PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 September at 19:41 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «charakterze»:


Total: 18 results - 0.051 seconds

Klauzula o poufnosci 100%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

Kupię Sprzedam Zamienię Regulamin Grupy 84%

Na stronie grupy dopuszczalne są tylko i wyłącznie ogłoszenia o charakterze prywatnym.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/kupi-sprzedam-zamieni-regulamin-grupy/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

nieznany swiat nr 4 77%

Tworzą go pewne wyspecjalizowane komórki, tkanki i narządy, jak również związki chemiczne natury białkowej o charakterze przeciwciał, krążące w płynach ustrojowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/nieznany-swiat-nr-4/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

Serial Opowieść Podręcznej S01E01 Lektor PL CDA 74%

Podejrzewam także, iż w charakterze feministka nie prawdopodobnie darzyć sympatią literatury, której odbiorcami są teoretycznie nastoletni chłopcy zafascynowani nowoczesną technologią.

https://www.pdf-archive.com/2018/07/28/serial-opowie-podrcznej-s01e01-lektor-pl-cda/

28/07/2018 www.pdf-archive.com

Sprawozdanie2013 73%

Sprawozdanie2013 1 W czasie Ham Radio 2013, jak ma to miejsce co roku, odbyły si ró ne spotkania przedstawicieli mi dzynarodowego rodowiska krótkofalowców – zarówno te o ogólnym charakterze oficjalnoreprezentacyjnym, jak i posiedzenia gremiów roboczych ró nych specjalno ci.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/sprawozdanie2013/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

7 73%

7 Organizacja konferencji o charakterze biznesowym, może być wielce ciężkim zajęciem.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/12/7/

12/11/2014 www.pdf-archive.com

DJ LOKKER - OFERTA 72%

Pierwsze kroki w charakterze DJ'a stawiałem w trakcie

https://www.pdf-archive.com/2014/09/04/dj-lokker-oferta/

04/09/2014 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 71%

e-mail OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mojej osoby do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 67%

Deklaracja Czlonkowska Stowarzyszenia PRZYJAZNE DEKLARACJA CZŁONKOWSKA NADBUŻAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ‘’PRZYJAZNE MIERZWICE’’ Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Nadbużańskiego Stowarzyszenia ‘’Przyjazne Mierzwice’’ z siedzibą w Starych Mierzwicach, w charakterze członka zwyczajnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 63%

Obowiązek podatkowy - data wykonania usługi, - data dokonania dostawy towarów, - świadczenia o charakterze ciągłym, - obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania świadczeń, - przypadki w jakich wystawienie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, - otrzymanie zaliczki a data powstania obowiązku podatkowego, - data powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniach realizowanych poza terytorium Polski, - obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Sojuszu 61%

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1.Sojusz SIŁA W GRUPIE (SwG) jest sojuszem o charakterze pokojowym.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/28/regulamin-sojuszu/

28/03/2015 www.pdf-archive.com

Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK 60%

Niezwykły dowódca ROAK “Ksiądz Stanisław Domański akceptował działalność o charakterze samoobrony, a nigdy nie dopuszczał do bezsensownego rozlewu krwi.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/29/ksi-dz-o-nierz-wykl-ty-niezwyk-y-dow-dca-roak/

29/03/2017 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 60%

każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

innowacje po barczewsku NIK 58%

„………chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie menedżerów, którzy będą potrafili ( ) Oceniamy, że główną przyczyną wolnego tempa budowy dróg i autostrad w Polsce przez ostatnich kilkanaście lat były bariery prawne i proceduralne, brak decyzyjności poszczególnych urzędników odpowiedzialnych za te inwestycje i brak ciągłości prowadzonych działań, niewydolne, złe zarządzanie, często o stricte biurokratycznym charakterze, i z reguły zbyt skromny budżet na budowę i remonty.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/17/innowacje-po-barczewsku-nik/

17/12/2013 www.pdf-archive.com

1 57%

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór, zdefiniowany przez ustawodawcę jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 56%

III charytatywny zlot jest eventem motoryzacyjnym o charakterze integracyjnym.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 55%

W każdym indywidualnym przypadku, gdy rodzice uważają, iż wobec nich zastosowano przemoc lub groźbę w celu zmuszenia do określonego działania, należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.[…]” W związku z powyższym informuję, że w przypadku dalszych tego typu działań o charakterze nękania, presji psychicznej i gróźb bezprawnych w sprawie szczepień (również ewentualnych wizyt, telefonów, wezwań, etc.),

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 54%

Następne zagrożenie to «flaming», czyli zamieszczanie serii wiadomości o celowo wrogim lub obraźliwym charakterze na forum, liście czy też grupie dyskusyjnej w Internecie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com