Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «cheltuieli»:


Total: 18 results - 0.038 seconds

Situatia finaciara 2015 DPP.PDF 100%

Dl (dna) '% ( ' ' ' ' 4 rer 02J 2 92 4 r'f Anexa 8 Not[ informativi privind veniturile gi cheltuielile clasificate dupi naturi Perioadade Indicatori Venituri din vinzdri Alte venituri din activitatea ionali Venituri din alte activitdti Total venituri (rd.010+ rd.020+ rd.030 Yarialia stocurilor Costul vinz5.rilor mdrfurilor vindlrte Cheltuieli privind stocurile Cheltuielicu lul privind remunerareamuncii Contribulii de asigurdri sociale de stat obligatorii 9i de asigurareobligatorie de asisten!5medicald Cheltuieli cu amortizareagi depreciereaactivelor imobilizate Alte cheltuieli Cheltuieli din alte activitati Total cheltuieli(rd.050+ rd.060+ rd.070+ rd.080+ rd,090+ rd.l00+ rd.l l0 + rd.120) ) pind la impozitare(rd.040- rd.l30 Cheltuieli orivind venit Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune /f /8 /J/ Profit (pi rd.140-rd.150) "/pf %g Anexa 1 Nr.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/situatia-finaciara-2015-dpp/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

RO Ferratum Summer Bar 2019 95%

Cheltuielile in vacanta de vara raportate la veniturile gospodariei Cheltuieli in raport cu alte tari 66 % 56 % 51 % 5% 5% Finantarea activitatilor de vara pentru copii Festivaluri de vara Investitii recreationale 4% 100 85 84 83 75 37 35 Danemarca Brazilia Romania 12 % 100 2% Participarea la evenimente sportive 5% Servicii wellness &

https://www.pdf-archive.com/2019/06/18/roferratumsummerbar2019/

18/06/2019 www.pdf-archive.com

Barometru-de-Craciun 2018 93%

Cheltuielile pentru vacanta de Craciun raportate la veniturile gospodariei Cheltuieli in raport cu alte tari 48 % 38 % 11 % 10 % 72 66 58 54 50 Germania Olanda 77 89 13 % Finlanda 14 % Danemarca 89 15 % Norvegia 94 17% Estonia 99 17 % Letonia 100 18 % Cehia 105 19% Ausrtalia 19 % Toate tarile 111 20 % Polonia 112 22 % Spania 114 22 % Canada 117 22 % Croatia 127 Bulgaria 150 Romania 195 Brazilia Mexic 248 23 % UK 25 % Suedia 29 % Principalele cheltuieli in Vacanta de Craciun 2018 3 2% 2% 2% Servicii wellness &

https://www.pdf-archive.com/2018/12/07/barometru-de-craciun2018/

07/12/2018 www.pdf-archive.com

Barometrul International de Craciun 2019 90%

Cheltuielile în perioada sărbătorilor de iarnă raportate la veniturile gospodăriei CHELTUIELI ÎN RAPORT CU ALTE ȚĂRI 71 71 62 38 Olanda 78 18% Estonia 78 18 % Suedia 95 20% UK 20 % Norvegia 100 103 24 % Canada 108 25 % TOATE ȚĂRILE 133 26 % Croația 134 27 % Bulgaria 134 34 % România Polonia 34 % Spania 143 34 % Australia 363 Brazilia 36 % Letonia 91 % 16 % Principalele cheltuieli în perioada sărbătorilor de iarnă 2019 3 2% 2% 2% 2% Servicii wellness &

https://www.pdf-archive.com/2019/12/16/barometrul-international-de-craciun2019/

16/12/2019 www.pdf-archive.com

Raport audit 2014.PDF 77%

Proceduri, il 4.21.Alte venituri gi cheltuieli 6.0.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/raport-audit-2014/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

declaratia230 71%

— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/declaratia230/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

Dosarul nr 64%

………………………… in beneficiul …… ……….., 1150 (o mie о suta cincizeci) lei cheltuieli de judecata.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/dosarul-nr/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

Pages de 230 OPANAF 147 2020 64%

Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit *) Cererea se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activităţi independente / activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit, activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reţine la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/27/pages-de-230opanaf1472020/

27/01/2020 www.pdf-archive.com

Image1.PDF 62%

444, 35 LEI reprezentanddebit + cheltuieli de executare.* raport de expertiza tehnica.+ inscrieresomatiein CF In temeiul art 504 Cod Pr Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua de 03 IUI\IE 2011 ora f2.00 se va vinde la licitatie publica (locul vanzaii):

https://www.pdf-archive.com/2011/05/17/image1/

17/05/2011 www.pdf-archive.com

Raport audit 2015.PDF 58%

Alte imp ozite 4.18.Alte angajamente 4.19.Vinziri 4.20.Cost 4.21.Alte venituri gi cheltuieli 5.0.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/raport-audit-2015/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

Anexa card 2 mobilpay 55%

c) să încaseze contravaloarea oricăror cheltuieli în legătură cu suma restituită.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/31/anexa-card-2-mobilpay/

31/01/2018 www.pdf-archive.com

strategie 2007-2013 pui 51%

al terenurilor şi spaţiilor disponibile - Promovarea comunei Pui şi a posibilităţilor de dezvoltare a investiţiilor - Realizare catalog privind oferta de terenuri şi spaţii disponibile - Creşterea investiţiilor în zonă, crearea de noi locuri de muncă Societăţi comerciale care vor avea oportunitat ea de se dezvolta şi investii pe teritoriul comunei Pui Hunedoara 800 Euro, fără cheltuieli personal Primăria comunei Pui – bugetul local - Parc Industrial amenajat şi realizat, având toate utilităţile asigurate, - minim 15 noi locuri de munca create pe durata realizării investiţiei - minim 60 noi locuri de munca create de firmele din parcul industrial amenajat - Minim 50 noi locuri de munca induse, indirecte 3 - reţele de utilităţi asigurate conform cerinţelor de funcţionare:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/17/strategie-2007-2013-pui/

17/07/2014 www.pdf-archive.com

programusl 40%

Băsescu a făcut un împrumut de peste 20 de miliarde de euro la FMI, pentru a acoperi găurile lăsate de mafiile PDL Udrea a dat drumul PNDI, un program de cheltuieli politice pe datorie, pentru a întreține baronii locali În prezent, fiecare român are o datorie în plus de 5000 de euro, făcută în numele său de guvernele PDL, și pe care o va plăti din buzunar în următorii ani Statul nu a fost alături de majoritatea românilor, rămași să se lupte singuri cu băncile la care au credite Guvernul PDL = DISPREŢ pentru c :

https://www.pdf-archive.com/2013/08/15/programusl/

15/08/2013 www.pdf-archive.com

Regulament Kinder instore 35%

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, directe sau indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor Participante la Campanie).

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/regulament-kinder-instore/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

Contract de credit - Prelungire cu majorare - Overdraft 33%

Dupa acordarea creditului, Imprumutatul se obliga sa plateasca Bancii orice alte comisioane, precum si costuri si cheltuieli survenite in legatura cu derularea prezentului Contract, asa cum sunt acestea mentionate in Capitolul V si in Capitolul VI din Conditiile Generale de Creditare, in conditiile prevazute acolo.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/contract-de-credit-prelungire-cu-majorare-overdraft/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

ClujKolozsvárKlausenburg 31%

1535/117/2015 al Tribunalului Cluj, reclamanta ASOCIAŢIA MINORITY RIGHTS EGYESULET a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, obligarea pârâtului la instalarea indicatoarelor oficiale toponimice de delimitare a municipiului Cluj-Napoca trilingve, in limba romana, in limba maghiara si in limba germana, cu inscriptiile „CLUJ-NAPOCA”, „KOLOZSVAR”, „KLAUSENBURG”, sau la instalarea indicatoarelor oficiale toponimice de delimitare a municipiului Cluj-Napoca bilingve, in limba romana si in limba maghiara, cu inscriptiile „CLUJ-NAPOCA”,”KOLOZSVAR”, cu cheltuieli de judecata.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/clujkolozsv-rklausenburg/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 30%

la normele de cheltuieli in domeniul activitalii de tineret, conform Hotdrdrii Guvernului nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com

Ord+72 29%

Costuri reglementate reprezentând Costuri datorate unor evenimente unice (ca, de exemplu, separarea activității de cheltuieli speciale distribuție de cea de furnizare a energiei electrice) sau foarte rare, care au loc o dată la câțiva ani (ca, de exemplu, studii privind evaluarea sau reevaluarea activelor, studii privind amortizarea sau studii asimilate, al căror efect se poate împărți pe mai multe perioade), altor cauze extraordinare ori apariției unor prevederi legislative noi, respectiv modificării prevederilor legislative (ca, de exemplu, îmbunătățirea calității serviciului de distribuție a energiei electrice sau alte obligații suplimentare față de cele existente la începutul perioadei) cu implicații în creșterea costurilor de operare și mentenanță inițial aprobate NOTĂ:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/06/ord-72/

06/11/2013 www.pdf-archive.com