Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «chwili»:


Total: 100 results - 0.023 seconds

CV ROBERT 100%

2014 - do chwili obecnej - Promotor klubu „GLOW” , Host, Animator przy różnych akcjach reklamowych, 2015– do chwili obecnej - Zawodnik sportów sylwetkowych ( 4 miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Ponadpodstawowych w Kłodzku w kategorii Fitness Plażowe), Model Amator, 2015– do chwili obecnej - Trener Personalny, praca z ludźmi przy układaniu indywiudalnie dobranych planów żywieniowych oraz treningowych wraz z konsultacjami, 2016.03.05 – Prowadzenie wykładu na Akademii Sztuk Pięknych podczas „Dnia Zdrowych Kobiet” na temat roli odżywiania u kobiet aktywnych fizycznie.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/05/cv-robert/

05/04/2016 www.pdf-archive.com

Prolog 98%

Po chwili kompletnie się rozkleiła.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/prolog/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Hehs 96%

Dopiero po chwili zauważyłem, że pytanie było skierowane do mnie.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/14/hehs/

14/07/2013 www.pdf-archive.com

Hehs 96%

Dopiero po chwili zauważyłem, że pytanie było skierowane do mnie.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/hehs/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

Lista10ABC 90%

strumień wejściowy zawiera ciąg liczb zmiennoprzecinkowych, natomiast strumień wyjściowy w chwili t zawiera średnią wartość z wartości strumienia wejściowego w chwili t-2, t-1.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista10abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

Onyx 89%

Po chwili już wiedział co zrobi.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/onyx/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Pochodnia zasady gry 88%

Na boisku nie może się znajdować więcej zawodników niż w chwili rozpoczęcia spotkania.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/pochodnia-zasady-gry/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 86%

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych w chwili realizacji zdjęć oraz chwili podpisywania niniejszego oświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

bajkoweserce (2) 85%

Po  raz  kolejny  zaspała.  Jeśli  tak  dalej  pójdzie,  straci  pracę,  a  dopiero  co  ją  znalazła!  Pomimo  że  szef był wyrozumiały i tolerował drobne niedociągnięcia, o tyle słowo „spóźniony” równało się ze słowem  „zbrodnia”.  Już  pry  pierwszym  spotkaniu  obszerniej  jej  to  wytłumaczył.  Jak  strzała,  wyleciała  z  lasu  i  dopiero teraz poczuła piekące słońce, które już po chwili szaleńczego biegu, kojarzyło się dziewczynie z  mękami piekielnymi, tak kwieciście opisywanymi przez jej szefa.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/29/bajkoweserce-2/

29/06/2017 www.pdf-archive.com

zwiastun 85%

Po chwili zarzucono duchownemu choroby psychiczne i postanowiono go odwieźć na leczenie...

https://www.pdf-archive.com/2015/03/31/zwiastun/

31/03/2015 www.pdf-archive.com

Rozdział 5. Kryjówka 82%

— poprosił po chwili.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/rozdzia-5-kryj-wka/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

wiersz 81%

W pewnej chwili rozlega się głośnie walenie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/wiersz/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

Rozdział 7. Wszystko zostaje w rodzinie 80%

Po chwili drzwi otworzyły się, stanęła w nich niska, krępa kobieta o pulchnej twarzy pokrytej wyrazistym makijażem — ostrym różem na policzkach i turkusowym cieniem na powiekach.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/rozdzia-7-wszystko-zostaje-w-rodzinie/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Mosty Obliczenia 24maja 79%

12 fyk ≔ 500 ⋅ MPa charakterystyczna granica plastyczności stali fyk fyd ≔ ―― = 434.783 MPa 1.15 obliczeniowa granica plastyczności stali ftk ≔ 550 ⋅ MPa Es ≔ 200 ⋅ GPa wytrzymałość charakterystyczna stali na rozciąganie moduł sprężystości stali ZBROJENIE DOLNE PŁYTY Wyznaczenie potrzebnego zbrojenia ze względu na SGN - część przęsłowa Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego zbrojenia w płycie pomostowej dla zbrojenia dolnego bf ≔ 100 cm szerokość przekroju płyty hf ≔ 22 cm wysokość przekroju płyty dla przęsła φpł d ≔ hf - Cnom - ― = 16.6 cm 2 wysokość użyteczna płyty fyk = 500 MPa charakterystyczna granica plastyczności stali kc ≔ 0.4 współczynnik zależny od rozkładu naprężeń w przekroju w chwili bezpośrednio poprzedzającej zarysowanie oraz od zmiany ramienia sił wewnętrznych k ≔ 1.0 współczynnik zależny od wpływu nierównomiernych, samorównoważących się naprężeń, które prowadzą do zmniejszenia sił od odkształceń wymuszonych fct.eff ≔ fctm = 3.2 MPa średnia wartość wytrzymałości betonu na rozciąganie osiągnięta w chwili pojawienia się pierwszych rys Act ≔ 0.5 ⋅ bf ⋅ d = 830 cm 2 pole przekroju strefy rozciąganej betonu wmax ≔ 0.3 ⋅ mm maksymalna szerokość rys σs ≔ 220 ⋅ MPa naprężenia w stali, tablica 7.2N fctm Asmin1 ≔ 0.26 ⋅ ―― ⋅ bf ⋅ d = 2.762 cm 2 fyk Asmin2 ≔ 0.0013 ⋅ bf ⋅ d = 2.158 cm 2 kc ⋅ k ⋅ fct.eff ⋅ Act Asmin3 ≔ ――――― = 4.829 cm 2 σs MEd ≔ mxm.el = 145.811 kN ⋅ m Asmax ≔ 0.04 ⋅ bf ⋅ hf = 88 cm 2 maksymalne zbrojenie płyty pomostowej Asmin ≔ max ⎛⎝Asmin1 , Asmin2 , Asmin3⎞⎠ = 4.829 cm 2 minimalne zbrojenie płyty pomostowej εcm2 ≔ 0.35% -fyd εpl ≔ ―― = -0.217 1% Es λ ≔ 0.8 λ ⋅ εcm2 ξeff.lim ≔ ―――= 2.111 εcm2 + εpl 13 graniczne odkształcenie stali przy przejściu w stan plastyczny graniczne odkształcenie betonu współczynnik redukcji wysokości efektywnej strefy ściskanej oraz wytrzymałości betonu wartość graniczna względnej wysokości efektywnej strefy ściskanej betonu

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/mostyobliczenia24maja/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

Woolhope Herald 2 maja 79%

Doszło Po długich i zażartych negocjacjach doszło wreszcie do doszło do wielu równoczesnych wydarzeń i zarazem pomiędzy inwestorem Panem Kenem Casey’em a gronem chwili odwołano ten rozkaz, jednakże było za późno ­ do trudnego do opisania zamieszania, w wyniku czego powstania wielu nieprawdziwych plotek.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald-2-maja/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 79%

OFERTA, POTWIERDZENIE I AKCEPTACJA 2.1 Wszystkie ceny i opisy sporządzone lub znajdujące się na Stronie internetowej z zastrzeżeniem dostępności, nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego i mogą zostać wycofane lub zmienione w każdej chwili przed zawarciem umowy.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

nr2 77%

Po chwili zarzucono duchownemu choroby psychiczne i postanowiono go odwieźć na leczenie...

https://www.pdf-archive.com/2015/04/06/nr2/

06/04/2015 www.pdf-archive.com

#1 76%

Po chwili dotyka dłonią brody i wygląda tak jakby próbował wymyślić lub przypomnieć sobie jakąś humorystyczną anegdotę lub kawał.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/1/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 75%

DANE NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE Nieczytelne, niedokładne lub niezupełne wypełnienie danych spowoduje wstrzymanie rozliczenia do chwili uzupełnienia braków imię (wszystkie imiona) nazwisko nazwisko rodowe obywatelstwo data urodzenia miejsce urodzenia nr PESEL seria i nr dowodu osobistego adres zamieszkania (zgodnie z przynależnością do Urzędu Skarbowego) adres do korespondencji (jeżeli inny od w/w adresu zamieszkania) ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto ulica, nr domu i nr lokalu kod pocztowy i miasto województwo gmina/ dzielnica województwo gmina/ dzielnica [dalej zwanym/-ą „Zleceniobiorcą”], § 1 [Przedmiot Umowy] 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

ucja i Artur całe 74%

Przewróciła się, jednak po chwili usłyszała jak ktoś ją przeprasza i podaje rękę.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/ucja-i-artur-ca-e/

13/01/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 74%

„SO” może zostać odwołana w każdej chwili;

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 74%

___________________________________________________________________ Dział​​ I Osoby​​fizyczne Rozdział​​I Zdolność​​prawna​​i​​zdolność​​do​​czynności​​prawnych Art.​​ 5.​​ Każdy​​człowiek​​od​​chwili​​urodzenia​​ma​​zdolność​​prawną.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Walking Dead PL (Żywe trupy) 73%

Po chwili unosi bluz˛ e do góry.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/walking-dead-pl-ywe-trupy/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 72%

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili, gdy zgłasza Pani/Pan takie żądanie, kredytodawca nie wyraża chęci zawarcia z Panią/Panem umowy o kredyt.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com