W punkcie przecięcia prostej poziomej z charakterystyka rysujemy styczną do charakterystyki (polecenia:

https://www.pdf-archive.com/2012/02/02/cw1-dioda/

02/02/2012 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 78%

 Przedstawienie tematu i opis wymagań, założenia własne, strukturę funkcjonalną systemu oraz ewentualne ograniczenia  Charakterystyka struktur przechowujących dane:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Rybnik biznesplan 75%

charakterystyka rynku docelowego Rybnik to dosyć duże miasto liczące 145tyś mieszkańców.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/rybnik-biznesplan/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Silniki Pneumatyczne 73%

ZALETY  ● ● ● ● ● ● ● ● WADY  Łatwe​ ​sterowanie:​ ​moment​ ​obrotowy​ ​zależy  liniowo​ ​od​ ​ciśnienia​ ​podawanego​ ​powietrza.  Łatwość​ ​zmiany​ ​kierunku​ ​obrotu.  Mały​ ​stosunek​ ​masa/moc.  Możliwość​ ​osiągania​ ​bardzo​ ​wysokich  obrotów.  Względnie​ ​bezpieczny.  Nie​ ​emituje​ ​zanieczyszczeń.  Krótki​ ​czas​ ​napełniania​ ​zbiornika.  Zadowalająca​ ​trwałość.  ● ● ● ● Rozprężanie​ ​się​ ​powietrza​ ​powoduje  oziębienie,​ ​co​ ​zmniejsza​ s ​ prawność.  Sprężone​ ​powietrze​ ​ma​ ​niską​ ​gęstość  magazynowanej​ ​energii.  Konieczność​ ​stosowania​ ​wytrzymałych  zbiorników​ ​na​ ​sprężone​ ​powietrze,​ ​co​ ​sprawia  że​ ​bywają​ ​one​ ​ciężkie​ ​i​ ​tanie​ ​lub​ ​lekkie​ ​jednak  drogie.  Otrzymanie​ ​sprężonego​ ​powietrza​ ​może  wiązać​ ​się​ ​z​ ​użyciem​ ​mniej​ ​ekologicznego  źródła​ ​energii​ ​niż​ ​ono​ ​samo​ ​i​ ​ze​ ​stratami  mocy​ ​w​ ​związku​ ​z​ ​podgrzewaniem​ ​powietrza  podczas​ ​sprężania.    Podział Tłokowe  Zębatkowe  Łopatkowe  Turbinowe  Grafika​ ​#1​ ​-​ ​schematyczne​ ​rysunki​ ​poszczególnych​ ​typów​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Kolejno​ ​od​ ​lewej:​ ​Tłokowy,​ ​Zębatkowy,​ ​Łopatkowy​ ​i​ ​Turbinowy      0 1 Grafika​ ​#2​ ​-​ ​Fotografie​ ​silników​ ​pneumatycznych           Grafika​ ​#3​ ​-​ ​Przykładowa  charakterystyka​ ​dla​ ​silnika  pneumatycznego  Oś​ ​pionowa,​ ​od​ ​lewej:  ​ ​Moc[kW],​ ​Moment​ ​obrotowy[Nm],  ​ ​Pobór​ ​powietrza[l/s];  Oś​ ​pozioma:​ ​Obroty​ ​silnika​ ​[r/min].    1 2 Grafika​ ​#4​ ​-​ ​Bardziej​ ​złożona,​ ​uogólniona​ ​charakterystyka​ ​dla​ ​silników  pneumatycznych​ ​uwzględniająca​ ​różne​ ​ciśnienia.    Grafika​ ​#5​ ​-​ ​Zasada​ ​działania​ ​na​ ​przykładzie​ ​silnika​ ​Tłokowego  2 3 Małe​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​powszechnie​ ​używane​ ​do​ ​napędu​ ​narzędzi​ ​ręcznych,  takich​ ​jak​ ​wiertarki,​ ​młoty​ ​udarowe,​ ​szlifierki,​ ​klucze​ ​itp.​ ​Obecnie​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​też  używane​ ​do​ ​rozruchu​ ​silników​ ​spalinowych​ ​w​ ​samochodach​ ​wyścigowych.​ ​Niemniej​ ​nie  słabnie​ ​zainteresowanie​ ​szerszym​ ​wykorzystaniem​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Zainteresowanie​ ​dotyczy​ ​również​ ​zastosowania​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​do​ ​napędu  pojazdów.Typowe​ ​rozwiązania​ ​konstrukcyjne​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​przedstawiono​ ​na  Grafice​ ​#1.     W​ ​silnikach​ ​tłokowych​ ​organem​ ​roboczym​ ​jest​ ​tłok.​ ​Zasada​ ​działania​ ​jest​ ​podobna  jak​ ​w​ ​tłokowych​ ​silnikach​ ​innego​ ​typu.​ ​Ruch​ ​posuwisto-zwrotny​ ​tłoka​ ​jest​ ​zamieniany​ ​na  ruch​ ​obrotowy​ ​przez​ ​zastosowanie​ ​wału​ ​korbowego​ ​(2).​ ​Równomierną​ ​pracę​ ​uzyskuje​ ​się  przez​ ​współpracę​ ​kilku​ ​tłoków​ ​z​ ​wałem.​ ​Silniki​ ​tłokowe​ ​są​ ​stosowane​ ​w​ ​zakresie​ ​mocy​ ​od  1,5​ ​do​ ​20​ ​kW,​ ​a​ ​uzyskiwane​ ​obroty​ ​wynoszą​ ​do​ ​5000​ ​obr/min,​ ​przy​ ​ciśnieniu​ ​zasilania​ ​do​ ​6  barów.     Silnik​ ​zębatkowy.​ ​W​ ​korpusie​ ​(1)​ ​znajdują​ ​się​ ​dwa​ ​koła​ ​zębate​ ​(2)​ ​i​ ​(3),​ ​z​ ​których​ ​koło  (2)​ ​jest​ ​sprzęgnięte​ ​z​ ​napędzanym​ ​wałkiem​ ​(4),​ ​a​ ​koło​ ​(3)​ ​jest​ ​kołem​ ​współpracującym.  Kierunek​ ​obrotów​ ​wałka​ ​(4)​ ​zależy​ ​od​ ​kierunku​ ​doprowadzenia​ ​sprężonego​ ​powietrza.​ ​W  silnikach​ ​zębatkowych​ ​moment​ ​obrotowy​ ​powstaje​ ​w​ ​wyniku​ ​siły​ ​działającej​ ​na  powierzchnię​ ​zębów​ ​dwóch​ ​współpracujących​ ​ze​ ​sobą​ ​kół​ ​zębatych.​ ​Wartość​ ​siły,​ ​jaka  działa​ ​na​ ​koła​ ​zębate,​ ​zależy​ ​od​ ​ciśnienia​ ​gazu​ ​dolotowego,​ ​a​ ​jego​ ​obroty​ ​od​ ​strumienia  gazu.​ ​Silniki​ ​te​ ​znajdują​ ​zastosowanie​ ​w​ ​napędach​ ​o​ ​dużych​ ​mocach,​ ​powyżej​ ​40​ ​kW.     Typowy​ ​silnik​ ​łopatkowy​ ​ ​zbudowany​ ​jest​ ​z​ ​cylindra​ ​(1)​ ​oraz​ ​wirnika​ ​(2)​ ​z​ ​łopatkami  (3)​ ​umieszczonymi​ ​w​ ​szczelinach​ ​wzdłużnych.​ ​Wirnik​ ​(2)​ ​zamontowany​ ​jest​ ​mimośrodowo  w​ ​stosunku​ ​do​ ​osi​ ​cylindra​ ​(1),​ ​co​ ​powoduje,​ ​że​ ​pomiędzy​ ​ścianką​ ​wewnętrzną​ ​cylindra,  łopatkami​ ​oraz​ ​wirnikiem​ ​powstają​ ​komory​ ​robocze​ ​o​ ​zmieniającej​ ​się​ ​objętości.​ ​Sprężone  powietrze​ ​wprowadzane​ ​jest​ ​pomiędzy​ ​dwie​ ​sąsiadujące​ ​łopatki.​ ​Wskutek​ ​różnicy​ ​ciśnień  przed​ ​i​ ​za​ ​łopatką​ ​wirnik​ ​zostaje​ ​wprowadzony​ ​w​ ​ruch​ ​obrotowy.​ ​Powietrze,​ ​które​ ​znajduje  się​ ​pomiędzy​ ​łopatkami,​ ​ulega​ ​rozprężaniu​ ​na​ ​skutek​ ​zwiększania​ ​się​ ​objętości​ ​przestrzeni  między​ ​łopatkami.​ ​Mimośrodowość​ ​i​ ​średnicę​ ​wirnika​ ​dobiera​ ​się​ ​w​ ​taki​ ​sposób,​ ​aby​ ​siła  działająca​ ​na​ ​łopatki​ ​była​ ​stała​ ​w​ ​całym​ ​cyklu​ ​pracy​ ​silnika.​ ​Jest​ ​to​ ​możliwe,​ ​gdyż​ ​wraz​ ​z  obniżaniem​ ​się​ ​ciśnienia​ ​wzrasta​ ​powierzchnia​ ​łopatek.​ ​Podczas​ ​pracy​ ​łopatki​ ​dociskane​ ​są  do​ ​powierzchni​ ​wewnętrznej​ ​cylindra​ ​siłą​ ​odzxcśrodkową,​ ​zapewniając​ ​w​ ​ten​ ​sposób  efektywne​ ​uszczelnienie.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​pracują​ ​przy​ ​obrotach​ ​od​ ​kilku​ ​tysięcy​ ​do  kilkudziesięciu​ ​tysięcy​ ​obrotów​ ​na​ ​minutę.​ ​Liczba​ ​łopatek​ ​w​ ​silniku​ ​zawiera​ ​się​ ​od​ ​3​ ​do​ ​10.  Mniejsza​ ​liczba​ ​łopatek​ ​zwiększa​ ​sprawność​ ​silnika,​ ​ale​ ​utrudnia​ ​jego​ ​rozruch.    ​ ​W​ ​silnikach​ ​turbinowych​ ​w​ ​korpusie​ ​umieszczone​ ​jest​ ​koło​ ​łopatkowe​ ​(1)  napędzające​ ​wałek​ ​(2).​ ​Zasilanie​ ​silnika​ ​odbywa​ ​się​ ​przez​ ​otwór​ ​wlotowy​ ​(3),​ ​a​ ​rozprężenie  gazu​ ​występuje​ ​na​ ​wylocie​ ​(4).​ ​Ruch​ ​obrotowy​ ​wałka​ ​(2)​ ​wymusza​ ​strumień​ ​gazu  przepływającego​ ​przez​ ​silnik.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​są​ ​stosowane​ ​przy​ ​małych​ ​obciążeniach,  mogą​ ​natomiast​ ​osiągać​ ​bardzo​ ​duże​ ​obroty​ ​(nawet​ ​do​ ​500​ ​000​ ​obr/min),​ ​na​ ​przykład​ ​w  napędach​ ​wiertarek​ ​dentystycznych.​ ​W​ ​pracy​ ​zaproponowano​ ​rozwiązanie​ ​oparte​ ​na  zasadzie​ ​wirującego​ ​tłoka,​ ​podobnie​ ​jak​ ​to​ ​ma​ ​miejsce​ ​w​ ​silnikach​ ​przepływowych  3 4 4

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/silniki-pneumatyczne/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

projekt 68%

Charakterystyka dzielnicy.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/30/projekt/

30/08/2015 www.pdf-archive.com

domy-w-ustroniu-oferta 63%

„Domy w Ustroniu” - http://domywustroniu.pl Charakterystyka nieruchomości Typ budynku :

https://www.pdf-archive.com/2013/04/10/domy-w-ustroniu-oferta/

10/04/2013 www.pdf-archive.com

komunikatnr2 2016 63%

Charakterystyka łowiska ● linia brzegowa:

https://www.pdf-archive.com/2016/09/04/komunikatnr2-2016/

04/09/2016 www.pdf-archive.com

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 63%

Charakterystyka pojazdu marki Mercedes W123 prezentowanego na zlocie Rok produkcji:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/karta-zg-oszenia-uczestnictwa/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

karty d1 d2 62%

Właściwości Zastosowanie Charakterystyka • Prezentacja • Kolor • Wygląd • Substancja wiąŜąca • Rozpuszczalnik • Gęstość w 18°C • Suchy wyciąg • Dostępne pojemniki • Okres przechowywania • Warunki przechowywania • Temperatura zapłonu • Bezpieczeństwo Gatunki drzew egzotycznych:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/karty-d1-d2/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

ke (1) 59%

Zawory - dane techniczne Charakterystyka głośności dla zaworów wentylacyjnych nawiewnych KE Poziom głośności Lw Tłumienie dźwięku Współczynnik korekcyjny Koct (dB) KE Średnia częstotliwość w oktawach (Hz) 125 250 500 1000 2000 KE 4000 8000 80 2 2 1 0 -3 -9 -17 100 4 3 2 0 -7 -15 -30 125 2 7 3 -2 -10 -20 -32 160 5 7 3 -2 -10 -19 -32 200 8 6 4 -3 -10 -19 -32 tol.± 3 2 2 2 2 2 3 tol.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/ke-1/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Konkurs przemiana kosztorys20150205 58%

 Charakterystyka  kolorystyczna  Twojego  typu  urody  na  podstawie  analizy  kolorystycznej   Cztery  Pory  Roku  –  dowiesz  się  jakim  jesteś  typem  urody  i  poznasz  gamę  kolorów  zgodnych  z   Twoim  wewnętrznym  oraz  zewnętrznym  pięknem.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/konkurs-przemiana-kosztorys20150205/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 57%

Gracze odszukują cechy swoich bohaterów w tabeli 4.3 Charakterystyka bohaterów i zapisują uzyskane w tej tabeli informacje na karcie cech danego bohatera.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

Opis Produktu - PP HP548R.PDF 57%

Charakterystyka Produktu Status Handlowy:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/opis-produktu-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

raport mgenerator short 55%

Charakterystyka polskiego rynku m-commerce na tle innych 11 krajów II.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/raport-mgenerator-short/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 54%

- ogólna charakterystyka tematu, - sformułowanie problemów, celów, hipotez i pytan badawczych pracy, - ustalenie ograniczen w realizacji tematu, - ustalenie planu pracy oraz ram czasowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

PRZEPISY-GRY-2013-2016 50%

SĘDZIOWIE KOMISJA SĘDZIOWSKA I PROCEDURY SĘDZIA PIERWSZY SĘDZIA DRUGI SEKRETARZ ASYSTENT SEKRETARZA SĘDZIOWIE LINIOWI OFICJALNA SYGNALIZACJA DIAGRAMY Oficjalne tłumaczenie Przepisów gry w piłkę siatkową 2 CHARAKTERYSTYKA GRY Piłka siatkowa, zwana popularnie siatkówką, jest grą rozgrywaną przez dwa zespoły na boisku przedzielonym siatką.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/przepisy-gry-2013-2016/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

brd 46%

STRU UKTURA MIE EJSC KONCE ENTRACJI ZDARZE( DR ROGOWYCH H Z UDZIA)E EM ROW WERZYSTÓ ÓW (wg danychh z lat 2006 – 20008) Charaakterystyka ogólna o Parking/obiekt 7 3.7 Skrzy$owannie (%"cznie) 59.8 Odcinek (%"cznie) 36.6 Charakterystyka szczzegó&owa 22.0 P%aszczyzna kolizji na skrzy$owaniu u 9 17.9 Odcinek mi##dzy p-ktami kolizji 15.4 u Wjazdy i wyjazdy z obiektu 15.4 Wlot na skrzy$owaniee 13.4 Wlot - prrzej!cie dla pieszych h 4.9 Wylot - prrzej!cie dla pieszych h 3.7 Parking/Obiek kt 3 3.3 Odcinek - prrzej!cie dla pieszych h 2.8 ylot ze skrzy$owaniaa Wy 1.2 P%aaszczyzna akumulacji na skrzy$owaniu u 0.0 P%aszczyzna zawracaniaa 0.0 5.0 1 10.0 15.0 20 0.0 25.0 Zm mienno$% stru uktury w lata ach 1998– 20008 70.0 60.0 61.7 57.8 53.1 44.8 36.2 2 39.0 61.3 3 61.3 61.6 48.0 58.5 50.0 40.0 59.0 5 55.2 42.9 40.4 38.6 41.9 46.7 36.4 30.0 57.0 32.5 35.0 20.0 10.0 2.1 2.5 0.0 1998 1999 2.4 0 0.0 200 00 Skrzy$o owanie Raport o stanie brd w Bydgoszczy 2008 2001 4.1 2002 2003 3 5.3 2.0 1.8 2004 Odcinek mi#dzzyw#z%owy 2005 6.3 2006 Parking/ob biekt 1.2 2007 3.8 3 2 2008 - 57 - TRUKTURA PRZYCZYN N ZDARZE( DROGOWYC D CH Z ROWER RZYSTAMI RYS.

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com

Karta Charakterystyki - PP HP548R.PDF 41%

* 3 Skład/informacja o składnikach - Charakterystyka chemiczna:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/karta-charakterystyki-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

dyspraskja 38%

Volume 23, No Dyspraksja – charakterystyka zaburzenia Praksja to zdolność ciała do szybkiego zaplanowania i wykonania odpowiedniej sekwencji ruchów w nowej sytuacji.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/dyspraskja/

28/01/2014 www.pdf-archive.com